Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie modeli PTF krzywej retencji wodnej z uwzględnieniem efektu histerezy

2011/01/B/ST10/07544

Słowa kluczowe:

krzywa retencji wodnej histereza modelowanie retencji woda glebowa

Deskryptory:

 • ST10_12: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Cezary Sławiński 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 391 237 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2014-12-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przystawka do urządzenia pomiarowego TDR, pozwalająca na zautomatyzowane i kontrolowane osuszanie próbek glebowych. Za kwotę 25 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Soil water dynamic modeling using the physical and Support Vector Machine methods IF: 2,2
  Autorzy:
  Lamorski K., Pastuszka T., Krzyszczak J., Sławiński C., Witkowska-Walczak B.
  Czasopismo:
  Vadose Zone Journal (rok: 2013, tom: Vol. XII No. 4, strony: 44573), Wydawca: Soil Science Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2136/vzj2013.05.0085 - link do publikacji
 2. Assessment of the usefulness of particle size distribution measured by laser diffraction for soil water retention modelling IF: 1,663
  Autorzy:
  Krzysztof Lamorski1*, Andrzej Bieganowski, Magdalena Ryzak, Agata Sochan, Cezary Slawinski1, Wioleta Stelmach
  Czasopismo:
  Journal of Plant Nutrition and Soil Science (rok: 2014, tom: 177, strony: 803-813), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jpln.201300594 - link do publikacji
 3. Effect of Time-Domain Reflectrometry probe location on soil moisture measurement during wetting and drying processes IF: 1,13
  Autorzy:
  Pastuszka T., Krzyszczak J., Sławiński C. Lamorski K.
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2014, tom: Vol. 49, strony: 182-186), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.measurement.2013.11.051 - link do publikacji
 4. Modelling soil water retention using Support Vector Machines with genetic algorithm optimisation IF: 1,73
  Autorzy:
  Lamorski K., Sławiński C., Moreno F., Barna G., Skierucha W. and Arrue J. L.
  Czasopismo:
  The Scxientific World Journal (rok: 2014, tom: 2014, strony: 44571), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2014/740521 - link do publikacji
 1. Modeling of soil water transport - numerical implementation of the Richards equation
  Autorzy:
  Gackiewicz B., Lamorski K., Sławiński C.
  Konferencja:
  13-th International Workshop for Young Scientists, Book of Abstracts (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Agrophysics PAS
  Data:
  konferencja 17-19 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. Estimation of water saturated permeability of soils, using 3D soil tomographic images and pore-level transport phenomena modelling
  Autorzy:
  Krzysztof Lamorski, Cezary Sławinski, and Gyöngyi Barna
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria (rok: 2014, ), Wydawca: European Geosciencesl Union
  Data:
  konferencja 27 April - 2 May
  Status:
  Opublikowana
 3. MODELOWANIE TRANSPORTU WODY W GLEBIE – IMPLEMENTACJA NUMERYCZNA RÓWNANIA RICHARDSA
  Autorzy:
  Bartłomiej Gackiewicz, Krzysztof Lamorski, Cezary Sławiński
  Konferencja:
  VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii
  Data:
  konferencja 25 - 28 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. TDR probes location impact on the soil moisture measurement
  Autorzy:
  Pastuszka T., Krzyszczak J., Sławiński J., Lamorski K.
  Konferencja:
  10-th Interenational Conference on Agrophysics (rok: 2013, ), Wydawca: Institute of Agrophysics PAS in Lublin
  Data:
  konferencja 5-th - 7-th June
  Status:
  Opublikowana
 5. Soil water hysteresis – the measurement and modelling
  Autorzy:
  Sławiński C.
  Konferencja:
  13-th International Workshop for Young Scientists, Book of Abstracts (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Agrophysics PAS
  Data:
  konferencja 17 - 19 czerwca
  Status:
  Opublikowana