Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe prekursory w projektowaniu molekularnych nano-obiektów magnetycznych

2011/01/B/ST5/01624

Słowa kluczowe:

Nano-obiekty magnetyki molekularne prekursory synteza korelacja magneto-strukturalna

Deskryptory:

 • ST4_2: Nanochemia
 • ST4_7: Fizyka chemiczna
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Mroziński 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 410 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2014-09-18

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kriostat helowy 100 litrowy z lewarem. Za kwotę 48 100 PLN
 2. Suszarka laboratoryjna uniwersalna. Za kwotę 4 200 PLN
 3. Wirówka. Za kwotę 920 PLN
 4. Pompa próżniowa membranowa do linii próżniowo-azotowej. Za kwotę 8 000 PLN
 5. reaktor laboratoryjny firmy Berghof typu BR-100. Za kwotę 44 501 PLN
 6. Stół wagowy. Za kwotę 3 250 PLN
 7. Wielostanowiskowe mieszadło magnetyczne RT-15. Za kwotę 13 410 PLN
 8. Wyparka obrotowa. Za kwotę 8 720 PLN
 9. Zestawy komputerowe (laptopy) z oryginalnym oprogramowaniem (3 szt.). Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (18)
 1. "Synthesis, crystal structure and magnetic properties of new molecular,macrocyclic building blocks of Ni(II) and Cu(II)" IF: 1,453
  Autorzy:
  A. Bieńko, K. Suracka, J. Mroziński, R. Kruszyński, D.C. Bieńko
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2012, tom: 1019, strony: 135-142), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2012.02.045 - link do publikacji
 2. New thiocyanato iron(II) complex with 3,5-bis(3-pyridyl)-1,2,4-thiadiazole: Synthesis, structure, magnetic and spectral properties" IF: 2,041
  Autorzy:
  399.Róbert Uhrecký, Iveta Ondrejkovičová, Darina Lacková, Zuzana Fáberová, Jerzy Mroziński, Bożena Kalińska, Zdeňka Padělková, Marián Koman
  Czasopismo:
  Inorganica Chimica Acta (rok: 2014, tom: 414, strony: 33-38), Wydawca: Elsevier B.V
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ica.2014.01.032 - link do publikacji
 3. "Interchain relay of antiferromagnetic ordering in 1D Co(II) coordination polymers via π‒π interactions" IF: 3,858
  Autorzy:
  Musheer Ahmad, Raja Das, Jerzy Mrozinski, Alina Bienko, Pankaj Poddar and Parimal K. Bharadwaj
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2014, tom: 16, strony: 8523-8530), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ce01010h - link do publikacji
 4. "Synthesis and structure elucidation of a cobalt(II) complex as topoisomerase I inhibitor: in vitro DNA binding, nuclease and RBC hemolysis" IF: 3,432
  Autorzy:
  Musheer Ahmad, Mohd. Afzal, Sartaj Tabassum, Bożena Kalińska, Jerzy Mrozinski, Parimal K. Bharadwaj
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2014, tom: 74, strony: 683 - 693), Wydawca: Elsevier Masson SAS.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Structural diversity and magnetic properties of thiocyanate copper(II) complexes" IF: 1,813
  Autorzy:
  B. Machura, A. Świtlicka, J. Mroziński, B.Kalińska, R. Kruszyński
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2013, tom: 52, strony: 1276-1286), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2012.06.019 - link do publikacji
 6. Synthesis, spectroscopic investigations, X-Ray studies and magnetic properties of novel three-dimensional thiocyanato-bridged manganese(II)–mercury(II) coordination polymers" IF: 1,813
  Autorzy:
  B. Machura, J.Palion, J. Mroziński, B.Kalińska, R. Kruszyński
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2013, tom: 49, strony: 216 - 222), Wydawca: Elsevier. Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. " Manganese (II) complexes of 2,3,5,6-tetra-(2-pyridyl) pyrazine – syntheses, crystal structures, spectroscopic , magnetic and catalytic properties" IF: 1,813
  Autorzy:
  B. Machura, J. Palion, J. Mroziński, B. Kalińska, M. Amini , M.M. Najafpour R. Kruszyński
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2013, tom: 53, strony: 132-143), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2013.01.015 - link do publikacji
 8. "Co(II) Coordination Polymers with Co-Ligand Dependent Dinuclear to Tetranuclear Core: Spin-Canting, Weak Ferromagnetic, and Antiferromagnetic Behavior" IF: 4,689
  Autorzy:
  Prem Lama, Jerzy Mroziński, and Parimal K. Bharadwaj
  Czasopismo:
  Crystal Growth and Design (rok: 2012, tom: 12, strony: 3158-3168), Wydawca: American Chemical Society Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/cg300330p - link do publikacji
 9. Study of copper(II) thiophenecarboxylate complexes with N-methylnicotinamide IF: 1,813
  Autorzy:
  Vladimir Kuchtanin , Jan Moncol, Jerzy Mroziński, Bożena Kalińska, Zdeňka Padělková, Jozef Švorec, Peter Segl'a, Milan Melnik
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2013, tom: 50, strony: 546-555), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2012.11.041 - link do publikacji
 10. Synthesis, magnetic behavior and structural characterization of novel one-dimensional copper(II) coordination polymer based on azide and oxalate bridges" IF: 2,062
  Autorzy:
  A. Świtlicka-Olszewska, B. Machura, J. Mroziński
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry Communications (rok: 2014, tom: 43, strony: 86-89), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.inoche.2014.02.013 - link do publikacji
 11. Magnetic properties and molecular structure of a binuclear alternative bridged Cu(II)Re(IV) complex containing a macrocyclic ligand" IF: 2,047
  Autorzy:
  Alina Bieńko, Rafał Kruszyński, Dariusz Bieńko
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2014, tom: 75, strony: 44569), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2014.02.045 - link do publikacji
 12. Solvent -Induced Carboxylate Shift and Movement of an Anthryl Side-Group in Single-Crystal to Single-Crystal Structural Dynamics in a Gadolinium Coordination Polymer" IF: 4,558
  Autorzy:
  Ruchi Singh, Jerzy Mrozinski, Parimal K. Bharadwaj
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2014, tom: 14, strony: 3623-3633), Wydawca: American Chemical Society Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/cg5005775 - link do publikacji
 13. Synthesis, crystal structure and magnetic properties of trithiocyanurate or thiodiacetate polynuclear Ni(II) and Co(II) complexes" IF: 2,041
  Autorzy:
  Alina Bieńko, Pavel Kopel, Rrene Kizek, Rafał Kruszyński, Dariusz Bieńko, Ján Titiš, Roman Boča
  Czasopismo:
  Inorganica Chimica Acta (rok: 2014, tom: 416, strony: 147-156), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ica.2014.03.009 - link do publikacji
 14. "Novel bimetallic thiocyanate-bridged Cu(II)-Hg(II) compounds- synthesis, X-Ray studies and magnetic properties" IF: 2,04
  Autorzy:
  B. Machura, A. Świtlicka, P. Zwoliński, J. Mroziński, B.Kalińska, R. Kruszyński
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2013, tom: 197, strony: 218-227), Wydawca: Elsevier Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.16/jssc.2012.08.041 - link do publikacji
 15. "Study of copper(II) thiophenecarboxylate complexes with nicotinamide" IF: 1,813
  Autorzy:
  Jan Moncol , Vladimir Kuchtanin, Petra Polakovicova, Jerzy Mroziński, Bożena Kalińska, Marian Koman, Zdenka Padelkova, Peter Segl'a, Milan Melník
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2012, tom: 45, strony: 94-102), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2012.07.069 - link do publikacji
 16. "Unprecedented MnII-Phosphate 3D Coordination Polymer with Novel pkb1 Topological Network Showing Spin-Canted Antiferromagnetism" IF: 1,869
  Autorzy:
  Musheer Ahmad, Manish K. Sharma, Ruchi Singh, Jerzy Mroziński, and Parimal K. Bharadwaj
  Czasopismo:
  Australian Journal of Chemistry (rok: 2012, tom: Vol. 65, No. 9, strony: 1285-1290), Wydawca: CSIRO PUBLISHING
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1071/CH12073 - link do publikacji
 17. "Effect of N-donor ancillary ligands on structural and magnetic properties of oxalate copper(II) complexes" IF: 3,159
  Autorzy:
  Anna Świtlicka-Olszewska, Barbara Machura, , Jerzy Mroziński, Bożena Kalińska, Rafał Kruszynski, Mateusz Penkala
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2014, tom: 38, strony: 1611-1626), Wydawca: The Royal of Chemistry and the Centre National de la Recherche Scientifique
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3nj01541f - link do publikacji
 18. "Syntheses, crystallographic characterization, catecholase activity and magnetic properties of three novel aqua bridged dinuclear nickel (II) complexes" IF: 2,041
  Autorzy:
  Ritwik Modak, Yeasin Sikdar , Senjuti Mandal , Sudipta Chatterjee , Alina Bieńko, Jerzy Mroziński , Sanchita Goswami
  Czasopismo:
  Inorganica Chimica Acta (rok: 2014, tom: 416, strony: 122-134), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ica.2014.03.008 - link do publikacji