Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie fotochemicznego rozkładu benzo-[a]-pirenu na powierzchni farby fotokatalitycznej i analiza produktów jego rozkładu

2011/01/B/ST5/06289

Słowa kluczowe:

benzo-[a]-piren farba fotokatalityczna fotokataliza ditlenek tytanu

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_13: Chemia środowiska

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Beata Tryba 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 250 770 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-21

Zakończenie projektu: 2014-12-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Urządzenie do pomiaru kąta zwilżania. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Suszarka laboratoryjna. Za kwotę 800 PLN
 3. Miernik wilgotności powietrza z dwiema sondami.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Improvement of photocatalytic activity of silicate paints by removal of K2SO4 IF: 3,797
  Autorzy:
  B. Tryba, R. J. Wrobel, P. Homa, A. W. Morawski
  Czasopismo:
  Atmospheric Environment (rok: 2015, tom: 115, strony: 47-52), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.atmosenv.2015.05.047 - link do publikacji
 2. Photodegradation of Benzo-[a]-pyrene on the Surface of the Photocatalytic Paints and Analysis of the Degradation Products IF: 0,806
  Autorzy:
  B. Tryba, M. Janus, R. J. Wróbel, J. Przepiórski, J. Grzechulska-Damszel, and A. W.Morawski
  Czasopismo:
  Journal of Advanced Oxidation Technologies (rok: 2013, tom: 16, strony: 151-158), Wydawca: Science & Technology Network Inc.
  Status:
  Opublikowana
 3. Photocatalytic decomposition of benzo[a]pyrene on the surface of acrylic, latex and mineral paints. Influence of paint composition IF: 2,475
  Autorzy:
  B. Tryba, P. Homa, R. J. Wróbel, A. W. Morawski
  Czasopismo:
  Journal of Photochem. and Photobiol. A: Chemistry (rok: 2014, tom: 286, strony: 44849), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotochem.2014.04.012 - link do publikacji
 4. Impact of paint matrix composition and thickness of paint layer on the activity of photocatalytic paints IF: 0,619
  Autorzy:
  B. Tryba, P. Homa, A. Gęsikiewicz
  Czasopismo:
  Polish Journal of Chemical Technology (rok: 2017, tom: 19, strony: 113-119), Wydawca: de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pjct-2017-0016 - link do publikacji
 5. Application of photocatalytic paint for destruction of benzo[a]pyrene. Impact of air humidity. IF: 0,73
  Autorzy:
  P. Homa, B. Tryba
  Czasopismo:
  Journal of Advanced Oxidation Technologies (rok: 2017, tom: 20, strony: brak), Wydawca: de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/jaots-2016-0182 - link do publikacji
 1. Fotokatalityczny rozkład benzo-[a]-pirenu na powierzchni farb fotokatalitycznych
  Autorzy:
  B. Tryba, R.J. Wróbel, P. Homa, A.W. Morawski
  Konferencja:
  IX Konferencja Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie, Międzyzdroje, 11 – 14.06.2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 11-14.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Photocatalytic decomposition of benzo[a]pyrene (BaP) on the surface of the photocatalytic paints
  Autorzy:
  B.Tryba, M. Małecki, A. W. Morawski
  Konferencja:
  7th European Meeting of Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications", Porto (Portugalia), 2012. (rok: 2012, ), Wydawca: Sersilito - Empresa Gráfica, Lda.
  Data:
  konferencja 16-21.06.2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Influence of coating thickness on photodegradation of benzo[a]pyrene using LX photocatalytic paint
  Autorzy:
  P. Homa, B. Tryba, R. J. Wróbel, A. W. Morawski
  Konferencja:
  20th International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy (rok: 2014, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 27 lipiec-1 sierpień
  Status:
  Opublikowana
 4. Photodegradation of benzo-[a]-pyrene (BaP) on the surface of the photocatalytic paints and analysis of the degradation products
  Autorzy:
  B. Tryba, M. Janus, A. W. Morawski
  Konferencja:
  The 17th International Conference on Semiconductor Photocatalysis and Solar Energy Conversion (rok: 2012, ), Wydawca: The University of Western Ontario Research Park
  Data:
  konferencja 11-15 listopad 2012
  Status:
  Opublikowana
 5. Influence of environmental parameters on the photocatalytic decomposition of benzo[a]pyrene on the surface of LX photocatalytic paint
  Autorzy:
  P. Homa, B. Tryba, A. W. Morawski
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03.
  Status:
  Opublikowana
 6. Influence of potassium on the activity of the photocatalytic paint for decomposition of benzo[a]pyrene
  Autorzy:
  B. Tryba, P. Homa, A. W. Morawski
  Konferencja:
  8th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis, Environmental Applications (rok: 2014, ), Wydawca: Aristotle University of Thessaloniki
  Data:
  konferencja 25-28 czerwiec
  Status:
  Opublikowana