Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sedymentologiczno-tektoniczna ewolucja basenu Orawsko-Nowotarskiego i jej relacja do neogeńskiej ewolucji Karpat wewnętrznych

2011/01/B/ST10/07591

Słowa kluczowe:

sedymentologia tektonika obszary źródłowe termochronologia inwersja neogen basen Orawsko- Nowotarski Karpaty zewnętrzne

Deskryptory:

 • ST10_5: Geologia, tektonika, sedymentologia
 • ST10_11: Geochemia, geochemia izotopowa, chemia środowiska

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Wysocka 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 292 554 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2015-06-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Moduł sieci neuronowych do programu Statistica. Za kwotę 6 500 PLN
 2. kompas geologiczny. Za kwotę 2 280 PLN
 3. aparat fotograficzny z oprzyrządowaniem. Za kwotę 2 600 PLN
 4. GPS z oprzyrządowaniem. Za kwotę 2 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Root-related rhodochrosite and concretionary siderite formation in oxygen-deficient conditions induced by a ground-water table rise IF: 2,948
  Autorzy:
  Bojanowski M., Jaroszewicz E., Kosir A., Łoziński M., Marynowski L., Wysocka A., Derkowski A.
  Czasopismo:
  Sedimentology (rok: 2015, tom: --, strony: ---), Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona
 2. Neogene terrestrial sedimentary environments of the Orava-Nowy Targ basin: case study of the Oravica section near Čimhová, Slovakia IF: 0,914
  Autorzy:
  Maciej Łoziński, Anna Wysocka, Mirosław Ludwiniak
  Czasopismo:
  Geological Quarterly (rok: 2015, tom: 59 (1), strony: 21-34), Wydawca: Polish Geological Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/gq.1209 - link do publikacji
 1. The Orava-Nowy Targ Basin: tectonic activity at basin margins vs. sedimentary record
  Autorzy:
  Łoziński M., Ludwiniak M., Śmigielski M., Wysocka A
  Konferencja:
  6th workshop on the Neogene of Central and South-Eastern Europe (rok: 2015, ), Wydawca: Hungarian Geological Society
  Data:
  konferencja 31.05-03.06.
  Status:
  Opublikowana
 2. Methanogenesis-driven formation of siderite concretions and a fresh-water limestone induced by swamp development in the Neogene Orava-Nowy Targ basin
  Autorzy:
  Bojanowski M.J., Wysocka, A., Łoziński, M.
  Konferencja:
  19th International Sedimentological Congress Sedimentology at the Crossroads of New Frontiers" 18-22 August 2014, Geneva, Switzerland (rok: 2014, ), Wydawca: International Assosiation of Sedimentologist
  Data:
  konferencja 18-22 sierpień
  Status:
  Opublikowana
 3. New data on Neogene deposits from the Orava-Nowy Targ Basin (Poland-Slovakia cross-border)
  Autorzy:
  Wysocka A., Łoziński M., Bojanowski M., Jaroszewicz E., Czarniecka U., Ziółkowski P., Kowalczyk S.
  Konferencja:
  Central European Meeting of Sedimentary Geology (rok: 2014, ), Wydawca: Palacky University
  Data:
  konferencja 9-13 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Quantitative study of Neogene and Quarternary coarse-grained deposits from the Orava-Nowy Targ Basin (Western Carpathian; Poland and Slovakia)
  Autorzy:
  Czarniecka U., Łoziński M., Wysocka A.
  Konferencja:
  Central European Meeting of Sedimentary Geology (rok: 2014, ), Wydawca: Palacky University
  Data:
  konferencja 9-13 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. Sedimentary vs. tectonic record: the application of anisotropy of magnetic susceptibility method within fine clastic sediments of the Orava-Nowy Targ Basin, Western Carpthian
  Autorzy:
  Łoziński M., Ziółkowski P., Wysocka A.
  Konferencja:
  Central European Meeting of Sedimentarz Geologz (rok: 2014, ), Wydawca: Palacky University
  Data:
  konferencja 9-13 czerwca
  Status:
  Opublikowana