Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja fitozwiązków aktywujących receptory jądrowe PPAR - białka regulujące metabolizm glukozy

2011/01/B/NZ9/04699

Słowa kluczowe:

triterpenoidy polifenole działanie hipoglikemiczne aktywacja PPAR

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maria Koziołkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 374 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-09

Zakończenie projektu: 2015-12-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wytrzasarka/mieszadło. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Zamrażarka laboratoryjna. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Antidiabetic Effect of Polyphenolic Extracts from Selected Edible Plants as α-Amylase, α -Glucosidase and PTP1B Inhibitors, and β Pancreatic Cells Cytoprotective Agents - A Comparative Study IF: 3,402
  Autorzy:
  Małgorzata Zakłos-Szyda*, Iwona Majewska, Małgorzata Redzynia and Maria Koziołkiewicz
  Czasopismo:
  Current Topics in Medicinal Chemistry (rok: 2015, tom: 15, strony: 2431-2444), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1568026615666150619143051 - link do publikacji
 2. Cykliczne kwasy fosfatydowe i ich analogi — mediatory lipidowe o unikalnych właściwościach
  Autorzy:
  Anna Grzelczyk, Maria Koziołkiewicz
  Czasopismo:
  Postępy Biochemii (rok: 2012, tom: 3, strony: 327-343), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Zarząd Główny
  Status:
  Opublikowana
 1. Hypoglycemic activity of polyphenolic extracts fromselected edible plants
  Autorzy:
  Małgorzata Zakłos-Szyda, Iwona Majewska, Maria Koziołkiewicz
  Konferencja:
  9th International Forum on Innovative Technologies for Medicine - ITMED 2015, Supraśl (rok: 2015, ), Wydawca: Innovative Eastern Poland Association
  Data:
  konferencja 3-5 grudzień
  Status:
  Opublikowana
 2. Natural and synthetic compounds as regulators of type 2 diabetes-related signaling pathways
  Autorzy:
  Maria Koziołkiewicz, Edyta Gendaszewska-Darmach, Małgorzata Zakłos-Szyda, Anna Drzazga, Edyta Węgłowska
  Konferencja:
  2nd Workshop on Progress in Bio- and Nanotechnology, Lodz, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 28-29 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Nulceotides and lysophospholipids as regulators of type 2 diabetes-related signaling pathways
  Autorzy:
  Maria Koziołkiewicz, Anna Drzazga, Edyta Węgłowska, Edyta Gendaszewska-Darmach
  Konferencja:
  9th International Forum on Innovative Technologies for Medicine- ITMED 2015, Supraśl (rok: 2015, ), Wydawca: Innovative Eastern Poland Association
  Data:
  konferencja 3-5 grudzień
  Status:
  Opublikowana
 4. Polifenole oraz modyfikowane nukleotydy i lizofosfolipidy jako regulatory wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych związanych z cukrzycą typu 2
  Autorzy:
  Maria Koziołkiewicz
  Konferencja:
  PTChem, Gdańsk (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Fitozwiązki jako regulatory metabolizmu węglowodanów
  Autorzy:
  Małgorzata Zakłos-Szyda, Maria Koziołkiewicz
  Konferencja:
  57 Zjazd PTChem (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Polyphenolic extracts from selected edible plants protect pancreatic βTC3 and hepatic HepG2 cells viability and function against oxidative stress in diabetes
  Autorzy:
  Małgorzata Zakłos-Szyda, Iwona Majewska and Maria Koziołkiewicz
  Konferencja:
  8th Euro Global Diabetes Summit and Medicare Expo, Valencia, Spain (rok: 2015, ), Wydawca: J Diabetes Metab; OMICS International
  Data:
  konferencja 03-05 listopada
  Status:
  Opublikowana
 1. Phytosterols in type 2 diabetes and obesity – Molecular mechanisms of action
  Autorzy:
  Małgorzata Zakłos-Szyda
  Książka:
  Plant Lipids Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health (rok: 2015, tom: -, strony: 201-219), Wydawca: Research Signpost; 37/661 (2), Fort P.O. Trivandrum-695 023 Kerala, India
  Status:
  Opublikowana