Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ wód kopalnianych z odkrywek węgla brunatnego na zmiany jakości i stanu ekologicznego wód oraz chemizmu osadów rzecznych w aspekcie zróżnicowanego czasu oddziaływania

2011/01/B/ST10/00513

Słowa kluczowe:

wody kopalniane jakość wód ekologia rzek test toksyczności

Deskryptory:

 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ryszard Staniszewski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 97 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2013-12-18

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Heavy metals in waters and sediments of rivers affected by brown coal mine waters IF: 0,462
  Autorzy:
  Ryszard Staniszewski
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2014, tom: 3, strony: 45058), Wydawca: HARD Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15244/pjoes/24928 - link do publikacji
 2. IMPACT OF LIGNITE MINE WATERS FROM DEEP SEATED DRAINAGE ON WATER QUALITY OF NOTEĆ RIVER IF: 0,281
  Autorzy:
  Ryszard Staniszewski, Jean B. Diatta, Barbara Andrzejewska
  Czasopismo:
  Journal of Elementology (rok: 2014, tom: 3, strony: 44936), Wydawca: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne/Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5601/jelem.2014.19.2.645 - link do publikacji
 3. WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKÓW MAKROFITOWYCH W OCENIE PRESJI WÓD KOPALNIANYCH NA WODY RZECZNE
  Autorzy:
  Ryszard Staniszewski, Szymon Jusik
  Czasopismo:
  Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (rok: 2014, tom: 3, strony: 959–970), Wydawca: STOWARZYSZENIE INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14597/infraeco.2014.3.1.071 - link do publikacji
 4. Zasolenie i agresywność wód kopalnianych z odkrywek węgla brunatnego
  Autorzy:
  Ryszard Staniszewski, Tadeusz Sobczyński
  Czasopismo:
  Ekologia i Technika (rok: 2014, tom: 22, strony: 256-262), Wydawca: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 1. Phytobenthos composition in a lowland river supplied by mine waters (abstract)
  Autorzy:
  Beata Messyasz, Ryszard Staniszewski
  Konferencja:
  XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich (rok: 2012, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
  Data:
  konferencja 19-22 września 2012 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Spirogyra crassa (Charophyta, Zygnemaceae) from the Noteć River (Poland)
  Autorzy:
  Beata Messyasz, Marta Pikosz, Ryszard Staniszewski
  Konferencja:
  32nd International Conference of Polish Phycologists (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Fykologiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Data:
  konferencja 20 - 23 V 2013 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. Benthic diatoms as indicators of water quality of Noteć river at the point of water run-off from opencast brown coal mine Tomisławice
  Autorzy:
  Izabella Burda, Beata Messyasz
  Konferencja:
  IIIrd Young Scientists Conference, World Water Day (rok: 2014, ), Wydawca: Collegium Biologicum UAM
  Data:
  konferencja 13-14 III 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Zmienność wybranych wskaźników jakości wody zbiornika powyrobiskowego Przykona
  Autorzy:
  Ryszard Staniszewski, Tadeusz Sobczyński, Magdalena Dominiak
  Konferencja:
  Kompleksowe Badania i Ochrona Środowiska Naturalnego (rok: 2013, ), Wydawca: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
  Data:
  konferencja 17 – 18 VI 2013 r.
  Status:
  Opublikowana