Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie i opracowanie zapraw iniekcyjnych do konserwacji odspojonych malowideł ściennych na podłożu wapiennym

2011/01/N/HS2/03403

Słowa kluczowe:

konserwacja malowideł ściennych tynki wapienne zaprawy iniekcyjne,

Deskryptory:

 • HS2_9: Konserwatorstwo

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM.JANA MATEJKI W KRAKOWIE, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Karina Niedzielska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 81 565 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2014-12-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pehametr z wymiennymi elektrodami. Za kwotę 7 500 PLN
 2. Waga Vibra AJH-620. Za kwotę 5 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Comparative analysis of historic and modern injection grouts for readhesion of detached wall paintings
  Autorzy:
  Karina Niedzielska
  Konferencja:
  The Ulrich Schiessl PhD Colloquium, Dresden 24-25 November 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: ENCoRE European Network for Conservation - Restoration Education
  Data:
  konferencja 24-25 listopad 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Zaprawy iniekcyjne do konserwacji odspojonych malowideł ściennych
  Autorzy:
  Karina Niedzielska, Grzegorz Adamski
  Konferencja:
  Analiza chemiczna w ochronie zabytków (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Chemii Analitycznej PAN, Polska Akademia Nauk, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie
  Data:
  konferencja 3-4 Grudzień 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Assessment of the compatibility of historic lime mortars and injection grouts
  Autorzy:
  Karina Niedzielska, Grzegorz Adamski
  Konferencja:
  5th Meeting X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage. Celebrating the International Year of Crystallography and 650th Jubilee of the Jagiellonian University in Krakow (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 14-17 Maj 2014
  Status:
  Opublikowana