Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika publicznych zobowiązań współczesnego uniwersytetu w kontekście religii oraz społeczeństwa wielokulturowego. Analiza porównawcza i teoretyczna

2011/01/D/HS1/01752

Słowa kluczowe:

uniwersytet i religia misja publiczna uniwersytetu

Deskryptory:

 • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne
 • HS1_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Cezary Kościelniak 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 68 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2017-02-05

Planowany czas trwania projektu: 42 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. 0.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. "Religia i procesy sekularyzacji w kontekście kryzysu państwa dobrobytu" IF: 5
  Autorzy:
  Cezary Kościelniak
  Czasopismo:
  Prakseologia (rok: 2015, tom: 157/t2, strony: 249-271), Wydawca: PAN Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 2. Chrześcijańskie i laickie konteksty idei braterstwa i ich polityczne konsekwencje IF: 9
  Autorzy:
  Cezary Kościelniak
  Czasopismo:
  "Przegląd Zachodni" (1/2015) (rok: 2015, tom: 1, strony: 45127), Wydawca: Instytut Zachodni w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 3. "The Context of the "Third Mission" in the "Peripherial Universities". A case study of the "cross-border" university. IF: 15
  Autorzy:
  Cezary Kościelniak
  Czasopismo:
  Poznan Studies in the Philosophy of the Science and the Humanities (rok: 2012, tom: 100, strony: 197-217), Wydawca: Rodopi, Amsterdam
  Status:
  Opublikowana
 1. European higher education policy as a political tool for solidarity with developing countries
  Autorzy:
  Cezary Kościelniak
  Konferencja:
  10 Years of Slovak Aid (rok: 2013, ), Wydawca: Pontis Foundation Bratislava
  Data:
  konferencja 16-17 October Bratislava
  Status:
  Opublikowana
 1. PUBLICZNE ROLE WSPÓŁCZESNEGO UNIWERSYTETU: MIĘDZY ZOBOWIĄZANIAMI KULTUROWYMI A EKONOMICZNYMI
  Autorzy:
  Cezary Kościelniak
  Książka:
  Humanities and Social Science (rok: 2014, tom: n/a, strony: n/a), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Status:
  Opublikowana
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Cezary Kościelniak
  Książka:
  Kulturowe uwarunkowania procesów formowania się programów nowożytnego uniwersytetu (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 237), Wydawca: PWN
  Status:
  Złożona