Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zapis fal tsunami i przewracających się gór lodowych w przybrzeżnych środowiskach limnicznych Grenlandii - implikacje dla rekonstrukcji historii zmian poziomu morza, aktywności strumieni lodowych i określenia zagrożeń naturalnych

2011/01/B/ST10/01553

Słowa kluczowe:

jeziora przybrzeżne osady tsunami sztormy góry lodowe Grenlandia holocen

Deskryptory:

 • ST10_5: Geologia, tektonika, sedymentologia
 • ST10_14: Geografia fizyczna, geomorfologia
 • ST10_8: Oceanologia (fizyczna, chemiczna, biologiczna)

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Witold Szczuciński 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 424 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-20

Zakończenie projektu: 2013-12-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Applications of geochemistry in tsunami research: A review IF: 6,991
  Autorzy:
  Chagué‐Goff, C., Szczuciński, W., Shinozaki, T.
  Czasopismo:
  Earth Science Reviews (rok: 2017, tom: 165, strony: 203-244), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.earscirev.2016.12.003 - link do publikacji
 2. New insights into the 21 November 2000 tsunami in West Greenland from analyses of the tree−ring structure of Salix glauca IF: 1,182
  Autorzy:
  Buchwal A., Szczuciński W. (corresponding author), Strzelecki M.C., Long A.J.
  Czasopismo:
  Polish Polar Research (rok: 2015, tom: 36, strony: 51-65), Wydawca: Committee on Polar Research of Polish Academy of Sciences and De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/popore-2015-0005 - link do publikacji
 3. Sedimentary evidence for a mid-Holocene iceberg-generated tsunami in a coastal lake, west Greenland
  Autorzy:
  Long, A.J., Szczuciński, W., Lawrence, T.
  Czasopismo:
  Arktos (rok: 2015, tom: 0,0458333333333333, strony: 44942), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s41063-015-0007-7 - link do publikacji
 4. Arctic coastal lake yields a 2300 yr history of landslide-generated tsunami in Sullorsuaq (Vaigat), west Greenland IF: 3,312
  Autorzy:
  Lawrence T.D., Long A.J., Szczuciński W.
  Czasopismo:
  Journal of Quaternary Sciences (rok: 2014, tom: w rewizji, strony: w rewizji po recenzjach (major revision)), Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona
 5. Drift-dependent changes in iceberg size-frequency distributions IF: 11,329
  Autorzy:
  KiirkhamJ., Rosser N.J., Wainwright J., Vann Jones (née Norman) E., Dunning S.A., Lane V.S., Hawthorn D.E., Szczuciński W., Strzelecki M.C.
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2017, tom: w recenzji, strony: -), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Złożona
 1. Evidence for landslide- and iceberg-generated tsunami in west Greenland
  Autorzy:
  Lawrence T.D., Long A.J., Szczuciński W.
  Konferencja:
  INQUA 2013 Early Career Researcher Inter-congress meeting Wollongong, Australia: 2nd– 6th December, 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: INQUA
  Data:
  konferencja 2-6.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Seismic signatures of iceberg failure, collapse and rolls
  Autorzy:
  Norman E.C.; Rosser N.J.; Szczucinski W.; Dunning S.; Long A.J.; Strzelecki M.; Drewniak M.; Benjamin J.
  Konferencja:
  American Geophysical Union 46th annual Fall Meeting, San Francisco (rok: 2013, ), Wydawca: AGU
  Data:
  konferencja 9-13.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. The record of iceberg roll generated waves from sediments and seismics
  Autorzy:
  Rosser N.J.; Szczucinski W.; Strzelecki M.; Long A.J.; Norman E.C.; Dunning S.; Drewniak M.
  Konferencja:
  American Geophysical Union 46th annual Fall Meeting, San Francisco (rok: 2013, ), Wydawca: AGU
  Data:
  konferencja 9-13.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Tracing geologicalrecords of recent tsunamis - insightsinto theirregional variability and new research approaches
  Autorzy:
  Szczuciński, W.
  Konferencja:
  6th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonic and Archeoseismology (rok: 2015, ), Wydawca: INGV
  Data:
  konferencja 19-24.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. New insights in tsunami hazard assessment in polar regions from studies of the 2000 AD tsunami in Vaigat Strait, west Greenland
  Autorzy:
  Szczuciński,W., Buchwał,A., Ćwik,P., Lawrence, T., Long, A.J., Rosser, N.J., Strzelecki, M.C.
  Konferencja:
  31st IAS Meeting of Sedimentology (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Geological Society
  Data:
  konferencja 22-25.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Pierwsze badania zróżnicowania odporności powierzchni skał wzdłuż arktycznych wybrzeży skalnych - stadium osłoniętych wybrzeży centralnego Spitsbergenu oraz atakowanych przez fale tsunami wybrzeży zachodniej Grenlandii
  Autorzy:
  M.C. Strzelecki
  Konferencja:
  Konferencja Geologia Morza – Teraźniejszość kluczem do przeszłości, Przeszłość kluczem do przyszłości, Poznań (rok: 2013, ), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Data:
  konferencja 7-9 listopada 2013r.
  Status:
  Opublikowana
 7. Recovery of coastal ecosystems after large tsunamis in various climatic zones - review of cases from tropical, temperate and polar zones
  Autorzy:
  Szczuciński, W.
  Konferencja:
  American Geophysical Union 46th annual Fall Meeting, San Francisco (rok: 2013, ), Wydawca: AGU
  Data:
  konferencja 9-13.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 8. The Vaigat Rock Avalanche Laboratory, west-central Greenland
  Autorzy:
  Dunning S.; Rosser N.J.; Szczucinski W.; Norman E.C.; Benjamin J.; Strzelecki M.; Long A.J.; Drewniak M.
  Konferencja:
  American Geophysical Union 46th annual Fall Meeting, San Francisco (rok: 2013, ), Wydawca: AGU
  Data:
  konferencja 9-13-12.2013
  Status:
  Opublikowana
 9. Geological record of 21st November 2000 landslide generated tsunami in Paatuut, Disko Bugt, west Greenland
  Autorzy:
  Szczuciński W., Lawrence T., Long A.J., Rosser N.J., Strzelecki M., Woodroffe S.A.
  Konferencja:
  29th IAS Meeting of Sedimentology, Schladming (rok: 2012, ), Wydawca: International Association of Sedimentologists
  Data:
  konferencja 10-13.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 10. Limitations of tsunami deposits identification - problem of sediment sources, sedimentary environments and processes, and post-depositional changes
  Autorzy:
  Szczuciński, W.
  Konferencja:
  4th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA Days) (rok: 2013, ), Wydawca: Grützner & Reicherter Geosolutions UG
  Data:
  konferencja 9-15.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 11. Sedimentary Record and Morphological Effects of a Landslide-Generated Tsunami in a Polar Region: The 2000 AD Tsunami in Vaigat Strait, West Greenland
  Autorzy:
  Szczucinski,W., Rosser, N.J., Strzelecki, M.C., Long, A.J., Lawrence, T., Buchwal, A., Chague-Goff, C., Woodroffe, S.
  Konferencja:
  American Geophysical Union 45th annual Fall Meeting, San Francisco (rok: 2012, ), Wydawca: AGU
  Data:
  konferencja 3-7.12.2012
  Status:
  Opublikowana
 1. Catastrophic Mass Wasting
  Autorzy:
  Korup, O., Dunning, S.
  Książka:
  The High-Mountain Cryosphere: Environmental Changes and Human Risks (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 127-146), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowana
 2. Factors controlling beach development in Vaigat Strait, West Greenland – insights from automated grain size analysis
  Autorzy:
  Drewniak, M., Strzelecki, M.C., Szczuciński, W.
  Książka:
  New perspectives in polar research (rok: 2014, tom: brak, strony: 189-205), Wydawca: Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław
  Status:
  Opublikowana
 3. Coastal changes in the Arctic
  Autorzy:
  Overduin P.P., Strzelecki M.C., Grigoriev M.N., Coutre N., Lantuit H., St-Hilaire-Gravel D., Gunther F., Wetterich S.
  Książka:
  Sedimentary Coastal Zones from High to Low Latitudes: (rok: 2014, tom: 388, strony: http://dx.doi.org/10.1144/SP388.13), Wydawca: The Geological Society of London
  Status:
  Opublikowana
 4. Reconstructing abrupt, high-magnitude sea-level changes from near-field coastal environments
  Autorzy:
  Thomas Lawrence
  Książka:
  Reconstructing abrupt, high-magnitude sea-level changes from near-field coastal environments (rok: 2016, ), Wydawca: Durham University, UK
  Status:
  Złożona