Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bimetaliczne układy na bazie nanocząstek palladu jako katalizatory procesów ważnych dla ochrony środowiska

2011/01/B/ST5/03888

Słowa kluczowe:

katalizatory bimetaliczne pallad wodoroodchlorowanie przetwarzanie CCl4 w węglowodory fotokataliza usuwanie zanieczyszczeń z powietrza ogniwa paliwowe na kwas mrówkowy

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zbigniew Karpiński 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 910 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Hydrodechlorination of CCl4 over carbon-supported palladium-gold catalysts prepared by the reverse "water-in-oil" microemulsion method IF: 1,713
  Autorzy:
  M. Bonarowska, Z. Karpiński, R. Kosydar, T. Szumełda, A. Drelinkiewicz
  Czasopismo:
  Comptes Rendus Chimie (rok: 2015, tom: 18, strony: 1143-1151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.crci.2014.12.007 - link do publikacji
 2. Supported palladium–copper catalysts: Preparation and catalytic behavior in hydrogen-related reactions IF: 3,309
  Autorzy:
  M. Bonarowska, O. Machynskyy, D. Łomot, E. Kemnitz, Z. Karpiński
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2014, tom: 235, strony: 144–151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2014.02.029 - link do publikacji
 3. Ultrasound and photochemical procedures for nanocatalysts preparation: application in photocatalytic biomass valorization (invited review) IF: 1,149
  Autorzy:
  Juan Carlos Colmenares Q.
  Czasopismo:
  Journal of Nanoscience and Nanotechnology (rok: 2013, tom: 13, strony: 4787-4798), Wydawca: Americal Scientific Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1166/jnn.2013.7567. - link do publikacji
 4. Palladium nanocrystals supported on helical carbon nanofibers for highly efficient electro-oxidation of formic acid, methanol and ethanol in alkaline electrolytes IF: 4,951
  Autorzy:
  G. Hu, F. Nitze, H. R. Barzegar, T. Sharifi, A. Mikołajczuk, C.-W. Tai, A. Borodzinski, T. Wågberg
  Czasopismo:
  J. Power Sources (rok: 2012, tom: 209, strony: 236-242), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpowsour.2012.02.080 - link do publikacji
 5. Synthesis of palladium nanoparticles decorated helical carbon nanofiber as highly active anodic catalyst for formic acid fuel cells IF: 3,832
  Autorzy:
  F. Nitze, M. Mazurkiewicz, A. Malolepszy, A. Mikolajczuk, P. Kędzierzawski, C-W. Tai, K. J. Kurzydłowski, L. Stobinski, A. Borodzinski, T. Wågberg
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2012, tom: 63, strony: 323-328), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2011.12.104 - link do publikacji
 6. Effect of gold on catalytic behavior of palladium catalysts in hydrodechlorination of tetrachloromethane IF: 7,435
  Autorzy:
  M. Bonarowska, Z. Kaszkur, D. Łomot, M. Rawski, Z. Karpiński
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2015, tom: 162, strony: 45-56), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2014.06.007 - link do publikacji
 7. Effect of silver on the catalytic hydrodechlorination of tetrachloromethane over silica-supported palladium-silver catalysts
  Autorzy:
  M. Bonarowska, Z. Kaszkur, Z. Karpiński
  Czasopismo:
  Recyclable catalysts (rok: 2015, tom: 2, strony: 45276), Wydawca: de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/recat-2015-0002 - link do publikacji
 8. Phase transformations in silica-supported Pd–Cu catalysts during reduction in hydrogen IF: 5,787
  Autorzy:
  M. Bonarowska, W. Juszczyk, Z. Karpiński
  Czasopismo:
  J. Catalysis (rok: 2013, tom: 301, strony: 112-115), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2013.02.00 - link do publikacji
 9. Sonication-Induced Pathways in the Synthesis of Light- Active Catalysts for Photocatalytic Oxidation of Organic Contaminants IF: 7,117
  Autorzy:
  J. C. Colmenares
  Czasopismo:
  ChemSusChem 2014, 7, 1512 – 1527 (rok: 2014, tom: 7, strony: 1512-1527), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH& Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cssc.201402190 - link do publikacji
 10. Synthesis and electrocatalysis application of hybrid platinum/cerium oxide/multi-walled carbon nanotubes IF: 0,72
  Autorzy:
  C.H. Chen, Y.J. Chiou, W.J. Liou, W.S. Lin, H.M. Lin, S.H. Wu, A. Borodzinski, P. Kedzierzawski, L. Stobinski, S.H. Chien
  Czasopismo:
  Functional Materials Letters (rok: 2011, tom: 4, strony: 295-298), Wydawca: World Scientific Publishing Company
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S1793604711002032. - link do publikacji
 11. A new photocatalytic tool in VOCs abatement: Effective synergetic combination of sonication and light for the synthesis of monometallic palladium-containing TiO2 IF: 6,007
  Autorzy:
  Juan C. Colmenares, Agnieszka Magdziarz, Dariusz Łomot, Olga Chernyayeva, Dmytro Lisovytskiy
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2014, tom: 147, strony: 624-632), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016.j.apcatb.2013.09.27 - link do publikacji
 12. Sonophotodeposition of Bimetallic Photocatalysts Pd–Au/TiO2: Application to Selective Oxidation of Methanol to Methyl Formate IF: 7,657
  Autorzy:
  J.C. Colmenares, P. Lisowski, D. Łomot, O. Chernyayeva, D. Lisovytskiy
  Czasopismo:
  ChemSusChem (rok: 2015, tom: 8, strony: 1676-1685), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH& Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cssc.201403125 - link do publikacji
 13. Hydrodechlorination of tetrachloromethane over silica-supported palladium-gold alloys IF: 0,474
  Autorzy:
  Z. Karpiński, M. Bonarowska, W. Juszczyk
  Czasopismo:
  Polish Journal of Chemical Technology, 16, 4, 101 —Po l1. 0J5. , (rok: 2014, tom: 16(4), strony: 101-105), Wydawca: de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
 14. HYDRODECHLORINATION OF CARBON TETRACHLORIDE AND 1,2-DICHLOROETHANE ON PALLADIUM NANOPARTICLES SUPPORTED ON METAL FLUORIDES IF: 1,469
  Autorzy:
  O. Machynskyy, A. Śrębowata, E. Kemnitz, Z. Karpiński
  Czasopismo:
  International Journal of Green Energy (rok: 2015, tom: X, strony: 0-7), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1080/15435075.2014.891219 - link do publikacji
 1. SonoPhotodeposition advanced methodology for the preparation of bimetallic supported photocatalysts Pd-Au/TiO2: sustainable gaseous selective oxidation of methanol to methyl formate
  Autorzy:
  J. C. Colmenares, P. Lisowski, D. Łomot, O. Chernyayeva, D. Lisovytskiy
  Konferencja:
  47 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im.Jerzego Habera, PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 2. Supported noble metal catalysts for hydrodechlorination of organic compounds: from the choice of preparation method to catalytic properties
  Autorzy:
  M. Bonarowska, Z. Karpiński, R. Kosydar
  Konferencja:
  Struktura a reaktywność układów metal/nośnik (rok: 2014, ), Wydawca: IChF PAN
  Data:
  konferencja 29 września, 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Unprecedented properties of bimetallic supported catalysts: Emerging simple tool for air detoxification
  Autorzy:
  J.C Colmenares Quintero, P. Lisowski
  Konferencja:
  248th ACS National Meeting and Exposition (rok: 2014, ), Wydawca: Americal Chemical Society
  Data:
  konferencja 10-14 sierpnia 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Photoactive nanomaterials synthesized by green energy sources
  Autorzy:
  J.C. Colmenares, A. Magdziarz
  Konferencja:
  Struktura a reaktywność układów metal/nośnik (rok: 2014, ), Wydawca: IChF PAN
  Data:
  konferencja 29 września, 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. SG 06A— New approach in the synthesis of bimetallic supported photocatalysts via SonoPhotodeposition advanced methodology
  Autorzy:
  J.C. Colmenares, P. Lisowski
  Konferencja:
  1st International Caparica Conference on ultrasonic-based applications: from analysis to synthesis (rok: 2014, ), Wydawca: Proteomass Scientific Society
  Data:
  konferencja 15-17 września, 2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Synergistic effects in hydrodechlorination of tetrachloromethane over supported palladium-gold catalysts
  Autorzy:
  M. Bonarowska, Z. Karpiński
  Konferencja:
  7th International Conference on Environmental Catalysis (rok: 2012, ), Wydawca: Lyon Ingenierie Projec
  Data:
  konferencja 2-6 września, 2012
  Status:
  Opublikowana
 7. Wodoroodchlorowanie tetrachlorometanu na katalizatorach pallad-złoto osadzonych na krzemionce
  Autorzy:
  Z. Karpiński, M. Bonarowska, W. Juszczyk
  Konferencja:
  Postępy w katalizie heterogenicznej (konferencja w Międzyzdrojach) (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  Data:
  konferencja 12-13 czerwca, 2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Engineering photocatalysts for the selective oxidation of lignocellulose-based alcohols
  Autorzy:
  J.C. Colmenares
  Konferencja:
  FP1306 COST Action (LIGNOVAL) Second MC Meeting & First Workshop, Belgrade 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: xxx
  Data:
  konferencja xx
  Status:
  Złożona
 9. Badania w zakresie katalizy dla ochrony środowiska prowadzone w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
  Autorzy:
  Z. Karpiński
  Konferencja:
  44 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
  Data:
  konferencja 14-16.03.2012
  Status:
  Opublikowana
 10. O 15B —Ultrasound-induced methods in the preparation of mono- and bimetallic TiO2: New photocatalytic tools for environment protection
  Autorzy:
  J.C. Colmenares, A. Magdziarz, P. Lisowski
  Konferencja:
  1st International Caparica Conference on ultrasonic-based applications: from analysis to synthesis (rok: 2014, ), Wydawca: Proteomass Scientific Society
  Data:
  konferencja 15-15 września, 2014
  Status:
  Opublikowana
 11. Phase changes in Pd-Cu/SiO2 catalysts during activation in hydrogen
  Autorzy:
  Z. Karpiński, M. Bonarowska, W. Juszczyk
  Konferencja:
  45 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
  Data:
  konferencja 13-15.03.2013
  Status:
  Opublikowana
 12. Phase transformations in silica-supported Pd-Cu catalysts during reduction in hydrogen
  Autorzy:
  M. Bonarowska, W. Juszczyk, Z. Karpiński
  Konferencja:
  11th European Congress on Catalysis - Europacat-XI, Lyon, France (rok: 2013, ), Wydawca: XXX
  Data:
  konferencja 1-6.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 13. An effective combination of (ultra)sonication and light for the synthesis of palladium doped TiO2
  Autorzy:
  A. Magdziarz, Juan C. Colmenares, D. Łomot, O. Chernyayeva, D. Lisovytskiy
  Konferencja:
  11th European Congress on Catalysis - Europacat-XI, Lyon, France (rok: 2013, ), Wydawca: XXXX
  Data:
  konferencja 1-6.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 14. Hydrodechlorination of CCl4 over carbon-supported palladium-gold catalysts prepared by reverse "water-in-oil" microemulsion method
  Autorzy:
  M. Bonarowska, Z. Karpiński, R. Kosydar, T. Szumelda, A. Drelinkiewicz
  Konferencja:
  International Symposium on Air & Water Pollution Abatements Catalysis (AWPAC) (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
  Data:
  konferencja 1-5 wrzesnia, 2014
  Status:
  Opublikowana
 15. Sonification with light: Simultaneous combination in the synthesis of photocatalysts
  Autorzy:
  J.C. Colmenares, A. Magdziarz
  Konferencja:
  248th ACS National Meeting and Exposition (rok: 2014, ), Wydawca: American Chemical Society
  Data:
  konferencja 10-14 sierpnia 2014
  Status:
  Opublikowana
 16. Supported noble metal catalysts in hydrodechlorination of organic compounds: from the choice of preparation method to catalytic properties
  Autorzy:
  M. Bonarowska, Z. Karpiński, R. Kosydar
  Konferencja:
  45 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
  Data:
  konferencja 13-15.03.2013
  Status:
  Opublikowana
 17. Carbon monoxide resistant catalyst for PEMFC
  Autorzy:
  K. Juchniewicz, A. Borodziński, P. Kędzierzawski, B. Mierzwa, D. Lisovytskiy, A. Zimoch, A. Mikołajczuk-Zychora
  Konferencja:
  Postępy w katalizie heterogenicznej (konferencja w Międzyzdrojach) (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodnioporski Uniwersytet Technologiczny
  Data:
  konferencja 12-13 czerwca, 2014
  Status:
  Opublikowana
 18. Effect of silver on the performance of silica-supported palladium catalysts in hydrodechlorination of tetrachloromethane
  Autorzy:
  M. Bonarowska, Z. Kaszkur, Z. Karpiński
  Konferencja:
  Struktura a reaktywność układów metal/nośnik (rok: 2014, ), Wydawca: IChF PAN
  Data:
  konferencja 29 września, 2014
  Status:
  Opublikowana
 19. SonoPhotodeposition advanced methodology for the preparation of bimetallic nanoparticles Pd-Au and Pd-Cu supported on Titania-P90: photocatalytic air detoxification
  Autorzy:
  J.C. Colmenares, P. Lisowski
  Konferencja:
  46 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21 marca, 2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Tunable biomass transformations by means of photocatalytic nanomaterials
  Autorzy:
  Juan Carlos Colmenares
  Książka:
  Producing Fuels and Fine Chemicals from Biomass Using Nanomaterials, editors R. Luque and A.M. Balu (rok: 2013, tom: -, strony: 283-310), Wydawca: Taylor and Francis Book Inc. USA, CRC Press
  Status:
  Opublikowana