Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena specyfiki oddziaływania wybranych polimorfizmów genów GCK, GCKR, G6PC2/ABCB11, MTNR1B oraz ACE na stopień wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci z określoną funkcją resztkową komórek β trzustki.

2011/01/N/NZ5/01357

Słowa kluczowe:

cukrzyca typu 1 dzieci polimorfizm genetyczny progresja choroby GCK GCKR G6PC2/ABCB11 MTNR1B ACE

Deskryptory:

 • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka
 • NZ5_5: Diagnostyka chorób człowieka
 • NZ5_7: Leczenie chorób człowieka

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Pawłowicz 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 157 839 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2016-05-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. w projekcie nie zaplanowano zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. The ACE rs4340 polymorphism as genetic modulator of gender-specific trends in diabetic ketoacidosis development at onset of type 1 diabetes in children
  Autorzy:
  Małgorzata Pawłowicz, Rafał Filipów, Grzegorz Krzykowski, Julia Kulczycka, Anna Balcerska, Joanna Wojtkiewicz
  Czasopismo:
  Polish Annals of Medicine (rok: 2019, tom: 26, strony: 41-47), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.29089/2017.17.00062 - link do publikacji
 1. Specific Effects of Selected Demographic and Genetic Factors on Diagnostic Delays in Children with New-Onset Type 1 Diabetes from Pomeranian Region of Poland
  Autorzy:
  Pawłowicz Małgorzata, Morzuch Lucyna, Stanisławska-Sachadyn Anna, Filipów Rafał, Krzykowski Grzegorz, Kulczycka Julia
  Konferencja:
  7th Europaediatrics Congress 13-16 May 2015 Florence, Italy (rok: 2015, ), Wydawca: European Paediatric Association (EPA/UNEPSA)
  Data:
  konferencja 13-16.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Joint Effects of Selected GCK and FCRL3 Polymorphisms on Dynamics of Residual β-Cells Function in Children with Early Clinical Phase of Type 1 Diabetes
  Autorzy:
  Pawłowicz Małgorzata, Morzuch Lucyna, Stanisławska-Sachadyn Anna, Filipów Rafał, Krzykowski Grzegorz, Kulczycka Julia, Balcerska Anna, Limon Janusz
  Konferencja:
  Fifth Meeting of the EASD Study Group on Genetics of Diabetes (EASD-SGGD), 7-9th May 2015, Krakow, Poland. (rok: 2015, ), Wydawca: EASD Study Group on Genetics of Diabetes
  Data:
  konferencja 7-9.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Association of Selected GCK and GCKR Polymorphisms with Early Clinical Course of Type 1 Diabetes in Children with Saved Residual β-Cells Function
  Autorzy:
  Pawłowicz Małgorzata, Stanisławska-Sachadyn Anna, Filipów Rafał, Krzykowski Grzegorz, Morzuch Lucyna, Kulczycka Julia, Balcerska Anna, Limon Janusz
  Konferencja:
  Immunology of Diabetes Society 14th International Congress 12-16 April 2015, Munich, Germany (rok: 2015, ), Wydawca: Immunology of Diabetes Society, Elsevier
  Data:
  konferencja 12-16.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Selected genetic aspects of type 1 diabetes incidence and clinical course of disease among children - Europe vs. Pomeranian region of Poland
  Autorzy:
  Małgorzata Pawłowicz
  Konferencja:
  Interdisciplinary Public Health Seminar Diabetes and obesity: Current understanding and perspectives for 2030 (rok: 2015, ), Wydawca: ISPED
  Data:
  konferencja 23.01.2015
  Status:
  Opublikowana