Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rękopiśmienna mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii (tzw. mapa Miega) z lat 1775-1783 - odczytanie i tłumaczenie opisów do arkuszy 313-413; przygotowanie edycji krytycznej jednego tomu z 15-20 arkuszami, opisami i indeksami

2011/01/B/HS3/00791

Słowa kluczowe:

geografia i kartografia historyczna Galicja XVIII w. zdjęcie józefińskie mapa Miega edycja krytyczna

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zdzisław Budzyński 

Liczba wykonawców projektu: 15

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 300 145 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje książkowe (1)
 1. Cesarskie gościńce w Galicji.Pierwszy etap budowy sieci dróg bitych (wg mapy józefińskiej Fryderyka Miega
  Autorzy:
  Zdzisław Budzyński
  Książka:
  Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania, pr. zbior. pod red. J. Kamińskiej-Kwak (rok: 2013, tom: I, strony: s.25-56, w tym 34 ilustracje i mapy), Wydawca: Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana