Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wskaźniki pomiaru działalności firm innowacyjnych - adekwatność istniejących wskaźników oraz propozycja wprowadzenie nowych.

2011/01/B/HS4/00570

Słowa kluczowe:

wskaźniki działalności przedsiębiorstwa badania i rozwój (B+R) innowacyjność,

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Bożena Mikołajczyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 156 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2013-11-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop Samsung 350U2A. Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Nowy pomiar innowacyjności krajów Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Mikołajczyk B., Kurczewska A.,
  Czasopismo:
  Studia Zarządzania i Finansów WSB w Poznaniu nr 3/2012 (rok: 2012, tom: 1, strony: 107-116), Wydawca: WSB w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Sources of Information for Innovation Activity. Types. Importance. Measurement
  Autorzy:
  Krawczyk M.
  Czasopismo:
  Oeconomia Copernicana (rok: 2013, tom: -, strony: 45064), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
 3. Wydatki przedsiębiorstw na działalność badawczo – rozwojową a pomiar innowacyjności,
  Autorzy:
  Krawczyk M.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 4. Ewolucja metodologii pomiaru innowacyjności gospodarek
  Autorzy:
  Krawczyk M.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 715, Ekonomiczne Problemy Usług nr 91, Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym SOOIPP 2012, Stawasz E., Norek T. (red.), (rok: 2012, tom: 1, strony: 29-44), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Gotowość inwestycyjna determinantą innowacyjności przedsiębiorstw – próba pomiaru,
  Autorzy:
  Krawczyk M.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 261, Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Dudycz T., B. Osbert-Pociecha B., Brycz B. (red.) (rok: 2012, tom: 1, strony: 160-172), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  Status:
  Opublikowana
 6. Pomiar i ocena innowacyjności MSP
  Autorzy:
  Mikołajczyk B.
  Czasopismo:
  Zarządzanie i finanse (rok: 2013, tom: 45232, strony: 265-279), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. Zastosowanie miar perspektywy klienta BSC w koncepcji User - Driven Innovation
  Autorzy:
  Krawczyk M.
  Czasopismo:
  Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 62, (rok: 2013, tom: -, strony: 607-616), Wydawca: Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 8. Ewolucja pomiaru innowacyjności w firmie
  Autorzy:
  Krawczyk M., Mikołajczyk B., Kurczewska A.
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis "Folia Oeconomica" nr 266, Mikołajczyk B. (red.), Innowacyjność w systemach finansowych, (rok: 2012, tom: 1, strony: 251-261), Wydawca: Wydawnictwo UŁ
  Status:
  Opublikowana
 9. Gotowość inwestycyjna determinantą pozyskiwania kapitału od aniołów biznesu,
  Autorzy:
  Krawczyk M.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 271, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Tom 1, Kopiński A., Słoński T., Ryszawska B. (red.), (rok: 2012, tom: 1, strony: 388 - 396), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  Status:
  Opublikowana
 1. How to measure company's innovation at company's level? Challenge for the future or return to the past
  Autorzy:
  Krawczyk M., Mikołajczyk B.
  Konferencja:
  IAMB Conference (rok: 2013, ), Wydawca: IAMB
  Data:
  konferencja styczeń
  Status:
  Opublikowana
 2. Relationship Between Innovation of SMEs and Regional Development in Poland. Measurement Issues
  Autorzy:
  Krawczyk M., Mikołajczyk B.
  Konferencja:
  Economic and Social Development, 2nd International Scientific Conference. Book of Proceedings (rok: 2013, ), Wydawca: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency
  Data:
  konferencja kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 3. Investment Readiness as a Determinant for Raising Capital from Venture Capital Market
  Autorzy:
  Krawczyk M.
  Konferencja:
  Global Finance Association Conference: Financial Crises, Systemic Risk & the Future of Capitalism (rok: 2012, ), Wydawca: Global Finance Association
  Data:
  konferencja 23 – 25 maj 2012
  Status:
  Opublikowana