Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe nośniki leków w celowanej terapii przeciwnowotworowej

2011/01/B/ST5/01192

Słowa kluczowe:

1. oporność wielolekowa 2. komórki macierzyste 3. przeciwnowotworowa terapia celowana 4. nanorurki węglowe 5. nanomateriały 6. uwalnianie leków

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_6: Materiały porowate
 • NZ3_8: Komórki macierzyste

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Artur Terzyk 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 490 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2013-12-11

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wyparka rotacyjna ROTAVAPOR R-210 firmy Büchi. Za kwotę 25 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Carbon materials as new nanovehicles in hot-melt drug deposition IF: 2,28
  Autorzy:
  Agnieszka Bielicka, Marek Wiśniewski, Artur P. Terzyk, Piotr A. Gauden, Sylwester Furmaniak, Katarzyna Roszek, Piotr Kowalczyk, Adam Bieniek
  Czasopismo:
  J. Phys.: Condens. Matter (rok: 2013, tom: 25, strony: 355002 (13pp)), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0953-8984/25/35/355002 - link do publikacji
 2. Chemiczne aspekty celowanej terapii przeciwnowotworowej II. Połączenia nośnik-lek
  Autorzy:
  K.M. Werengowska, M. Wiśniewski, A.P. Terzyk, N. Gurtowska, T.A. Drewa, J. Olkowska
  Czasopismo:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2012, tom: 66, strony: 637-670), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowana
 3. Materiały węglowe jako nośniki leków - wykorzystanie nowatorskiej metody HMD (hot-melt deposition) w syntezie układów kontrolowanego uwalniania paracetamolu
  Autorzy:
  Agnieszka Bielicka, Marek Wiśniewski, Artur P. Terzyk, Piotr A. Gauden, Sylwester Furmaniak, Piotr Kowalczyk
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowiska (rok: 2013, tom: 16, strony: 323-330), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Status:
  Opublikowana
 4. Nanotube-mediated efficiency of cisplatin anticancer therapy IF: 6,35
  Autorzy:
  Karolina Werengowska-Ciećwierz, Marek Wiśniewski, Artur P. Terzyk,Natalia Gurtowska, Joanna Olkowska, Tomasz Kloskowski, Tomasz A. Drewa, Urszula Kiełkowska, Sebastian Drużyński
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2014, tom: 70, strony: 46 – 58), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2013.12.060 - link do publikacji
 5. Porosity of closed carbon nanotubes compressed using hydraulic pressure IF: 2,06
  Autorzy:
  Piotr A. Gauden, Artur P. Terzyk, Sylwester Furmaniak, Marek Wiśniewski, Piotr Kowalczyk, Agnieszka Bielicka, Wojciech Zieliński
  Czasopismo:
  Adsorption (rok: 2013, tom: 19, strony: 785–793), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10450-013-9518-3 - link do publikacji
 6. Carbon nanotubes as potential material for drug delivery - experiment and simulation IF: 2,06
  Autorzy:
  Artur P. Terzyk, MarekWiśniewski, Katarzyna Dulska, Agnieszka Bielicka, Piotr A. Gauden, Sylwester Furmaniak, Karolina Werengowska-Ciećwierz
  Czasopismo:
  Adsorption (rok: 2013, tom: 19, strony: 269–272), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10450-012-9449-4 - link do publikacji
 7. Detecting adsorption space in carbon nanotubes by benzene uptake IF: 3,39
  Autorzy:
  Marek Wiśniewski, Piotr A. Gauden, Artur P. Terzyk, Piotr Kowalczyk, Agnieszka Pacholczyk, Sylwester Furmaniak
  Czasopismo:
  Journal of Colloid and Interface Science (rok: 2013, tom: 391, strony: 74-85), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcis.2012.09.026 - link do publikacji
 8. Badanie cytotoksyczności nowych nośników leków platynowych
  Autorzy:
  Karolina Werengowska-Ciećwierz, Marek Wiśniewski, Artur P. Terzyk, Agnieszka Bielicka, Natalia Gurtowska, Tomasz A. Drewa
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowiska (rok: 2013, tom: 16, strony: Inżynieria i Ochrona Środowiska), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Status:
  Opublikowana
 9. Multinuclear magnetic resonance and X-ray characterization of platinum(II) complexes with substituted-1,2,4-triazolo [1,5-a]pyrimidines IF: 1,453
  Autorzy:
  Iwona Łakomska, Kamil Hoffmann, Tadeusz Muzioł, Jerzy Sitkowski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2014, tom: 1056–1057, strony: 146–151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 10. Enhanced adsorption of paracetamol on closed carbon nanotubes by formation of nanoaggregates: Carbon nanotubes as potential materials in hot-melt drug deposition-experiment and simulation IF: 3,39
  Autorzy:
  Artur P. Terzyk, Agnieszka Pacholczyk, Marek Wiśniewski, Piotr A. Gauden
  Czasopismo:
  Journal of Colloid and Interface Science (rok: 2012, tom: 376, strony: 209–216), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcis.2012.03.004 - link do publikacji
 11. Medyczne aspekty nanostrukturalnych materiałów węglowych
  Autorzy:
  Marek Wiśniewski, Pamela Rossochacka, Karolina Werengowska-Ciećwierz, Agnieszka Bielicka, Artur P. Terzyk, Piotr A. Gauden
  Czasopismo:
  Inżynieria i Ochrona Środowiska (rok: 2013, tom: 16, strony: 255-261), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  Status:
  Opublikowana