Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wykorzystanie roślin w ocenie środowiska zanieczyszczonego lekami weterynaryjnymi

2011/01/B/NZ9/02646

Słowa kluczowe:

środowisko przyrodnicze fitobioindykatory leki weterynaryjne

Deskryptory:

 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Barbara Adomas 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 410 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-09

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. ROTOFOR PURIFICATION SYSTEM - Aparat do do izoelektroogniskowania preparatywnego. Za kwotę 20 000 PLN
 2. PDQUEST-ADVANCED SW, 8.0 – oprogramowanie do analizy obrazów, elektroforegramów 2-D. Za kwotę 54 000 PLN
 3. GELDOC EZ SYSTEM WITH IMAGELAB 3.0 SOFTWARE, – system do dokumentacji żeli. Za kwotę 26 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 1. ACCUMULATION OF TETRACYCLINE, OXYTETRACYCLINE AND CHLORTETRACYCLINE IN PEA (PISUM SATIVUM L.)" IF: ,527
  Autorzy:
  Aleksandra Ziółkowska, Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak, Małgorzata Margas, Barbara Adomas and Grzegorz Nałęcz-Jawecki
  Czasopismo:
  Fresenius Environmental Bulletin (rok: 2015, tom: Vol. 24; No. 4, strony: 1386-1391), Wydawca: PSP - Parlar Scientific Publications, Germany
  Status:
  Opublikowane
 2. Evaluation of phytotoxic actyvity of ciprofloxacin towards common duckweed (lemna minor L.) and yellow lupin (Lupinus luteus L.)
  Autorzy:
  Rydzyński D., Margas M., Ziółkowska A., Dobiesz M., Adomas B., Piotrowicz-Cieślak A.I.
  Czasopismo:
  Izwiestia KSTU NEWS (rok: 2015, tom: 38, strony: 113-119), Wydawca: Kaliningrad State Technical University
  Status:
  Opublikowane
 3. Recovery of Lemna minor after exposure to sulfadimethoxine irradiated and non-irradiated in a solar simulator. IF: 2,76
  Autorzy:
  Drobniewska A., Wójcik D., Kapłan M., Adomas B., Piotrowicz-Cieślak A.I., Nałęcz-Jawecki G.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2016, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11356-016-7174-3 - link do publikacji
 4. Comparison of three methods for removal of tetracycline from water IF: 2,19
  Autorzy:
  Ziółkowska A., Margas M., Grajek H., Wasilewski J., Adomas B., Michalczyk D., Piotrowicz-Cieślak A.I.
  Czasopismo:
  International Journal of Environment Science and Technology (rok: 2016, tom: 13, strony: 1335-1346), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
 5. Fitotoksyczność glifosatu wobec siewek łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)
  Autorzy:
  Sikorski Ł., Baciak M., Bęś A., Piotrowicz-Cieślak A.I., Adomas B.
  Czasopismo:
  Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (rok: 2015, tom: 582, strony: 53-61), Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 6. Tetracycline accumulation in pea seedlings and its effects on proteome and enzyme activities IF: ,758
  Autorzy:
  Margas M., Piotrowicz-Cieślak A.I., Ziółkowska A., Adomas B.
  Czasopismo:
  International Journal of Agriculture and Biology (rok: 2016, tom: 18(4), strony: 789-796), Wydawca: Friend Science Publishers
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 7. Fizjologiczne i biochemiczne parametry łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) rosnącego na glebie zanieczyszczonej oksytetracykliną
  Autorzy:
  Ziółkowska A., Margas M., Rydzyński D., Dobiesz M., Piotrowicz-Cieślak A.I., Adomas B.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 606, strony: 64-70), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
 8. Reakcja siewek łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) na chlorotetracyklinę zawartą w podłożu
  Autorzy:
  Rydzyński D., Margas M., Ziółkowska A., Dobiesz M., Piotrowicz-Cieślak A.I., Adomas B.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 606, strony: 25-31), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
 9. Kształtowanie się cech morfologicznych i biochemicznych łubinu żóltego rosnącego na glebie zanieczyszczonej chlorotetracykliną w warunkach fotoperiodu i ciemności
  Autorzy:
  Baciak M., Piotrowicz-Cieślak A.I., Adomas B.
  Czasopismo:
  Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (rok: 2015, tom: 583, strony: 43901), Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 10. Saprofloksacin (Antibiotoc) - a potential contamination of organicaly grown plant ?
  Autorzy:
  Ziółkowska A., Piotrowicz-Cieślak A.I., Margas M., Adomas B., Michalczyk D.
  Status:
  Złożone
 11. Similary phytotoxic effect of soluble and insoluble form of ciprofloxacin on yellow lupin seedlings
  Autorzy:
  Baciak M., Sikorski Ł., Piotrowicz-Cieślak A.I., Adomas B.
  Status:
  Złożone
 12. Uptake of chlorotetracycline by yellow lupin (Lupinus luteus L.) growing under photoperiod or at constant darkness IF: ,527
  Autorzy:
  Baciak M., Piotrowicz-Cieślak, Adomas B.
  Czasopismo:
  Fresenius Environmental Bulletin , Wydawca: PSP - Parlar Scientific Publication, Germany
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
 13. Content of biogenic amines in Lemna minor (common duckweed) growing in medium contaminated with tetracycline IF: 3,557
  Autorzy:
  Michał Baciak, Łukasz Sikorski, Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak, Barbara Adomas
  Czasopismo:
  Aguatic Toxycology , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęte
 1. Kształtowanie się cech morfologicznych i biochemicznych łubinu żółtego rosnącego na glebie zanieczyszczonej chlorotetracykliną
  Autorzy:
  Baciak M., Piotrowicz-Cieślak A.I., Adomas B.
  Konferencja:
  Łubin we współczesnym rolnictwie (rok: 2014, ), Wydawca: Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Data:
  konferencja 8-10 wrzesień 2014, Kudowa Zdrój
  Status:
  Opublikowane
 2. ODPOWIEDŻ MORFOLOGICZNO-BIOCHEMICZNA RZĘSY DROBNEJ (lEMNA MINOR l.) NA DZIAŁANIE CIPROFLOKSACYNY
  Autorzy:
  Sikorski Ł., Adomas B., Nałęcz-Jawecki G., Piotrowicz-Cieślak A.I.
  Konferencja:
  II Krajowe Warsztaty ekotoksykologiczne (rok: 2012, ), Wydawca: Tigret Sp. z. o.o.
  Data:
  konferencja 19-20 kwietnia 2012 Konsatntynów Łódzki
  Status:
  Opublikowane
 3. Physiological and biochemical responses of Lupinus luteus L. to levofloxacin
  Autorzy:
  Ziółkowska A., Margas M., Rydzyński D., Dobiesz M., Adomas B., Piotrowicz-Cieślak A.I.
  Konferencja:
  Developing lupin crop into a major and sustainable food and feed source (rok: 2015, ), Wydawca: Jessica Capraro, Marcello Duranti, Chiara Magni, Alessio Scarafoni
  Data:
  konferencja 21-26 June 2015
  Status:
  Opublikowane
 4. The effect of ciprofloksacin on yellow lupin plants
  Autorzy:
  Rydzyński D., Dobiesz M., Ziółkowska A., Margas M., Piotrowicz-Cieślak A.I., Adomas B.x
  Konferencja:
  Developing lupin crop into a major and sustainable food and feed source (rok: 2015, ), Wydawca: Jessica Capraro, Marcello Duranti, Chiara Magni, Alessio Scarafoni
  Data:
  konferencja 21-26 June 2015
  Status:
  Opublikowane
 5. Toksyczność i fototoksyczność sulfonamidów dla rzęsy drobnej Lemna minor
  Autorzy:
  Drobniewska A., Kapłan M., Wójcik D., Adomas B., Piotrowicz-Cieślak A.I., Nałęcz-Jawecki G.
  Konferencja:
  III Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Uprawy i Nawożenia i Gleboznastwa Państwowy Instytut Badawczy, Tigret
  Data:
  konferencja 11-12.04.2013, Łódż
  Status:
  Opublikowane
 6. Activity of anti-oxidant enzymes of yellow lupin (Lupinus Luteus L.) with grows in soil polluted with oxytetracycline in different light conditions
  Autorzy:
  Baciak M., Sikorski Ł., Piotrowicz-Cieślak A.I., Adomas B.
  Konferencja:
  Developing lupin crop into a major and sustainable food and feed source (rok: 2015, ), Wydawca: Jessica Capraro, Marcello Duranti, Chiara Magni, Alessio Scarafoni
  Data:
  konferencja 21-26 June 2015
  Status:
  Opublikowane
 7. Content of biogenic amines in yellow lupin (Lupinus luteus L.) seedlings which grow in soil polluted with tetracycline
  Autorzy:
  Sikorski ł., Baciak M., Piotrowicz-Cieślak A.I., Adomas B.
  Konferencja:
  Developing lupin crop into a major and sustainable food and feed source (rok: 2015, ), Wydawca: Jessica Capraro, Marcello Duranti, Chiara Magni, Alessio Scarafoni
  Data:
  konferencja 21-26 June 2015
  Status:
  Opublikowane
 8. Bateria biotestów w ocenie toksyczności glifosatu
  Autorzy:
  Sikorski Ł., Baciak M., Piotrowicz-Cieślak A.I., Adomas B.
  Konferencja:
  III Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa Państwowy Instytut Badawczy, Tigret
  Data:
  konferencja 11-12.04.2013, Łódż
  Status:
  Opublikowane
 9. EVALUATION OF PHYTOTOXIC ACTIVITY OF CIPROFLOXACIN TOWARDS COMMON DUCKWEED (LEMNA MINOR L.) AND YELLOW LUPIN (LUPINUS LUTEUS L.)
  Autorzy:
  Rydzyński D., Margas M., ółkowska A., Dobiesz M., Adomas B., Piotrowicz-Cieślak A.I.
  Konferencja:
  Annual meeting of Russian Society of Plant Physiologists Proceedings Volumen 1 Second edition (rok: 2014, ), Wydawca: Kaliningrad Publishing house of KSTU 2014
  Data:
  konferencja May, 19th-25th, 2014
  Status:
  Opublikowane
 10. Fitotoksyczność chlorotetracykliny i oksytetracykliny wobec łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)
  Autorzy:
  Baciak M.
  Konferencja:
  II Ogólmopolska Konferencja Młodych Naukowców (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 10-11 września 2015 rok
  Status:
  Opublikowane
 11. Fitotoksyczność glifosatu wobec łubinu żółtego
  Autorzy:
  Sikorski ł., Baciak M., Piotrowicz-Cieślak A.I., Adomas B.
  Konferencja:
  Łubin we współczesnym rolnictwie (rok: 2014, ), Wydawca: Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Data:
  konferencja 8-10 wrzesień 2014, Kudowa Zdrój
  Status:
  Opublikowane
 12. Lemna Test w ocenie działania fluorochinolonów w srodowisku wodnym
  Autorzy:
  Baciak M., Sikorski Ł., Dobiesz M., Ziółkowska A., Piotrowicz-Cieślak A.I., Adomas A.
  Konferencja:
  III Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa Państwowy Instytut Badawczy, Tigret
  Data:
  konferencja 11-12.04.2013, Łódż
  Status:
  Opublikowane
 13. THE EFFECTS OF TETRACYCLINE CONCENTRATION ON PEA(PISUM SAIVUM L.) AND LUPIN (LUPINUS LUTEUS L.) SEEDLINGS
  Autorzy:
  Margas M.1, Rydzyński D.1 , Ziółkowska A.1, Dobiesz M.1, Adomas B.2, Piotrowicz-Cieślak A.I.1
  Konferencja:
  Annual meeting of Russian Society of Plant Physiologists, Proceedings Volumen 1 Second edition (rok: 2014, ), Wydawca: Kaliningrad Publishing house of KSTU 2014
  Data:
  konferencja May, 19th-25th, 2014
  Status:
  Opublikowane
 14. Proteomics as a potential biomarkers of vigor and vitality of the long-term stored seeds of white lupin (Lupinus albus L.)
  Autorzy:
  Dobiesz M., Rydzyński D., Margas M., Ziółkowska A., Adomas B.,
  Konferencja:
  Developing lupin crop into a major and sustainable food and feed source (rok: 2015, ), Wydawca: Jessica Capraro, Marcello Duranti, Chiara Magni, Alessio Scarafoni
  Data:
  konferencja 21-26 June 2015
  Status:
  Opublikowane
 15. The effect of tetracycline on lupin seedlings (Lupinus luteus L.) physiology
  Autorzy:
  Margas M., Ziółkowska A., Dobiesz M., Rydzyński D., Piotrowicz-Cieślak A.I., Adomas B.
  Konferencja:
  Developing lupin crop into a major and sustainable food and feed source (rok: 2015, ), Wydawca: Jessica Capraro, Marcello Duranti, Chiara Magni, Alessio Scarafoni
  Data:
  konferencja 21-26 June 2015
  Status:
  Opublikowane