Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa w warunkach implementacji zarządzania ryzykiem. Wymiar proceduralny i instrumentalny

2011/01/D/HS4/04003

Słowa kluczowe:

kapitał struktura kapitału ryzyko zarządzanie ryzykiem

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Wieczorek-Kosmala 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 156 375 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2016-06-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Insight into the development of risk management practices in Poland IF: 0,458
  Autorzy:
  Monika Wieczorek-Kosmala
  Czasopismo:
  Risk Management (rok: 2015, tom: 17, strony: 40-64), Wydawca: Palgrave McMillan/Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1057/rm.2015.6 - link do publikacji
 2. Risk Management Practices from Risk Maturity Models Perspective IF: 0,406
  Autorzy:
  Monika Wieczorek-Kosmala
  Czasopismo:
  Journal for East European Management Studies (JEEMS) (rok: 2014, tom: 2, strony: 133-159), Wydawca: Rainer Hampp Verlag, Germany
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1688/JEEMS-2014-02-Wieczorek-Kosmala - link do publikacji
 3. Are financial benefits of risk management implementation relevant for non-financial companies? A survey IF: 1,437
  Autorzy:
  M.Wieczorek-Kosmala
  Czasopismo:
  European Management Journal (rok: 2016, tom: ---, strony: ---), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 4. Ryzyko, efekty zewnętrzne i konflikty interesów w strukturze kapitałowej banków – ujęcie teoretyczne
  Autorzy:
  A.Doś, M.Wieczorek-Kosmala
  Czasopismo:
  Finanse - Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN (rok: 2016, tom: 1(9), strony: 232-255), Wydawca: Komitet Nauk o Finansach PAN
  Status:
  Opublikowana
 5. WORKING CAPITAL MANAGEMENT AND LIQUIDITY RESERVES: THE CONTEXT OF RISK RETENTION
  Autorzy:
  M.Wieczorek-Kosmala, A.Doś, J.Błach, M.Gorczyńska
  Czasopismo:
  Journal of Economics and Management (rok: 2016, tom: 23(1), strony: 45066), Wydawca: University of Economics in Katowice
  Status:
  Opublikowana
 6. CORPORATE FINANCIAL STABILITY AND CHANGE OF CAPITAL AVAILABILITY AS A RESULT OF A LOSS EVENT
  Autorzy:
  Maria Gorczyńska, Joanna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala, Anna Doś
  Czasopismo:
  Journal of Economics and Management (rok: 2016, tom: 24(2), strony: 78-98), Wydawca: University of Economics in Katowice
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22367/jem.2016.24.07 - link do publikacji
 7. DERYWATY UBEZPIECZENIOWE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM – PERSPEKTYWA PRZEDSIĘBIORSTWA
  Autorzy:
  M.Wieczorek-Kosmala, J.Błach, A.Doś, M.Gorczyńska
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (rok: 2015, tom: -, strony: 129-141), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/ZNUEK.2015.0938.0210 - link do publikacji
 8. OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA KAPITAŁ RYZYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE – PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH
  Autorzy:
  M.Wieczorek-Kosmala, J.Błach
  Czasopismo:
  "FINANSE" (rok: 2015, tom: -, strony: 163-180), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
 9. Insurance and the Corporate Cost of Capital
  Autorzy:
  M.Wieczorek-Kosmala
  Czasopismo:
  Financial Internet Quarterly "e-Finanse" (rok: 2012, tom: Vol 8, Issue 1, strony: 61-71), Wydawca: University of Information Technology and Management, Rzeszów
  Status:
  Opublikowana
 10. Perspektywa konfliktu interesów a problem ryzyka w działalności ubezpieczeniowej
  Autorzy:
  A.Doś, M.Wieczorek-Kosmala
  Czasopismo:
  Wiadomości Ubezpieczeniowe (rok: 2016, tom: 2, strony: 45001), Wydawca: Polska Izba Ubezpieczeń
  Status:
  Opublikowana
 11. VOLUNTARY RISK REPORTING IN ANNUAL REPORTS – CASE STUDY OF THE PRACTICES OF POLISH PUBLIC COMPANIES
  Autorzy:
  M.Wieczorek-Kosmala, J.Błach, M.Gorczyńska
  Czasopismo:
  Financial Internet Quarterly "e-Finanse" (rok: 2014, tom: -, strony: 46-59), Wydawca: University of Information Technology and Management, Rzeszów
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14636/1734-039X_10_4_005 - link do publikacji
 1. The need for insurance education among non-financial companies in Poland - survey results
  Autorzy:
  M.Wieczorek-Kosmala, J.Błach
  Konferencja:
  4th International Converence on New Horizons in Education, INTE Rome 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Elsevier, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 106(2013)
  Data:
  konferencja 25-27 czerwiec 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Obraz syntetycznego kapitału własnego przedsiębiorstwa w informacji sprawozdawczej
  Autorzy:
  Monika Wieczorek-Kosmala, Joanna Błach
  Konferencja:
  Finanse wobec problemów gospodarki światowej (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański (Kwartalnik Wydziału Zarządzania UG - "Zarządzanie i Finanse")
  Data:
  konferencja 18-20 wrzesień 2013, Sopot
  Status:
  Opublikowana
 3. Znaczenie oceny rezerw płynności w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa
  Autorzy:
  Monika Wieczorek-Kosmala, Joanna Błach, Anna Doś, Maria Gorczyńska
  Konferencja:
  II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne" (rok: 2013, ), Wydawca: Difin
  Data:
  konferencja 28-29 listopada 2013, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 1. cała książka
  Autorzy:
  Monika Wieczorek-Kosmala
  Książka:
  Kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie z perspektywy zintegrowanego zarządzania ryzykiem (rok: 2017, tom: -, strony: 307), Wydawca: CeDeWu
  Status:
  Opublikowana
 2. Obszary i kierunki rozwoju innowacji produktowych w ubezpieczeniach majątkowych
  Autorzy:
  Monika Wieczorek-Kosmala
  Książka:
  Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na globalnych rynkach finansowych, red.T.Michalski (rok: 2013, tom: -, strony: 231-246), Wydawca: Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana