Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Oświeceniowa koncepcja muzeum na przykładzie donacji Stanisława Kostki Potockiego dla Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego

2011/01/N/HS2/04672

Słowa kluczowe:

oświecenie gabinet rycin kolekcjonerstwo mecenat oświatowy uniwersytet dzieje nauki

Deskryptory:

 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna
 • HS2_10: Muzealnictwo
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Jolanta Czerzniewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 15 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2012-10-05

Planowany czas trwania projektu: 10 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Stanisław Kostka Potocki-konserwator i inwentaryzator dziedzictwa na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim
  Autorzy:
  Jolanta Czerzniewska
  Konferencja:
  Bibliotheca Lindiana Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci (rok: 2012, ), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Data:
  konferencja 19-20 listopada
  Status:
  Opublikowana
 2. Cabinet, kammera, studiolo. Konstrukcja wiedzy o niezwykłych przedmiotach i sztuce
  Autorzy:
  Jolanta Czerzniewska
  Konferencja:
  Curiosità czyli koncept osobliwy (rok: 2011, ), Wydawca: Instytut Historii Sztuki, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Data:
  konferencja 3-4 listopada
  Status:
  Opublikowana
 3. Historyk sztuki wobec literatury o sztukach pięknych. O zmaganiach z edycją rękopiśmiennych katalogów Stanisława Kostki Potockiego
  Autorzy:
  Jolanta Czerzniewska
  Konferencja:
  Spuścizna literacka Stanislawa Kostki Potockiego (rok: 2016, ), Wydawca: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  Data:
  konferencja 14-15 grudnia
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Claude-Henri Watelet według Greuza. Amator w gabinecie sztuki – figura publiczna w kulturze francuskiego oświecenia
  Autorzy:
  Jolanta Czerzniewska
  Konferencja:
  Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku (rok: 2012, ), Wydawca: Wydawnictwo Dig
  Data:
  konferencja 22-23 października
  Status:
  Opublikowana
 5. Zabytki dawnej Francji, które mówią. O romantycznych muzeach wyobraźni
  Autorzy:
  Jolanta Czerzniewska
  Konferencja:
  Od teorii ethosu do ekspresji absolutnej. Spory o rolę ekspresji w dziejach sztuki i teorii sztuk (rok: 2012, ), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Data:
  konferencja 18 – 19 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 6. Muzealizacja – projekt narodowotwórczy między Towarzystwem a Uniwersytetem
  Autorzy:
  Jolanta Czerzniewska
  Konferencja:
  Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich w XIX wieku (rok: 2012, ), Wydawca: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
  Data:
  konferencja 15 - 16 listopada
  Status:
  Opublikowana
 7. Uniwersytecka kolekcja rycin Stanisława Kostki Potockiego/Die Universitäts-Graphiksammlung des Stanisław Kostka Potocki
  Autorzy:
  Jolanta Czerzniewska
  Konferencja:
  Johann Joachim Winckelmann i/und Stanisław Kostka Potocki Mistrzowie i uczniowie/ Meister und Schuler, Tom 1/Band 1 (rok: 2014, ), Wydawca: Verlag Franz Philipp Rutzen
  Data:
  konferencja 8-9 maja
  Status:
  Opublikowana
 1. Donacja Stanisława Kostki Potockiego dla Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (między utopią a sztuką)- tytuł roboczy
  Autorzy:
  Jolanta Czerzniewska
  Książka:
  "Dzieje gmachów uniwersyteckich", praca zbiorowa pod redakcją dr hab. W. Baraniewskiego, prof. ASP (seria Monumenta Universitatis Varsoviensis) (rok: 2012, tom: brak numeru, strony: +/-5 arkuszy wydawniczych), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji