Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i badanie funkcjonalizowanych rodników werdazylowych jako materiałów o nowych właściwościach

2011/01/B/ST5/06582

Słowa kluczowe:

synteza organiczna heterocykle stabilne rodniki ciekłe kryształy

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samo organizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_22: Chemia supramolekularna
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Kaszyński 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 296 260 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy: komputer, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner), oprogramowanie. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Mikroskop polaryzacyjny wraz z kamerą fotograficzną. Za kwotę 30 000 PLN
 3. Stolik grzejny. Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Tetragonal phase of 6-oxoverdazyl bent-core derivatives with photo-induced ambipolar charge transport and electrooptical effects IF: 11,444
  Autorzy:
  Jasiński, M.; Pociecha, D.; Monobe, H.; Szczytko, J.; Kaszyński, P
  Czasopismo:
  J. Am. Chem. Soc. (rok: 2014, tom: 136, strony: 14658-14661), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ja507594h - link do publikacji
 2. Functional Group Transformations in Derivatives of 6‑Oxoverdazyl IF: 4,564
  Autorzy:
  Marcin Jasiński, Jason S. Gerding, Aleksandra Jankowiak, Krzysztof Gębicki, Jarosław Romański, Katarzyna Jastrzębska, Ajan Sivaramamoorthy, Kristein Mason, Donavan H. Evans, Małgorzata Celeda, Piotr Kaszyński
  Czasopismo:
  Journal of Organic Chemistry (rok: 2013, tom: 78, strony: 7445−7454), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jo400843y - link do publikacji
 3. Tautomeric equilibrium in trifluoroacetaldehyde arylhydrazones IF: 2,817
  Autorzy:
  Wojciechowska, A.; Jasiński, M.; Kaszyński, P.
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2015, tom: 71, strony: 2349-2356), Wydawca: Pergamon-Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2015.03.015 - link do publikacji
 4. Bent-core 6-thioxoverdazyl: a comparison of mesogenic properties with the 6-oxo analogue IF: 2,486
  Autorzy:
  Jasiński, M.; Gębicki, K.; Kaszyński, P.
  Czasopismo:
  Liq. Cryst. (rok: 2015, tom: 42, strony: 982-988), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02678292.2015.1011718 - link do publikacji
 1. Structure-property relationships in liquid crystalline 6-oxoverdazyls
  Autorzy:
  Jasiński, M.; Ciastek, S.; Pociecha, D.; Kaszyński, P.
  Konferencja:
  5th International Conference on Advances in Chemistry and Applied Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Chemical Industries Research Division, National Research Center, Dokki, Cairo, Egypt
  Data:
  konferencja 21-23.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Zgięto-rdzeniowe mezogeny 6-oksowerdazylowe
  Autorzy:
  Ciastek, S.; Jasiński, M.; Pociecha, D.; Monobe, H.; Szczytko, J.; Kaszyński, P.
  Konferencja:
  57 Zjazd PTChem i SITPChem (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Bent-core mesogens deived form the 6-oxoverdazyl radical
  Autorzy:
  Marcin Jasinski, Aleksandra Jankowiak, Damian Pociecha, Piotr Kaszynski
  Konferencja:
  16th International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" (rok: 2013, ), Wydawca: CBMiM PAN w Łodzi
  Data:
  konferencja 15.11.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Bent-core mesogenic derivatives of pi-delocalized radicals
  Autorzy:
  4.Jasiński, M.; Bodzioch, A.; Gerding, J. S.; Pociecha, D.; Monobe, H.; Szczytko, J.; Kaszyński, P.
  Konferencja:
  XXV International Liquid Crystal Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Conference Secretariat ILCC 2014 c/o Conference Organisers Limited
  Data:
  konferencja 29.06-4.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Synteza nowych materiałow ciekłoktystalicznych opratych na rodniku 6-oksowerdazylowym
  Autorzy:
  Marcin Jasiński, Jason S. Gerding, Aleksandra Jankowiak, Krzysztof Gębicki, Jarosław Romański, Katarzyna Jastrzębska, Ajan Sivaramamoorthy, Kristein Mason, Donavan H. Evans, Małgorzata Celeda, Piotr Kaszyński
  Konferencja:
  56 Zjazd PTChem i SITPChem (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-21.09.2013
  Status:
  Opublikowana