Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fauna dużych ssaków ze środokowoeuropejskich stanowisk archeologicznych z okresu górnego pleniglacjału ostatniego zlodowacenia - badania tafonomiczne i zooarcheologiczne

2011/01/B/ST10/06889

Słowa kluczowe:

tafonomia zooarcheologia kultura grawecka

Deskryptory:

 • ST10_13: Paleontologia, stratygrafia, ewolucja Ziemi
 • ST10_6: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Wojtal 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 310 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2015-12-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Gravettian food resources of South Moravia
  Autorzy:
  Wojtal P., Wilczyński J.
  Czasopismo:
  The Dolni Vestonice Studies (rok: 2014, tom: 20, strony: 79-80), Wydawca: Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic
  Status:
  Opublikowana
 2. Hunters of the giants. Woolly mammoth-hunting during the Gravettian in Central Europe (Poland and Czech Republic)
  Autorzy:
  Wojtal P., Wilczyński J.
  Czasopismo:
  Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece (rok: 2014, tom: 102, strony: 224), Wydawca: School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
  Status:
  Opublikowana
 3. Jaksice II - new site of the mammoth hunters from southern Poland
  Autorzy:
  Wilczyński J., Wojtal P., Sobieraj D.
  Czasopismo:
  Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki (rok: 2014, tom: 102, strony: 222), Wydawca: School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
  Status:
  Opublikowana
 4. Mammoth hunting – Impact traces on backed implements from a mammoth bone accumulation at Kraków Spadzista (southern Poland) IF: 2,196
  Autorzy:
  Kufel-Diakowska B., Wilczyński J., Wojtal P., Sobczyk K.
  Czasopismo:
  Journal of Archaeological Science (rok: 2016, tom: 65, strony: 122-133), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jas.2015.11.008 - link do publikacji
 5. Diagenetic History of Woolly Mammoth (Mammuthus primigenius) Skeletal Remains from the Archaeological Site Cracow Spadzista Street (B), Southern Poland IF: 1,785
  Autorzy:
  Rogóż A., Sawłowicz Z., Wojtal P.
  Czasopismo:
  PALAIOS (rok: 2012, tom: 22, strony: 541-549), Wydawca: SEPM Society for Sedimentary Geology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2110/palo.2011.p11-115r - link do publikacji
 6. Gravettian hunting and exploitation of bears in Central Europe IF: 2,062
  Autorzy:
  Wojtal P., Wilczyński J., Nadachowski A., Münzel S.C.
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2015, tom: 359-360, strony: 58-71), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Hunters of the giants: Woolly mammoth hunting during the Gravettian in Central Europe IF: 2,062
  Autorzy:
  Wojtal P., Wilczyński J.
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2015, tom: 379, strony: 71-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2015.05.040 - link do publikacji
 8. Jaksice II – A new Gravettian site in southern Poland
  Autorzy:
  Wilczyński J., Wojtal P.
  Czasopismo:
  Přehled výzkumů (rok: 2011, tom: 52 (1), strony: 37-41), Wydawca: -
  Status:
  Opublikowana
 9. Kraków Spadzista trench C2: New research and interpretations of Gravettian settlement IF: 2,062
  Autorzy:
  Wilczyński J., Wojtal P., Sobieraj D., Sobczyk K.
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2015, tom: 359-360, strony: 96-113), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2014.08.025 - link do publikacji
 10. Loess, flints and bones: Multidisciplinary research at Jaksice II Gravettian site (southern Poland) IF: 2,062
  Autorzy:
  Wilczyński J., Wojtal P., Łanczont M., Mroczek P., Sobieraj D., Fedorowicz S.
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2015, tom: 359-360, strony: 114-130), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2014.04.002 - link do publikacji
 11. The scene of a spectacular feast (Part II): animal remains from Dolní Vĕstonice II, the Czech Republic IF: 2,062
  Autorzy:
  Wojtal P., Wilczyński J., Svoboda J. A.
  Czasopismo:
  Quaternary International , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Lithic artefacts
  Autorzy:
  Wilczyński J.
  Książka:
  A Gravettian Site in Southern Poland: Jaksice II (rok: 2015, tom: 1, strony: 33-62), Wydawca: ISEZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Red ferruginous artefacts from the Jaksice II Gravettian site – an attempt to determine their origin and their processing
  Autorzy:
  Trąbska J., Gaweł A., Trybalska B.
  Książka:
  A Gravettian Site in Southern Poland: Jaksice II (rok: 2015, tom: 1, strony: 87-98), Wydawca: ISEZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Stable isotope and microwear investigation on the mammoth (Mammuthus primigenius) of Kraków Spadzista: insights into diet and environment
  Autorzy:
  Drucker D.G., Rivals F., Münzel S.C., Bocherens H.
  Książka:
  A Gravettian Site in Southern Poland: Kraków Spadzista (rok: 2015, tom: 1, strony: 147-160), Wydawca: ISEZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. Usewear analysis of the Gravettian lithic artefacts from Jaksice II, South Poland
  Autorzy:
  Kufel-Diakowska B.
  Książka:
  A Gravettian Site in Southern Poland: Jaksice II (rok: 2015, tom: 1, strony: 63-76), Wydawca: ISEZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 5. Zooarchaeological studies of large mammal remains from Kraków Spadzista site – trench C2 and trench E1 (2011-2012 excavations)
  Autorzy:
  Wojtal P., Wilczyński J.
  Książka:
  A Gravettian Site in Southern Poland: Kraków Spadzista (rok: 2015, tom: 1, strony: 93-111), Wydawca: ISEZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Lithic inventory discovered in the Kraków Spadzista Trench E1 – the result of the excavation carried out in 2012
  Autorzy:
  Wilczyński J.
  Książka:
  A Gravettian Site in Southern Poland: Kraków Spadzista (rok: 2015, tom: 1, strony: 51-82), Wydawca: ISEZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. Animal remains discovered at the Jaksice II site (2010-2014 excavations)
  Autorzy:
  Wilczyński J.
  Książka:
  A Gravettian Site in Southern Poland: Jaksice II (rok: 2015, tom: 1, strony: 99-114), Wydawca: ISEZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 8. Diatoms (Bacillariophyta) from Jaksice II archaeological site (southern Poland)
  Autorzy:
  Wojtal A. Z.
  Książka:
  A Gravettian Site in Southern Poland: Jaksice II (rok: 2015, tom: 1, strony: 115-126), Wydawca: ISEZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 9. Preliminary research of red ferruginous artefacts from the Kraków Spadzista site
  Autorzy:
  Trąbska J., Gaweł A., Trybalska B.
  Książka:
  A Gravettian Site in Southern Poland: Kraków Spadzista (rok: 2015, tom: 1, strony: 83-92), Wydawca: ISEZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 10. New look at old site. Studies of Kraków Spadzista site 1968-2013
  Autorzy:
  Wojtal P., Sobczyk K., Wilczyński J.
  Książka:
  Forgotten times and spaces. Anniversary volume dedicated to J. Svoboda (rok: 2015, tom: 1, strony: 169-190), Wydawca: Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences and Masaryk Univeristy
  Status:
  Opublikowana