Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Główne determinanty wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2000-2009

2011/01/N/HS4/01383

Słowa kluczowe:

modele wektorowej autoregresji liniowa i nieliniowa przyczynowość w sensie Grangera analiza odpowiedzi na impuls metody bootstrapowe.

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce);
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Łukasz Lach 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 38 350 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2013-11-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop HP ProBook 6570b 5CB23605YL. Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. The Nexus between Improvements in Economic Freedom and Growth: Evidence from CEE Countries in Transition
  Autorzy:
  Gurgul Henryk, Lach Łukasz
  Czasopismo:
  Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (rok: 2011, tom: 3, strony: 133-168), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi
  Status:
  Opublikowana
 2. The impact of regional disparities on economic growth
  Autorzy:
  Gurgul Henryk, Lach Łukasz
  Czasopismo:
  Operations Research and Decisions (rok: 2011, tom: 21(2), strony: 37–63), Wydawca: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
  Status:
  Opublikowana
 3. Two deficits and economic growth: Case of CEE countries in transition
  Autorzy:
  Gurgul Henryk, Lach Łukasz
  Czasopismo:
  AGH Managerial Economics (rok: 2012, tom: 12, strony: 79–108), Wydawca: Wydawnictwo AGH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7494/manage.2012.12.79 - link do publikacji
 4. Political instability and economic growth: evidence from two decades of transition in CEE IF: 0,453
  Autorzy:
  Henryk Gurgul, Łukasz Lach
  Czasopismo:
  Communist and Post-Communist Studies (rok: 2013, tom: 46(2), strony: 189-202), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.postcomstud.2013.03.008 - link do publikacji
 5. Technological progress and economic growth: evidence from Poland
  Autorzy:
  Gurgul Henryk, Lach Łukasz
  Czasopismo:
  Ekonometria. Zastosowania Metod Ilościowych (rok: 2011, tom: 34, strony: 354–386), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 6. Financial Development and Economic Growth in Poland in Transition: Causality Analysis IF: 0,346
  Autorzy:
  Gurgul Henryk, Lach Łukasz
  Czasopismo:
  FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE (rok: 2012, tom: 62(4), strony: 347-367), Wydawca: Charles University Prague
  Status:
  Opublikowana
 7. Globalization and economic growth : evidence from two decades of transition in CEE IF: 0,699
  Autorzy:
  Henryk Gurgul, Łukasz lach
  Czasopismo:
  Economic Modelling (rok: 2014, tom: 36, strony: 99-107), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.econmod.2013.09.022 - link do publikacji
 1. Export diversification and economic growth in transition: Lessons from 2008 financial crisis in CEE
  Autorzy:
  Henryk Gurgul, Łukasz Lach
  Konferencja:
  XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki
  Data:
  konferencja 20 – 21 czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. The nexus between inflation rate and economic growth of Polish provinces after EU accession
  Autorzy:
  Henryk Gurgul, Łukasz Lach
  Konferencja:
  X Konferencja METODY: Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe im. prof. Piotra Chrzana (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Matematyki Stosowanej
  Data:
  konferencja 12 - 14 listopada 2013
  Status:
  Opublikowana