Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie i funkcjonalizacja hybrydowych polimerów koordynacyjnych

2011/01/B/ST5/00716

Słowa kluczowe:

materiały wielofunkcyjne inżynieria krystaliczna korelacje struktura-właściwości

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samo organizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Barbara Sieklucka 

Liczba wykonawców projektu: 16

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 976 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mikroskop stereoskopowy z oświetleniem przechodzącym i odbitym. Za kwotę 8 000 PLN
 2. autoklaw ciśnieniowy do syntez w układzie zamkniętym w temperaturze pokojowej. Za kwotę 2 406 PLN
 3. uzupełnienie wyposażenia komory rękawicowej typu Glove-box: śluza cylindryczna mała oraz detektor wilgoci. Za kwotę 40 000 PLN
 4. pompa próżniowa membranowa odporna na chemikalia.
 5. Przystawka cisnieniowa przeznaczona do współpracy z magnetometrem SQUID (HMD pressure cell for MPMS). Za kwotę 45 000 PLN
 6. diody laserowe 405 i 488 nm z elementami adaptacyjnymi. Za kwotę 30 000 PLN
 7. wagi laboratoryjne (2 szt.). Za kwotę 8 000 PLN
 8. Zestaw do syntez solwotermalnych: dwa reaktory wysokociśnieniowe oraz oporowy piec muflowy. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (29)
 1. "Magnetic Systems at Criticality: Different Signatures of Scaling" IF: 0,531
  Autorzy:
  R. Pełka, P. Konieczny, M. Fitta, M. Czapla, P. M. Zieliński, M. Bałanda, T. Wasiutyński, Y. Miyazaki, A. Inaba, D. Pinkowicz, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2013, tom: 124, strony: 977-989), Wydawca: Institut of Physics, Polish Academy of Sciences/Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.124.977 - link do publikacji
 2. "Thermal switching between blue and red luminescence in magnetic chiral cyanido-bridged EuIII-WV coordination helices" IF: 2,562
  Autorzy:
  S. Chorazy, K. Nakabayashi, N. Ozaki, R. Pełka, T. Fic, J. Mlynarski, B. Sieklucka, S. Ohkoshi
  Czasopismo:
  RSC Adv. (rok: 2013, tom: 3, strony: 1065-1068), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c2ra23033j - link do publikacji
 3. Cesium Cyano-Bridged Co(II) - M(V) (M = Mo, W) Layered Frameworks Exhibitng High Thermal Durability and Metamagnetism IF: 4,689
  Autorzy:
  K. Nakabayashi, S. Chorazy, D. Takahashi, T. Kinoshita, B. Sieklucka, S. Ohkoshi
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2014, tom: 14, strony: 6093−6100), Wydawca: The American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/cg501250p - link do publikacji
 4. Chiral (LH)2L2Cu3 Trinuclear Paramagnetic Nodes in Octacyanidometalate-Bridged Helical Chains IF: 4,59
  Autorzy:
  O. Stefańczyk, M. Rams, A. M. Majcher, C. Mathoniere, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2014, tom: 53, strony: 3874-3879), Wydawca: The American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ic500271f - link do publikacji
 5. Conjunction of Chirality and Slow Magnetic Relaxation in the Supramolecular Network Constructed of Crossed Cyano-Bridged CoII-WV Molecular Chains IF: 10,677
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Koji Nakabayashi, Kenta Imoto, Jacek Mlynarski, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi
  Czasopismo:
  Journal of the American Chemical Society (rok: 2012, tom: 134, strony: 16151–16154), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ja307520k - link do publikacji
 6. Construction of CN--bridged molecular squares employing penta-, hexa- and octa- coordinated metal ions IF: 1,813
  Autorzy:
  Tomasz Korzeniak, Beata Nowicka, Katarzyna Stadnicka, Wojciech Nitek, Anna M. Majcher, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2013, tom: 52, strony: 442-447), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2012.08.053 - link do publikacji
 7. Cyclams with varied degree of protonation in the assemblies with cyano complexes of Mo and W IF: 1,813
  Autorzy:
  Beata Nowicka, Mateusz Reczyński, Wojciech Nitek, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2012, tom: 47 (1), strony: 73-78), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2012.08.020 - link do publikacji
 8. Evidence for magnetic anisotropy of [NbIV(CN)8]4- in pillared-layered Mn2Nb framework showing spin-flop transition IF: 6,378
  Autorzy:
  Dawid Pinkowicz, Michał Rams, Wojciech Nitek, Bernard Czarnecki, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2012, tom: 48, strony: 8323-8325), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C2CC32234J - link do publikacji
 9. Green to Red Luminescence Switchable by Excitation Light in Cyanido-Bridged TbIII-WV Ferromagnet IF: 8,32
  Autorzy:
  S. Chorazy, K. Nakabayashi, S. Ohkoshi, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  Chemistry of Materials (rok: 2014, tom: 26, strony: 4072-4075), Wydawca: The American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/cm501954e - link do publikacji
 10. The impact of ligands upon topology and functionality of octacyanidometallate-based assemblies IF: 11,016
  Autorzy:
  Beata Nowicka, Tomasz Korzeniak, Olaf Stefańczyk, Dawid Pinkowicz, Szymon Chorąży, Robert Podgajny, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Coordination Chemistry Reviews (rok: 2012, tom: 256, strony: 1946-1971), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ccr.2012.04.008 - link do publikacji
 11. "Magnetic anisotropy of CoII-WV ferromagnet: single crystal and ab initio study" IF: 3,879
  Autorzy:
  S. Chorazy, R. Podgajny, A. M. Majcher, W. Nitek, M. Rams, E. A. Suturina, L. Ungur, L. F. Chibotaru, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  Cryst. Eng. Comm. (rok: 2013, tom: 15, strony: 2378-2385), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c2ce26387d - link do publikacji
 12. "Source of magnetic anisotropy in quasi-two-dimensional XY {Cu4(tetrenH5)W(CN)8]4•7.2H2O)}n bilayer molecular magnet" IF: 3,767
  Autorzy:
  O. Zaharko, M. Pregelj, A. Zorko, R. Podgajny, A. Gukasov, J. van Tol, S. I. Klokishner, S. Ostrovsky, B. Delley
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2013, tom: 87, strony: 024406(1-6)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.87.024406 - link do publikacji
 13. Magnetic clusters based on octacyanidometallates
  Autorzy:
  Dawid Pinkowicz, Robert Podgajny, Beata Nowicka, Szymon Chorazy, Mateusz Reczyński and Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry Frontiers (rok: 2015, tom: 2, strony: 44861), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4qi00189c - link do publikacji
 14. Magnetocaloric effect in M-pyrazole-[Nb(CN)8] (M = Ni, Mn) molecular compounds IF: 2,355
  Autorzy:
  Magdalena Fitta, Maria Bałanda, Marian Mihalik, Robert Pełka, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, Maria Zentkova
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2012, tom: 24, strony: 506002), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0953-8984/24/50/506002 - link do publikacji
 15. "Incorporation of guanidinium ions in CuII-[MV(CN)8]3- double-layered magnetic systems" IF: 3,806
  Autorzy:
  Olaf Stefańczyk, Anna M. Majcher, Michał Rams, Wojciech Nitek, Marcin Kozieł, Wiesław Łasocha, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Dalton Trans. (rok: 2013, tom: 42, strony: 5042-5046), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c2dt32397d - link do publikacji
 16. "Magnetocaloric effect and critical behaviour in Mn2-pyridazine-[Nb(CN)8] molecular compound under pressure" IF: 2,355
  Autorzy:
  M. Fitta, M. Bałanda, R. Pełka, P. Konieczny, D. Pinkowicz, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  J. Phys.: Condens. Matter (rok: 2013, tom: 25, strony: 496012(1-6)), Wydawca: IOP Publishing Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0953-8984/25/49/496012 - link do publikacji
 17. Role of pyrazine- N,N'-dioxide in [W(CN)8]n--based hybrid networks: Anion-π interactions IF: 4,689
  Autorzy:
  R. Podgajny, D. Pinkowicz, B. Czarnecki, M. Kozieł, S. Chorazy, M. Wis, W. Nitek, M. Rams, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2014, tom: 14, strony: 4030-4040), Wydawca: The American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/cg500636m - link do publikacji
 18. "A water sensitive ferromagnetic [Ni(cyclam)]2[Nb(CN)8] network" IF: 3,806
  Autorzy:
  B. Nowicka, M. Bałanda, M. Reczyński, A. M. Majcher, M. Kozieł, W. Nitek, W. Łasocha, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  Dalton Trans. (rok: 2013, tom: 42, strony: 2616-2621), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c2dt32299d - link do publikacji
 19. "Co-NC-W and Fe-NC-W Electron-Transfer Channels for Thermal Bistability in Trimetallic {Fe6Co3[W(CN)8]6} Cyanido-Bridged Cluster" IF: 13,734
  Autorzy:
  R. Podgajny, S. Chorazy, W. Nitek, M. Rams, A. M. Majcher, B. Marszałek, J. Żukrowski, C. Kapusta, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  Angew. Chem. Int. Ed. (rok: 2013, tom: 52, strony: 896-900), Wydawca: Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201208023 - link do publikacji
 20. "Natural and Magnetic Optical Acitivity of 2-D Chiral Cyanido-Bridged MnII-NbIV Molecular Ferrimagnets" IF: 6,378
  Autorzy:
  S. Chorazy, R. Podgajny, W. Nitek, T. Fic, E. Goerlich, M. Rams, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  Chem.Commun. (rok: 2013, tom: 49, strony: 6731-6733), Wydawca: Royal Society Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3dt51727f - link do publikacji
 21. "Supramolecular Chains and Coordination Nanowires Constructed of High-Spin CoII9WV6 Clusters and 4,4'-bpdo Linkers" IF: 4,689
  Autorzy:
  S. Chorazy, R. Podgajny, W. Nitek, M. Rams, S. Ohkoshi, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  Cryst. Growth Des. (rok: 2013, tom: 13, strony: 3036-3045), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/cg400448x - link do publikacji
 22. A single chain magnet involving hexacyanoosmate IF: 6,378
  Autorzy:
  E. V. Peresypkina, A. M. Majcher, M. Rams, K. E. Vostrikova
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2014, tom: 50, strony: 7150-7153), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3cc48972h - link do publikacji
 23. Charge Transfer Phase Transition with Reversed Thermal Hysteresis Loop in the Mixed-Valence Fe9[W(CN)8]6•xMeOH Cluster IF: 6,37
  Autorzy:
  S. Chorazy, R. Podgajny, W. Nogaś, W. Nitek, M. Kozieł, M. Rams, E. Juszyńska-Gałązka, J. Żukrowski, Cz. Kapusta, K. Nakabayashi, T. Fujimoto, S. Ohkoshi, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2014, tom: 49, strony: 3484-3487), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3cc48029a - link do publikacji
 24. Critical behavior of the Mn2[Nb(CN)8] molecular magnet IF: 3,767
  Autorzy:
  Robert Pełka, Mariusz Czapla, Piotr M. Zieliński, Magdalena Fitta, Maria Bałanda, Dawid Pinkowicz, Francis L. Pratt, Marian Mihalik, Janusz Przewoźnik, Alex Amato, Barbara Sieklucka, Tadeusz Wasiutyński
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2012, tom: 85, strony: Nr 224427), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.85.224427 - link do publikacji
 25. Geometrical isomerism in pentadecanuclear high-spin Ni9W6 clusters with symmetrical bidentate ligands detected IF: 3,879
  Autorzy:
  Beata Nowicka, Katarzyna Stadnicka, Wojciech Nitek, Michał Rams, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2012, tom: 14, strony: 6559-6564), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C2CE25537E - link do publikacji
 26. High-pressure single-crystal XRD and magnetic study of the octacyanoniobate-based magnetic sponge IF: 3,879
  Autorzy:
  Dawid Pinkowicz, Katarzyna Kurpiewska, Krzysztof Lewiński, Maria Bałanda, Marian Mihalik, Maria Zentková, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2012, tom: 14, strony: 5224-5229), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C2CE25387A - link do publikacji
 27. Magnetocaloric effect in Mn2-pyridazine-[Nb(CN)8] molecular magnetic sponge IF: 3,12
  Autorzy:
  Magdalena Fitta, Robert Pełka, Maria Bałanda, Mariusz Czapla, Marian Mihalik, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, Tadeusz Wasiutyński, Maria Zentková
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2012, tom: 14, strony: 3830-3834), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1002/ejic.201200374 - link do publikacji
 28. Multifunctionality in Bimetallic LnIII[WV(CN)8]3- (Ln=Gd, Nd) Coordination Helices: Optical Activity, Luminescence, and Magnetic Coupling IF: 5,696
  Autorzy:
  S. Chorazy, K. Nakabayashi, M. Arczyński, R. Pełka, S. Ohkoshi, B. Sieklucka
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2014, tom: 20, strony: 7144-7159), Wydawca: Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201304772 - link do publikacji
 29. X-ray Absorption Spectroscopy Study of Novel Inorganic-organic Hybrid Ferromagnetic Cu-pyz-[M(CN)8]3- Assemblies IF: 4,593
  Autorzy:
  Olaf Stefanczyk, Robert Podgajny, Tomasz Korzeniak, Michał Rams, Marcin Kozieł, Wiesław Łasocha, Dariusz A. Zając, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2012, tom: 51, strony: 11722–11729), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ic301634m - link do publikacji