Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania stabilności środowiskowej nanokompozytów biopolimerowych

2011/01/B/ST8/06679

Słowa kluczowe:

nanotechnologia kinetyka uwalniania - ruch masy skafoldy degradacja biopolimery

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maria Mucha 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 311 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-14

Zakończenie projektu: 2014-12-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Thermogravimetric and DSC testing of poly(lactic acid) nanocomposites IF: 2,105
  Autorzy:
  M.Mucha, P.Mróz, S.Białas, H.Kaczmarek
  Czasopismo:
  Thermochimica Acta (rok: 2013, tom: 573, strony: 186-192), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tca.2013.09.012 - link do publikacji
 2. Hybrid polylactide composites for medical applications IF: 0,367
  Autorzy:
  M.Mucha, I.Michalak, M.Tylman
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2013, tom: 92, strony: 11), Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
  Status:
  Opublikowana
 3. Influence of nanosilver on thermal stability of chitosan
  Autorzy:
  M.Mucha, S.Bialas
  Czasopismo:
  Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives (rok: 2013, tom: XVIII, strony: 85-92), Wydawca: Polish Chitin Society
  Status:
  Opublikowana
 4. Biodegradable Polymers as Matrices for Control Drug Delivery
  Autorzy:
  M.Mucha, I.Socha-Michalak, J.Balcerzak
  Czasopismo:
  Advanced Materials Research (rok: 2014, tom: 911, strony: 336-341), Wydawca: TRANS TECH PUBLICATIONS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/AMR.911.336 - link do publikacji
 5. Multifunctional biopolymeric scaffolds for bone implants
  Autorzy:
  M.Mucha, M.Tylman
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2013, tom: XVI, strony: 45277), Wydawca: Polish Society for Biomaterials in Krakow
  Status:
  Opublikowana
 6. Thermal and photochemical stability of chitosan doped by nanosilver
  Autorzy:
  M.Mucha, S.Białas, H.Kaczmarek
  Czasopismo:
  Journal of Chitin and Chitosan Science (rok: 2013, tom: 3, strony: 235-239), Wydawca: American Scientific Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1166/jcc.2013.1036 - link do publikacji
 7. Comparison of photochemical and thermal degradation of poly(lactic acid ) doped by nanosilver
  Autorzy:
  M.Mucha, S.Ksiazek
  Czasopismo:
  Journal of Chemistry and Chemical Engineering (rok: 2014, ), Wydawca: David Publishing
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Effect of nanosilver on photodegradation of poly(lactic acid) IF: 1,4
  Autorzy:
  M.Mucha, S.Białas, H.Kaczmarek
  Czasopismo:
  Journal of Applied Polymer Science (rok: 2014, tom: 131, strony: 40144), Wydawca: A Wiley Company
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/app.40144 - link do publikacji
 9. Activation energy of copper-induced thermal degradation of chitosan acetate functional groups IF: 0,5
  Autorzy:
  M.Mucha, S.Ksiazek, H.Kaczmarek
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Engineering (rok: 2014, tom: 34, strony: opublikowane online), Wydawca: DE GRUYTER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/polyeng-2014-0157 - link do publikacji
 10. Crystallization kinetics of polycaprolactone in nanocomposites IF: 0,617
  Autorzy:
  Maria Mucha, Michał Tylman , Jarosław Mucha
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2015, tom: 3, strony: ), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji