Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Etynylobitiofen: uniwersalny reagent do syntezy nowych układów karbo- i heterocyklicznych, nowych kompleksów metali, oraz nowych politiofenów o oczekiwanych właściwościach

2011/01/B/ST5/06309

Słowa kluczowe:

reakcja pod ciśnieniem polimery przewodzące

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisław Krompiec 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 360 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Waga analityczna. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Wyparka próżniowa. Za kwotę 15 000 PLN
 3. Zestaw próżniowy. Za kwotę 15 000 PLN
 4. Mieszadło magnetyczne z grzaniem. Za kwotę 5 000 PLN
 5. Pompa olejowa. Za kwotę 6 000 PLN
 6. Chłodziarka laboratoryjna. Za kwotę 9 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Synthesis, characterizations and catalytic applications of hydridecarbonyl ruthenium(II) complexes with imidazole carboxylic acid derivative ligands IF: 2,07
  Autorzy:
  Małecki J.G., Maroń A., Krompiec S., Filapek M., Penkala M., Marcol B.
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2013, tom: 49, strony: 190-199), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2012.09.051 - link do publikacji
 2. Synthesis, Electrochemistry, Crystal Structures and Optical Properties of Quinoline Derivatives with a 2,2'-Bithiophene Motif IF: 3,154
  Autorzy:
  Słodek A., Filapek M., Szfraniec G., Grudzka I., Pisarski W.A., Małecki J.G., Żur L., Grela M., Danikiewicz W., Krompiec S.
  Czasopismo:
  Eur. J. Org. Chem. (rok: 2014, tom: 24, strony: 5256–5264), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.201402241 - link do publikacji
 3. Unsymmetrical and symmetrical azines toward application in organic photovoltaic IF: 2075
  Autorzy:
  Anna Jarczyk-Jedryka, Katarzyna Bijak, Danuta Sek, Mariola Siwy, Michal Filapek, Grzegorz Malecki, Slawomir Kula, Gabriela Lewinska, Elzbieta M. Nowak, Jerzy Sanetra, Henryk Janeczek, Karolina Smolarek, Sebastian Mackowski, Ewa Schab-Balcerzak
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2015, tom: 39, strony: 58–68), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. A novel iridium(III) complexes based on 2-(2,2'-bithien-5-yl)-quinoline. Synthesis, photophysical, photochemical and DFT studies IF: 2,259
  Autorzy:
  Szafraniec-Gorol G., Słodek A., Filapek M., Boharewicz B., Iwan A., Jaworska M., Żur L., Sołtys M., Pisarska J., Grudzka-Flak I., Czajkowska S., Sojka M., Danikiewicz W., Krompiec S.
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2015, tom: 162, strony: 498-508), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2015.06.020 - link do publikacji
 5. Synthesis and photophysical properties of novel multisubstituted benzene and naphthalene derivatives with high 2D-p-conjugation IF: 2,075
  Autorzy:
  Slawomir Kula; Agata Szlapa; Jan Grzegorz Malecki; Anna Maroń; Marek Matussek; Ewa Schab-Balcerzak; Mariola Siwy; Marian Domanski; Maciej Sojka; Witold Danikiewicz; Stanislaw Krompiec; Michał Filapek
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2015, tom: 47, strony: 118-128), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2015.07.011 - link do publikacji
 6. Multifaceted strategy for the synthesis of diverse 2,2'-bithiophene derivatives IF: 2,095
  Autorzy:
  Krompiec S., Filapek M., Grudzka-Flak I., Słodek A., Kula S., Małecki J.G., Malarz J., Szafraniec-Gorol G., Penkala M., Schab-Balcerzak E., Paluch M., Mierzwa M., Matussek M., Szłapa A., Pająk M., Błach D., Marcol B., Danikiewicz W., Boharewicz B., Iwan A.,
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2015, tom: 20, strony: 1-x), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules200x0000x - link do publikacji
 7. New strategy for the synthesis of 3,4,5-trisubstituted isoxazolines from allyl compounds IF: 2,537
  Autorzy:
  3.Krompiec S., Malarz J., Pietraszuk C., Powała B., Rogalski S., Małecki J.G., Penkala M., Filapek M., Musioł R., Jampílek J., Vejsová M., Polański J., Paluch M., Pawlus S., Danikiewicz W., Kania M. , Marcol B.
  Czasopismo:
  Current Org. Chem. (rok: 2014, tom: 18, strony: 2280-2296), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1385272819666140912004436 - link do publikacji
 1. Materialy_Zjazdowe_Streszczenia_cz2
  Autorzy:
  G. Szafraniec, I. Grudzka,A. Słodek
  Konferencja:
  57 Zjazd PTChem i SITPChem, Częstochowa (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14 - 18 września
  Status:
  Opublikowana