Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Słownik historyczno-archeologiczny wsi śląskich w średniowieczu

2011/01/B/HS3/03746

Słowa kluczowe:

wsie słownik Śląsk średniowiecze

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dominik Nowakowski 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 175 883 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2015-02-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje książkowe (1)
 1. -
  Autorzy:
  D. Adamska, A. Latocha, D. Nowakowski, A. Paroń, M. Siehankiewicz, R. Sikorski
  Książka:
  Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: powiat lubiński (rok: 2014, tom: 1, strony: ss. 308), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana