Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena możliwości zastosowania krótko-czasowych rozwiązań GPS do badania rezydualnych zmian deformacyjnych o charakterze dynamicznym w częstotliwościach pływowych

2011/01/B/ST10/05384

Słowa kluczowe:

GPS pływy Ziemi deformacje powierzchni Ziemi rozwiązania króko-czasowe

Deskryptory:

 • ST9_16: Badania Ziemi i otoczenia w wykorzystaniem technik satelitarnych
 • ST10_15: Geodezja, kartografia, Geograficzny System Informacji, teledetekcja

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Janusz Bogusz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 232 480 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-27

Zakończenie projektu: 2013-06-26

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Noise analysis of continuous GPS time series of selected EPN stations to investigate variations in stability of monument types
  Autorzy:
  Klos A., Bogusz J., Figurski M., Kosek W.
  Czasopismo:
  Springer IAG Symposium Series (rok: 2015, tom: 142, strony: 19-24), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/1345_2015_62 - link do publikacji
 2. Wavelet decomposition method application to correlation analyses of the Earth's gravity field changes IF: 0,53
  Autorzy:
  Bogusz J., Klos A., Kosek W.
  Czasopismo:
  Acta Geodynamica et Geomaterialia (rok: 2013, tom: v.10, No.1(169), strony: 47-59), Wydawca: Institute of Rock Structure and Mechanics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13168/AGG.2013.0004 - link do publikacji