Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stabilność strukturalna i chemiczna nanocząstek mieszanych tlenków Ce1-xLnxO2-y (Ln - lantanowiec) na podłożach tlenkowych.

2011/01/B/ST5/06386

Słowa kluczowe:

mieszane tlenki Ce1-xLnxO2-y nanocząstki stabilność na podłożach

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_17: Chemia fazy skondensowanej
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Leszek Kępiński 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 243 790 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-27

Zakończenie projektu: 2014-04-26

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. autoklaw laboratoryjny wysokociśnieniowy do syntez solwotermalnych firmy ROTH z wyposażeniem. Za kwotę 25 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Solid state reactions of nanocrystalline Ce0.5Yb0.5O1.75 mixed oxide with high surface area silica in oxidizing and reducing atmosphere IF: 2,04
  Autorzy:
  M.A. Małecka, L. Kępiński
  Czasopismo:
  J. Solid State Chem (rok: 2012, tom: 192, strony: 221 – 228.), Wydawca: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2012.04.020 - link do publikacji
 2. Synthesis of Ce1-xErxO2-y nanoparticles by hydrothermal method: Effect of microwave radiation on morphology and phase composition. IF: 2,605
  Autorzy:
  O. Mendiuk, L. Kępiński
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2014, tom: 40, strony: 14833-14843), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2014.06.077 - link do publikacji
 3. Interaction of Ce1-xErxO2-y nanoparticles with SiO2-effect of temperature and atmosphere IF: 2,04
  Autorzy:
  Kepinski, L.; Krajczyk, L.; Mista, W.
  Czasopismo:
  JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY (rok: 2014, tom: 209, strony: 42-55), Wydawca: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. New, intermediate polymorph of CeAlO3 with hexagonal structure - formation and thermal stability IF: 4,034
  Autorzy:
  M.A. Małecka, L. Kępiński
  Czasopismo:
  CRYSTENGCOMM (rok: 2015, tom: 17, strony: 2273-2278), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ce02201g - link do publikacji
 5. Thermal stability of Ce0.5Gd0.5O1.75 nanoparticles in contact with an amorphous SiO2 IF: 1,766
  Autorzy:
  L. Kepinski
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2015, tom: 409, strony: 170-177), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2014.12.001 - link do publikacji
 6. Interaction of Ce1-xErxO2-y nanoparticles with Al2O3. IF: 2,259
  Autorzy:
  L. Krajczyk, P. Kraszkiewicz and L. Kepinski
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics. (rok: 2015, tom: 151, strony: 196-205), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2014.11.054 - link do publikacji
 7. Microstructure and reducibility of Ce-Er-O mixed oxides supported on γ-Al2O3 – effect of preparation method. IF: 2,711
  Autorzy:
  L. Kepinski, P. Kraszkiewicz, M. Parlinska
  Czasopismo:
  APPLIED SURFACE SCIENCE (rok: 2015, tom: 351, strony: 1094-1104), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2015.06.130 - link do publikacji
 8. Synthesis and structure of nanocrystalline mixed Ce-Yb silicates. IF: 1,913
  Autorzy:
  M.A. Małecka, L. Kępiński
  Czasopismo:
  MATERIALS RESEARCH BULLETIN (rok: 2013, tom: 48, strony: 2571-2577), Wydawca: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.materresbull.2013.03.008 - link do publikacji
 1. Microstructure and stability of nanocrystalline Ce1-xLnxO2 mixed oxides on SiO2 and Al2O3 supports
  Autorzy:
  Ludwina Krajczyk, Małgorzata.A. Małecka, Włodzimierz Miśta, Leszek. Kępiński
  Konferencja:
  CATALYSIS FOR POLLUTING EMISSIONS AFTERTREATMENT AND PRODUCTION OF RENEWABLE ENERGIES (rok: 2013, ), Wydawca: IChF PAN
  Data:
  konferencja 9-12.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Reaction of Ce1-xLnxO2-y nanoparticles with SiO2 and Al2O3 supports.
  Autorzy:
  Kepinski L., Krajczyk L., Mendiuk O., Kraszkiewicz P., Mitterbauer C.
  Konferencja:
  International Microscopy Congress 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: NN
  Data:
  konferencja 7-12.09.2014
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Synteza mieszanych krzemianów lantanowców
  Autorzy:
  M. Małecka, L. Kępiński
  Konferencja:
  54 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2012, ), Wydawca: INTiBS PAN
  Data:
  konferencja 5.07 – 6.07. 2012
  Status:
  Opublikowana
 4. Unexpected hexagonal CeAlO3 phase formation at low temperatures depending on the hydrogen purity.
  Autorzy:
  M.A. Małecka, L. Kępiński
  Konferencja:
  International Microscopy Congress 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: NN
  Data:
  konferencja 7-12.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Mikrostruktura mieszanych tlenków Ce-Er-O osadzonych na γ-Al2O3 – wpływ metody preparatyki
  Autorzy:
  L. Kępiński, L. Krajczyk, P. Kraszkiewicz, Ch. Mitterbauer, R. Sowa
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Tekstura nośnika katalitycznego gamma-Al2O3 – ważny element w określaniu stabilności termicznej katalizatorów Ce1-xLnxO2-y-Al2O3
  Autorzy:
  M. Małecka, L. Kępiński
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 19-21.3.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Stabilność nanoczastek mieszanych tlenków Ce1-xLnxO2-y na nośniku SiO2
  Autorzy:
  M. A. Małecka, L. Krajczyk, M. Trzmielewski, L. Kępiński
  Konferencja:
  XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2013, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 13-15.03.2013
  Status:
  Opublikowana