Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonalizacja "małych" nanocebulek węglowych związkami polifenolowymi oraz ich potencjalne zastosowanie w bioczujnikach elastyny/kolagenu

2011/01/B/ST5/06051

Słowa kluczowe:

nanocebulki węglowe polifenole bioczujnik kolagen elastyna

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marta Płońska-Brzezińska 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 518 650 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-21

Zakończenie projektu: 2014-12-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Moduły do mikroskopu elektrochemicznego ECSPM: PicoTREC - moduł do kontrolowania biologicznego molekularnego oddziaływania cząstek biologicznych oraz MAC Mode III. Za kwotę 180 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Carbon nano-onions and biocompatible polymers for flavonoid incorporation IF: 5,831
  Autorzy:
  Plonska-Brzezinska M. E., Brus D. M., Breczko J., Echegoyen L.
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2013, tom: 19, strony: 5019-5024), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201300009 - link do publikacji
 2. Synthesis of carbon nano-onion and nickel hydroxide/oxide composites as supercapacitor electrodes IF: 3,708
  Autorzy:
  Marta E. Plonska-Brzezinska, Diana M. Brus, Agustin Molina-Ontoria, Luis Echegoyen
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2013, tom: 48, strony: 25891-25901), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3RA44249G - link do publikacji
 3. Carbon Nano-onions for Supercapacitor Electrodes: Recent Developments and Applications IF: 7,443
  Autorzy:
  Marta E. Plonska-Brzezinska, Luis Echegoyen
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry A (rok: 2013, tom: 44, strony: 13703-13714), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3TA12628E - link do publikacji
 4. Preparation and Characterization of Carbon Nano-Onion/PEDOT:PSS composites IF: 3,349
  Autorzy:
  Plonska-Brzezinska M. E., Lewandowski M., Błaszyk M., Molina-Ontoria A., Luciński T., Echegoyen L
  Czasopismo:
  ChemPhysChem, A European Journal of Chemical Physics and Physical Chemistry (rok: 2012, tom: 13, strony: 4134-4141), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.201200789 - link do publikacji
 5. Preparation and Characterization of Soluble Carbon Nano Onions by Bulk Covalent Functionalization Employing a Na/K alloy IF: 6,378
  Autorzy:
  Molina-Ontoria A., Chaur M. N., Plonska-Brzezinska M. E., Echegoyen L
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2013, tom: 49, strony: 2406-2408), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3cc39077b - link do publikacji
 6. The Electrochemical Properties of Nanocomposite Films Obtained by Chemical In Situ Polymerization of Aniline and Carbon Nanostructures IF: 3,349
  Autorzy:
  Plonska-Brzezinska M. E., Breczko J., Palys B., Echegoyen L.
  Czasopismo:
  ChemPhysChem, A European Journal of Chemical Physics and Physical Chemistry (rok: 2013, tom: 14, strony: 116-124), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.201200759 - link do publikacji
 7. Triple helical collagen-like peptide interactions with selected polyphenolic compounds IF: 3,84
  Autorzy:
  Marta E. Plonska-Brzezinska, Diana M. Bobrowska, Ashwani Sharma, Pawel Rodziewicz, Michal Tomczyk, Justyna Czyrko, Krzysztof Brzezinski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: xxx, strony: xxx), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona
 8. Post-modification by low-temperature annealing of carbon nano-onions in the presence of carbohydrates IF: 5,868
  Autorzy:
  Marta E. Plonska-Brzezinska, Agustin Molina-Ontoria, Luis Echegoyen
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2014, tom: 67, strony: 304-317), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2013.09.093 - link do publikacji
 9. STM-based Molecular Junction of Carbon Nano-Onion IF: 3,349
  Autorzy:
  Sek S., Breczko J., Plonska-Brzezinska M. E., Echegoyen L.
  Czasopismo:
  ChemPhysChem, A European Journal of Chemical Physics and Physical Chemistry (rok: 2013, tom: 14, strony: 96-100), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.201200624 - link do publikacji
 10. Soluble core-shell carbon nano-onion nanostructures: physicochemical characteristics and antibacterial activity IF: 4,029
  Autorzy:
  Diana M. Bobrowska, Justyna Czyrko, Krzysztof Brzezinski, Luis Echegoyen, Marta E. Plonska-Brzezinska
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2015, tom: xxx, strony: xxx), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona
 1. Carbon nano-onions
  Autorzy:
  Marta E. Plonska-Brzezińska, Luis Echegoyen
  Książka:
  CRC Concise Encyclopedia of Nanotechnology (rok: 2015, tom: 1, strony: 802-815), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Carbon nano-onions
  Autorzy:
  Diana Brus, Olena Mykhailiv, Luis Echegoyen, Marta Plonska-Brzezinska
  Książka:
  Carbon Nanomaterials Sourcebook: Graphene, Fullerenes, Nanotubes, and Nanodiamonds (rok: 2017, tom: 1, strony: 13881), Wydawca: Taylor& Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji