Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekularna i fizjologiczna ocena wpływu mikoryzy arbuskularnej na efektywność asymilacji azotu u kukurydzy (Zea mays) w warunkach suszy

2011/01/B/NZ9/00362

Słowa kluczowe:

mikoryza arbuskularna stres suszy metabolizm azotowy akwaporyny proteomika wartość paszowa

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
 • NZ3_11: Biologia rozwoju roślin
 • NZ2_3: Proteomika

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET IM.A.MICKIEWICZA W POZNANIU

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Władysław Polcyn 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 308 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2015-08-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laboratoryjna kołyska horyzontalna + Mikrowytrząsarka. Za kwotę 3 800 PLN
 2. Psychrometr C52-PSYPRO. Za kwotę 29 500 PLN
 3. Fluorymetr Dualex 4 FLAV. Za kwotę 24 000 PLN
 4. Mikrowirówka. Za kwotę 3 500 PLN
 5. Zestaw do elektroforezy dwukierunkowej Protean II xi Cell + IPG Conversion Kit. Za kwotę 16 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (17)
 1. Physio-Genetic Dissection of Dark-Induced Leaf Senescence and Timing its Reversal in Barley IF: 6,456
  Autorzy:
  Ewa Sobieszczuk-Nowicka, Tomasz Wrzesiński, Agnieszka Bagniewsla-Zadworna, Szymon Kubala, Renata Rucińska-Sobkowiak, Władysław Polcyn, Lucyna Misztal, Autar K. Mattoo
  Czasopismo:
  Plant Physiology (rok: 2018, tom: 178 (2), strony: 654-671), Wydawca: American Society of Plant Biologists
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1104/pp.18.00516 - link do publikacji
 2. Arbuscular Mycorrhiza in Highly Fertilized Maize Cultures Alleviates Short-Term Drought Effects but Does Not Improve Fodder Yield and Quality IF: 3,677
  Autorzy:
  Polcyn Władysław, Paluch-Lubawa Ewelina, Lehmann Teresa, Mikuła Robert
  Czasopismo:
  Frontiers in Plant Science (rok: 2019, tom: 10, strony: 496), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpls.2019.00496 - link do publikacji
 1. Akwaporyny i mikoryza jako elementy systemu tolerancji na suszę u kukurydzy
  Autorzy:
  Paluch E, Polcyn W, Lehmann T, Stolarska E.
  Konferencja:
  III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Biologii UAM
  Data:
  konferencja 10-12.04
  Status:
  Opublikowana
 2. Effectivity of C and N assimilation and plasma membrane transport as indicators of drought tolerance in mycorrhized maize
  Autorzy:
  Paluch E, Polcyn W, Lehmann T.
  Konferencja:
  The Plant Biology Europe FESPB/EPSO Congress (rok: 2014, ), Wydawca: The Federation of European Societies of Plant Biology
  Data:
  konferencja 22-27.06
  Status:
  Opublikowana
 3. Differential expression of PIP2 aquaporins of mycorrhized and non-mycorrhized maize in response to drought stress
  Autorzy:
  Paluch E, Polcyn W, Prosicka B
  Konferencja:
  7th Conference Of The Polish Society Of Experimental Plant Biology (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society Of Experimental Plant Biology
  Data:
  konferencja 08-11.09
  Status:
  Opublikowana
 4. N availability determines a possible scenario for mycorrhizal benefits for plants
  Autorzy:
  Lehmann T., Polcyn W., Paluch-Lubawa E.
  Konferencja:
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Society of Experimental Plant Biology
  Data:
  konferencja 12-15.09
  Status:
  Opublikowana
 5. Non-invasive methods of measuring the efficiency of the assimilation of carbon and nitrogen in maize
  Autorzy:
  Stolarska E, Paluch E, Lehmann T, Polcyn W
  Konferencja:
  8th International Conference of Young Naturalists: From Biotechnology to Environmental Protection (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski
  Data:
  konferencja 7-9.11
  Status:
  Opublikowana
 6. Redystrybucja azotu w liściach kukurydzy w zależności od statusu symbiotycznego i nawożenia azotowego
  Autorzy:
  Lehmann T, Polcyn W, Stolarska E, Ścierżyńska M, Paluch E.
  Konferencja:
  III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Biologii UAM
  Data:
  konferencja Wydział Biologii UAM
  Status:
  Opublikowana
 7. Wpływ mikoryzacji na wydajność asymilacyjną sorga rosnącego na glebach o różnej zasobnośc
  Autorzy:
  Polcyn W, Lehmann T, Ścierżyńska M, Mikuła R., Korejwo R
  Konferencja:
  III Warsztaty Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Biologii Eksperymentalnej UAM
  Data:
  konferencja 15,06
  Status:
  Opublikowana
 8. Effect of drought stress on plasma membrane protein levels of mycorrhized maize root
  Autorzy:
  Paluch E., Stolarska E., Polcyn W., Lehmann T
  Konferencja:
  The 8th International Conference of Young Naturalists: From Biotechnology to Environmental Protection (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski
  Data:
  konferencja 7-9.11
  Status:
  Opublikowana
 9. Heterooligomeric composition of maize PIP aquaporins and their role in response to mycorrhizae and drought
  Autorzy:
  Polcyn W., Paluch-Lubawa E.
  Konferencja:
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Society of Experimental Plant Biology
  Data:
  konferencja 12-15.09
  Status:
  Opublikowana
 10. In vivo and in vitro models for evaluation of mycorrhizae and root aquaporins participation in response of mature maize plants to low water potential stress
  Autorzy:
  Paluch E., Polcyn W., Lubawy J
  Konferencja:
  International Congress on Mycorrhizae (rok: 2014, ), Wydawca: AFRINOM3 & MYCOMED2
  Data:
  konferencja 15-17.10
  Status:
  Opublikowana
 11. Izolacja frakcji plazmalemmy dla analizy aktywności akwaporyn w korzeniach kukurydzy
  Autorzy:
  Paluch E, Polcyn W, Lehmann T
  Konferencja:
  IV Warsztaty Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Biologii Eksperymentalnej UAM
  Data:
  konferencja 14,06
  Status:
  Opublikowana
 12. Methods of fast assessment of mycorrhizal influence on assimilation performance of plant crops subjected to drought stress
  Autorzy:
  Polcyn W, Lehmann T, Ścierżyńska M, Paluch E.
  Konferencja:
  7th International Symbiosis Society Congress (rok: 2012, ), Wydawca: Jagiellonian University
  Data:
  konferencja 22-28.07
  Status:
  Opublikowana
 13. PIP aquaporins expression in uppermost and ear leaves of mycorrhized maize in response to drought
  Autorzy:
  Paluch-Lubawa E., Prosicka B., Chadzinikolau T., Polcyn W.
  Konferencja:
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Society Of Experimental Plant Biology
  Data:
  konferencja 12-15.09
  Status:
  Opublikowana
 14. Effect of suboptimal nutrient conditions on nitrogen, photosynthetic and symbiotic status of mycorrhized maize
  Autorzy:
  Paluch E, Polcyn W, Lehmann T
  Konferencja:
  6th Conference Of The Polish Society Of Experimental Plant Biology (rok: 2013, ), Wydawca: Biotechnologia, Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology 94 (3)
  Data:
  konferencja 16-19.09
  Status:
  Opublikowana
 15. Grzyby mikoryzowe jako czynnik chroniący status wodny oraz sprawność asymilacji C i N u kukurydzy poddanej suszy
  Autorzy:
  Polcyn W, Lehmann T, Paluch E, Ścierżyńska M
  Konferencja:
  IV Warsztaty Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Biologii Eksperymentalnej UAM
  Data:
  konferencja 14,06
  Status:
  Opublikowana
 16. N management in maize leaves in relation to fertilization and mycorrhizae
  Autorzy:
  Lehmann T, Polcyn W, Stolarska E, Ścierżyńska M, Paluch E
  Konferencja:
  The Plant Biology Europe FESPB/EPSO Congress (rok: 2014, ), Wydawca: The Federation of European Societies of Plant Biology
  Data:
  konferencja 22-27.06
  Status:
  Opublikowana
 17. Porównanie sprawności systemu antyoksydacyjnego w korzeniach i liściach kukurydzy poddanej suszy w zależności od jej statusu wodnego i symbiotycznego
  Autorzy:
  Lehmann T, Polcyn W, Paluch E
  Konferencja:
  IV Warsztaty Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Biologii Eksperymentalnej UAM
  Data:
  konferencja 14,06
  Status:
  Opublikowana