Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wytwarzanie optycznie aktywnych radialnych i osiowych heterostruktur w nanodrutach tellurkowych

2011/01/D/ST5/05039

Słowa kluczowe:

nanodruty półprzewodnikowe mikro spektroskopia optyczna epitaksja z wiązek molekularnych samoorganizacja własności optyczne

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Wojnar 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 786 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2016-12-14

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. układ do mikro-spektroskopii optycznej. Za kwotę 220 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 1. Spin Splitting Anisotropy in Single Diluted Magnetic Nanowire Heterostructures IF: 13,6
  Autorzy:
  M. Szymura, P. Wojnar, Ł. Kłopotowski, J. Suffczyński, M. Goryca, T. Smoleński, P. Kossacki, W. Zaleszczyk, T. Wojciechowski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut,
  Czasopismo:
  NanoLetters (rok: 2015, tom: 15, strony: 1972-1978), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/nl504853m - link do publikacji
 2. Strain-induced energy gap variation in ZnTe/ZnMgTe core/shell nanowires IF: 3,52
  Autorzy:
  P. Wojnar, M. Zielinski, E. Janik, W. Zaleszczyk, T. Wojciechowski, R. Wojnar, M. Szymura, L. Klopotowski, L. Baczewski, A. Pietruchik, M. Wiater, S. Kret, G. Karczewski, T. Wojtowicz
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2014, tom: 104, strony: 163111), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4873355 - link do publikacji
 3. Growth and optical investigations of high quality individual CdTe/(Cd,Mg)Te core/shell nanowires IF: 3,57
  Autorzy:
  P Wojnar, J Płachta, S Kret, A Kaleta, W Zaleszczyk, M Szymura, M Wiater, L T Baczewski, A Pietruczik, G Karczewski, T Wojtowicz and J Kossut
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2017, tom: 28, strony: 45207), Wydawca: IOP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/28/4/045207 - link do publikacji
 4. Exciton and carrier dynamics in ZnTe-Zn1-xMgxTe core-shell nanowires IF: 3,71
  Autorzy:
  Szymura M, Klopotowski L, Mitioglu A A, Wojnar P, Karczewski G, Wojtowicz T, Maude D K, Plochocka P, and Kossut J
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 93, strony: 155429), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.93.155429 - link do publikacji
 5. Coexistence of optically active radial and axial CdTe insertions in single ZnTe nanowire IF: 7,3
  Autorzy:
  Wojnar P, Plachta J, Zaleszczyk W, Kret S, Sanchez A M, Rudniewski R, Raczkowska K, Szymura M, Karczewski G, Baczewski L T, Pietruczik A, Wojtowicz T, and Kossut J
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2016, tom: 8, strony: 5720 – 5727), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5nr08806b - link do publikacji
 6. Activation of an intense near band edge emission from ZnTe/ZnMgTe core/shell nanowires grown on silicon IF: 3,84
  Autorzy:
  P. Wojnar, M. Szymura, W. Zaleszczyk, Ł. Kłopotowski, E. Janik, M. Wiater, L. T. Baczewski, S. Kret, G. Karczewski, J. Kossut, and T. Wojtowicz
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2013, tom: 24, strony: 365201), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0957-4484/24/36/365201 - link do publikacji
 7. Giant spin splitting in optically active ZnMnTe/ZnMgTe core/shell nanowires IF: 13,2
  Autorzy:
  Wojnar P, Janik E, Baczewski LT, Kret S, Dynowska E, Wojciechowski T, Suffczyński J, Papierska J, Kossacki P, Karczewski G, Kossut J, Wojtowicz T
  Czasopismo:
  NanoLetters (rok: 2012, tom: 12, strony: 3404-3409), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/nl300254w - link do publikacji
 8. Strong sp-d exchange coupling in ZnMnTe/ZnMgTecore/shellnanowires
  Autorzy:
  Wojnar P., Janik E. , Suffczyński J. , Papierska J., Szymura M., Zaleszczyk W., Kret S., Kłopotowski Ł. , Wojciechowski T. , Baczewski L. , Wiater M. , Karczewski G. , Wojtowicz T. , Kossut J.
  Czasopismo:
  Physica Status solidi C (rok: 2014, tom: 11, strony: 1308-1311), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG GMBH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssc.201300512 - link do publikacji
 1. Giant spin splitting in optically active ZnMnTe/ ZnMgTe core/shell nanowires
  Autorzy:
  P. Wojnar, E. Janik, J. Suffczyński, J. Papierska, M. Szymura, S. Kret, Ł. Kłopotowski, T. Wojciechowski, L.T. Baczewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, and J. Kossut
  Konferencja:
  17th European Molecular Beam Epitaxy Workshop (rok: 2013, ), Wydawca: 17th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
  Data:
  konferencja 10-13 marca
  Status:
  Opublikowana
 2. Single core/shell ZnTe/ZnMgTe and ZnMnTe/ZnMgTe nanowires: emission energy and polarization
  Autorzy:
  M. Szymura, Ł. Kłopotowski, P. Wojnar, E. Dynowska, T. Wojtowicz, and J. Kossut
  Konferencja:
  41 st Jaszowiec 2012 International School and Conference on the Physics of Semicondactors (rok: 2012, ), Wydawca: 41 st Jaszowiec 2012 International School and Conference on the Physics of Semicondactors
  Data:
  konferencja 8-15 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 3. Activation of an intense near band edge emission from ZnTe/ZnMgTe core/shell nanowires grown on silicon
  Autorzy:
  P. Wojnar, E. Janik, W. Zaleszczyk, M. Szymura, Ł. Kłopotowski, L. T. Baczewski, S. Kret, G. Karczewski, T. Wojtowicz, and J. Kossut
  Konferencja:
  42nd International School & Conference on the Physics of Semiconductors, Jaszowiec 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: 42nd International School & Conference on the Physics of Semiconductors, Jaszowiec 2013
  Data:
  konferencja 22-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Elastic state induced energy gap variation in ZnTe/ZnMgTe core/shell nanowires
  Autorzy:
  Wojnar R., Wojnar P. , Kret S
  Konferencja:
  Technische Mechanik (rok: 2014, ), Wydawca: Magdeburger Verein fue Technische Mechanik and Otto-von-Guericke-University of Magdeburg
  Data:
  konferencja wrzesień 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Giant spin splitting in ZnMnTe/ZnTgTe core/shell nanowires
  Autorzy:
  P. Wojnar, E. Janik, J. Suffczyński, J. Papierska, M. Szymura, W. Zaleszczyk, S. Kret, Ł. Kłopotowski, T. Wojciechowski, L. T. Baczewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, and J. Kossut
  Konferencja:
  16th Internatioal Conference on II-VI Compounds and Related Materials (rok: 2013, ), Wydawca: 16th Internatioal Conference on II-VI Compounds and Related Materials
  Data:
  konferencja 9 – 13 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Strain induced energy gap variation and valence band mixing in (Zn,Mn)Te/(Zn,Mg)Te core/shell nanowires
  Autorzy:
  P. Wojnar, M. Szymura, Ł. Kłopotowski, M. Wiater, W. Zaleszczyk, J. Suffczyński, T. Smoleński, P. Kossacki, E. Janik, M. Zieliński, S. Kret, T. Wojciechowski, L.T. Baczewski, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut,
  Konferencja:
  17th International Conference on II-VI Compounds (rok: 2015, ), Wydawca: 17th International Conference on II-VI Compounds
  Data:
  konferencja 13-18 września
  Status:
  Opublikowana
 7. TEM study of catalytic ZnTe/MgZnTe core shell nanowires grown by MBE
  Autorzy:
  Kret S. , Wojnar P. , Janik E. , Wojtowicz T.
  Konferencja:
  XV Int. Conf. On Electron Microscopy, Kraków (rok: 2014, ), Wydawca: XV Int. Conf. On Electron Microscopy, Kraków
  Data:
  konferencja 15 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Anisotropy of the spin splitting in ZnMnTe/ZnMgTe core/shell nanowires
  Autorzy:
  P. Wojnar, J. Suffczyński, T. Smoleński, E. Janik, W. Zaleszczyk, S. Kret, T. Wojciechowski, P. Kossacki, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossu
  Konferencja:
  18th European Molecular Beam Epitaxy Workshop (rok: 2015, ), Wydawca: 18th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
  Data:
  konferencja 15-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 9. Growth and cathodoluminescence study of CdTe quantum dots in ZnTe/ZnMgTe core/shell nanowires
  Autorzy:
  W. Zaleszczyk, P. Wojnar, M. Wiater, T. Wojciechowski, G. Karczewski, and T. Wojtowicz
  Konferencja:
  42nd International School & Conference on the Physics of Semiconductors, Jaszowiec 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: 42nd International School & Conference on the Physics of Semiconductors, Jaszowiec 2013
  Data:
  konferencja 22-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 10. Growth of CdTe/(Cd,Mg)Te core/shell nanowires with high optical quality
  Autorzy:
  P. Wojnar, J. Płachta, A. Kaleta, S. Kret, M. Szymura, R. Rudniewski, W. Zaleszczyk, L.T. Baczewski, G Karczewski, T Wojtowicz and J. Kossut
  Konferencja:
  45th International Conference on the Physics of Semiconductors 'Jaszowiec 2016' (rok: 2016, ), Wydawca: 45th International Conference on the Physics of Semiconductors 'Jaszowiec 2016'
  Data:
  konferencja 18-24 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 11. Growth of optically active diluted magnetic ZnMnTe/ZnMgTe core/shell nanowires
  Autorzy:
  P. Wojnar, E. Janik, J. Suffczyński, J. Papierska, E. Dynowska, S. Kret, A. Petrouchik, G. Karczewski and T. Wojtowicz
  Konferencja:
  41st Jaszowiec 2012 International School and Conference on the Physics of Semicondactors (rok: 2012, ), Wydawca: 41st Jaszowiec 2012 International School and Conference on the Physics of Semicondactors
  Data:
  konferencja 8 – 15 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 12. Activation of an intense near band edge emission from ZnTe/ZnMgTe core/shell nanowires grown on silicon
  Autorzy:
  P. Wojnar, E. Janik, W. Zaleszczyk, M. Szymura, Ł. Kłopotowski, L.T. Baczewski, S. Kret, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut
  Konferencja:
  5th International Conference on One dimensional Nanomaterials, ICON 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: 5th International Conference on One dimensional Nanomaterials, ICON 2013
  Data:
  konferencja 23-26 września
  Status:
  Opublikowana
 13. Magneto-optical anisotropy of ZnMnTe/ZnMgTe core/shell nanowires
  Autorzy:
  Wojnar P., Suffczyński J., Smoleński T. , Janik E. , Zaleszczyk W. , Kret S. , Wojciechowski T. , Kossacki P. , Karczewski G. , Wojtowicz T. , Kossut J.
  Konferencja:
  43-rd International School Conference on the physics of Semiconductors, Wisła 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: 43-rd International School Conference on the physics of Semiconductors, Wisła 2014
  Data:
  konferencja 7-12 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 14. Raman scattering studies of ZnTe/ZnMgTe core/shell nanowires
  Autorzy:
  K. Gas, E. Dynowska, P. Wojnar, R. Kuna, A. Kamińska, T. Wojtowicz, and W. Szuszkiewicz
  Konferencja:
  42nd International School & Conference on the Physics of Semiconductors, Jaszowiec 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: 42nd International School & Conference on the Physics of Semiconductors, Jaszowiec 2013
  Data:
  konferencja 22-27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 15. Spin splitting enhancement in ZnMnTe dilutd magnetic nanowires
  Autorzy:
  P. Wojnar, M. Szymura, W. Zaleszczyk, S. Kret, Ł. Kłopotowski ,J. Suffczyński , J. Papierska, P. Kossacki, T. Wojciechowski, L. T. Baczewski, E. Janik, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut
  Konferencja:
  EMN Meeting on Nanowires (rok: 2016, ), Wydawca: EMN Meeting on Nanowires
  Data:
  konferencja 16-19 maja
  Status:
  Opublikowana