Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie modelu matematycznego do badań przemian fazowych w układach perytektycznych z wykorzystaniem metody automatu komórkowego

2011/01/B/ST8/01689

Słowa kluczowe:

perytektyka przemiany fazowe automat komórkowy modelowanie

Deskryptory:

  • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andriy Burbelko 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 486 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2015-03-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

  • Publikacje w czasopismach (8)
  • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
  • Publikacje książkowe (1)
  1. Cellular automaton modeling of ductile iron density changes at the solidification time
    Autorzy:
    A. A. Burbelko, D. Gurgul, M. Królikowski, M. Wróbel
    Czasopismo:
    Archives of Foundry Engineering (rok: 2013, tom: 13, strony: 45183), Wydawca: Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering.
    Status:
    Opublikowana
  2. Averaged Voronoi Polyhedron in the peritectic transformation modeling
    Autorzy:
    ANDRIY BURBELKO, JACEK POCZĄTEK, DANIEL GURGUL, PAULINA MALATYŃSKA, MAREK WRÓBEL
    Czasopismo:
    Inżynieria Materiałowa (rok: 2014, tom: nr 2 (198), strony: 97-101), Wydawca: SIGMA-NOT
    Status:
    Opublikowana
  3. Modeling of the Density Changes of Nodular Cast Iron During Solidification by CA-FD Method
    Autorzy:
    A.A. Burbelko, D. Gurgul, W. Kapturkiewicz, E. Guzik
    Czasopismo:
    Materials Science Forum (rok: 2014, tom: 790-791, strony: 140-145), Wydawca: Trans TEch Publications
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.4028/www.scientific.net/MSF.790-791.140 - link do publikacji
  4. Using of the Averaged Voronoi Polyhedron for the Equiaxed Solidification Modeling
    Autorzy:
    A.A. Burbelko, J. Początek, D. Gurgul, M. Wróbel
    Czasopismo:
    Materials Science Forum (rok: 2014, tom: 790-791, strony: 91-96), Wydawca: Trans Tech Publications
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.4028/www.scientific.net/MSF.790-791.91 - link do publikacji
  5. Micromodeling of the Diffusion-Controlled Equiaxed Peritectic Solidification IF: 0,493
    Autorzy:
    Andriy Burbelko, Jacek Początek, Daniel Gurgul and Marek Wróbel
    Czasopismo:
    Steel Research International (rok: 2014, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: John Wiley & Sons, Inc.
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.1002/srin.201300174 - link do publikacji
  6. Modelowane wzrostu dyfuzyjnego ziaren równoosiowych metodą uśrednionego wielościanu Voronoia
    Autorzy:
    A. Burbelko, J. Początek
    Czasopismo:
    Archives of Foundry Engineering (rok: 2014, tom: 14, strony: 15-20), Wydawca: Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences
    Status:
    Opublikowana
  7. Stochastic nature of the casting solidification displayed by micro-modelling and cellular automata method
    Autorzy:
    A.A. Burbelko, D. Gurgul, W. Kapturkiewicz, J. Początek, M. Wróbel
    Czasopismo:
    Solid State Phenomena (rok: 2013, tom: 197, strony: 101-106), Wydawca: Trans Tech Publications
    Status:
    Opublikowana
    Doi:
    10.4028/www.scientific.net/SSP.197.101 - link do publikacji
  8. Cellular automaton simulation for volume changes of solidifying nodular cast iron IF: 1,09
    Autorzy:
    A. Burbelko, D. Gurgul, E. Guzik, W. Kapturkiewicz
    Czasopismo:
    Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60, Iss. 3, strony: 2379-2384), Wydawca: Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science
    Status:
    Złożona
    Doi:
    10.1515/amm-2015-0388 - link do publikacji
  1. AVERAGED VORONOI POLYHEDRON IN THE DIFFUSION CONTROLLED SOLIDIFICATION MODELING
    Autorzy:
    A. Burbelko, J. Początek
    Konferencja:
    TMS 2013 / Frontiers in Solidification Science: Atomistic Aspects and Nucleation (rok: 2013, ), Wydawca: John Wiley & Sons, Inc.
    Data:
    konferencja 3-7 marca
    Status:
    Opublikowana
  2. УСРЕДНЕННЫЙ ПОЛИЭДР ВОРОНОГО В МОДЕЛИРОВАНИИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
    Autorzy:
    A.A. Burbelko, J. Początek
    Konferencja:
    Литье. Металлургия. 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Zaporoska Izba Przemysłowo-Handlowa, Zaporoże, Ukraina
    Data:
    konferencja 27-29.05.2014
    Status:
    Opublikowana
  3. Using of the Averaged Voronoi Polyhedron for the uninodular solidification modeling
    Autorzy:
    A. Burbelko, J. Początek, D. Gurgul, M. Wróbel
    Konferencja:
    Solidification and gravity'13 : sixth international conference (rok: 2013, ), Wydawca: University of Miskolc
    Data:
    konferencja September 2–5
    Status:
    Opublikowana
  1. Możliwości mikromodelowania krystalizacji żeliwa z grafitem kulkowym.
    Autorzy:
    A.A. Burbelko, D. Gurgul, W. Kapturkiewicz, M. Wróbel, M. Królikowski
    Książka:
    Polska Metalurgia w latach 2011-2014. Monografia. (rok: 2014, tom: 1, strony: 407-420), Wydawca: Komitet Metalurgii PAN
    Status:
    Opublikowana