Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej - uwarunkowania i implikacje

2011/01/D/HS4/01204

Słowa kluczowe:

korporacja transnarodowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne handel międzynarodowy

Deskryptory:

 • HS4_12: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Artur Klimek 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 103 995 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2014-12-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny. Za kwotę 3 100 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Results of cross-border mergers and acquisitions by multinational corporations from emerging countries: the case of Poland IF: 0,211
  Autorzy:
  Artur Klimek
  Czasopismo:
  Eastern European Economics (rok: 2014, tom: Vol. 52 Iss. 4, strony: 92-104), Wydawca: Routledge Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2753/EEE0012-8775520404 - link do publikacji
 2. Sovereign Wealth Funds in the Global Economy
  Autorzy:
  Artur Klimek
  Czasopismo:
  Research Papers of Wrocław University of Economics (rok: 2012, tom: 256, strony: 208-216), Wydawca: Publishing House of Wrocław University of Economics
  Status:
  Opublikowana
 3. Location choice of outward foreign direct investment from emerging countries: firm-level approach IF: 0,031
  Autorzy:
  Artur Klimek
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2016, tom: 2(37), strony: nie dotyczy), Wydawca: Publishing House of Wrocław University of Economics
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. White and black cats: comparative analysis of multinational corporations from advanced and emerging economies IF: 0,459
  Autorzy:
  Artur Klimek
  Czasopismo:
  Transformations in Business & Economics (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Vilnus University
  Status:
  Złożona
 5. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów wschodzących do Polski
  Autorzy:
  Artur Klimek
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2013, tom: 315, strony: 378-387), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 6. Integration strategies of emerging multinational corporations: theoretical approach IF: 0,275
  Autorzy:
  Artur Klimek
  Czasopismo:
  International Journal of Economic Theory (rok: 2016, tom: Vol.12,Issue 3, strony: 183-196), Wydawca: Wiley-Blackwell
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/ijet.12088 - link do publikacji
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Artur Klimek
  Książka:
  Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 280), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana