Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fizjologiczne i pro-zdrowotne parametry roszponki (Valerianella locusta Laterr. Em Betcke) w uprawie szklarniowej z zastosowaniem w doświetlaniu uzupełniającym najnowszych osiągnięć technologii SSL LED

2011/01/B/NZ9/00058

Słowa kluczowe:

fotosynteza transpiracja metabolizm azotu diody LED widmo spektralne wartość biologiczna plonu termin uprawy energooszczędność

Deskryptory:

 • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET ROLNICZY IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Renata Wojciechowska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 300 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-09

Zakończenie projektu: 2015-04-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wytrząsarka laboratoryjna WL-2000. Za kwotę 5 000 PLN
 2. System oświetleniowy wykonany w ramach technologii SSL LED (zestaw 24 lamp z blokiem sterowania). Za kwotę 75 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. The effect of LED lighting on photosynthetic parameters and weight of lamb's lettuce (Valerianella locusta)
  Autorzy:
  Renata Wojciechowska, Anna Kołton, Olga Długosz-Grochowska, Marek Żupnik, Wojciech Grzesiak
  Czasopismo:
  Folia Horticulturae (rok: 2013, tom: 25(1), strony: 41-47), Wydawca: Polish Society for Horticultural Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/fort-2013-0005 - link do publikacji
 2. The storage ability of lamb's lettuce cultivated in the greenhouse under LED or HPS lamps
  Autorzy:
  Kołton A., Wojciechowska R., Długosz-Grochowska O., Grzesiak W.
  Czasopismo:
  Journal of Horticultural Research (rok: 2014, tom: 22(2), strony: 159-165), Wydawca: Research Institute of Horticulture, Skierniewice, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/johr-2014-0033 - link do publikacji
 3. Światło diodowe (LED) w ogrodnictwie – zastosowania i perspektywy (Light emitting diodes (LED) in horticulture - applications and perspectives)
  Autorzy:
  Renata Wojciechowska
  Czasopismo:
  Episteme (rok: 2013, tom: 20/1, strony: 233-243), Wydawca: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury "Episteme"
  Status:
  Opublikowana
 4. Effects of LED supplemental lighting on yield and some quality parameters of lamb's lettuce in two winter cycles IF: 1,504
  Autorzy:
  Wojciechowska R., Długosz-Grochowska O., Kołton A., Żupnik M.
  Czasopismo:
  Scientia Horticulturae (rok: 2015, tom: 187, strony: 80-86), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scienta.2015.03.006 - link do publikacji
 5. Inteligentny system doświetlania roślin bazujący na technologii SSL LED
  Autorzy:
  Grzesiak Wojciech, Żupnik Marek, Wojciechowska Renata
  Czasopismo:
  Prace Instytutu Elektrotechniki (rok: 2012, tom: 255, strony: 259-276), Wydawca: Instytut Elektrotechniki
  Status:
  Opublikowana
 6. Praktyczna realizacja wielostanowiskowego programowalnego systemu doświetlania roślin zbudowanego w oparciu o technologie SSL LED
  Autorzy:
  Grzesiak W., Żupnik M., Wojciechowska R.
  Czasopismo:
  Prace Instytutu Elektrotechniki (rok: 2014, tom: 267, strony: 97-107), Wydawca: Instytut Elektrotechniki
  Status:
  Opublikowana
 7. Programowalny system doświetlania roślin zbudowany w oparciu o technologię SSL LED
  Autorzy:
  Żupnik Marek, Grzesiak Wojciech, Wojciechowska Renata, Kurpaska Sławomir
  Czasopismo:
  Agricultural Engineering (rok: 2012, tom: 2(136), Tom 1, strony: 361-369), Wydawca: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
  Status:
  Opublikowana