Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Symulacja DNS, modelowanie i badania eksperymentalne zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego

2011/01/B/ST8/07267

Słowa kluczowe:

DNS metoda elementu spektralnego technika pomiarowa PIV modelowanie zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego modelowanie turbulencji model hybrydowy RANS/LES

Deskryptory:

 • ST8_5: Termomechanika (mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika)
 • ST1_16: Analiza numeryczna i obliczenia naukowe

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sławomir Kubacki 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 374 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2015-06-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Odnowienie aparatury do pomiaru prędkości przepływu PIV. Kamera i oprogramowanie do systemu PIV.. Za kwotę 50 000 PLN
 2. Zaprojektowanie i wykonanie generaora śladów spływowych. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Hybrid RANS/LES computations of plane impinging jets with DES and PANS models IF: 1,581
  Autorzy:
  Slawomir Kubacki, Jacek Rokicki, Erik Dick
  Czasopismo:
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW (rok: 2013, tom: 44, strony: 596-609), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, NY 10010-1710 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijheatfluidflow.2013.08.014 - link do publikacji
 2. AN ALGEBRAIC MODEL FOR BYPASS TRANSITION IN TURBOMACHINERY BOUNDARY LAYER FLOWS IF: 2,216
  Autorzy:
  Slawomir Kubacki, Erik Dick
  Czasopismo:
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 34), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE INC , 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, NY 10010-1710
  Status:
  Złożona
 3. Numerical study of the Yosida method applied to viscous incompressible internal flows with open boundary conditions IF: 0,798
  Autorzy:
  Jacek Szumbarski
  Czasopismo:
  Archives of Mechanics (rok: 2016, tom: brak, strony: 38), Wydawca: POLISH ACAD SCIENCES INST FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH, PAWINSKIEGO 5B, 02-106 WARSAW, POLAND
  Status:
  Złożona
 4. SIMULATION OF THE FLOW IN A RIBBED ROTATING DUCT WITH A k-ω HYBRID RANS/LES MODEL AND THE ORIGINATING RANS MODEL IF: 1,708
  Autorzy:
  Sławomir Kubacki, Jacek Rokicki, Erik Dick
  Czasopismo:
  Flow Turbulence and Combustion (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 49), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 5. Hybrid RANS/LES of plane jets impinging on a flat plate at small nozzle-plate distances IF: 0,566
  Autorzy:
  S. KUBACKI, J. ROKICKI, E. DICK, J. DEGROOTE, J. VIERENDEELS
  Czasopismo:
  Archives of Mechanics (rok: 2013, tom: 65, strony: 143–166), Wydawca: POLISH ACAD SCIENCES INST FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH, PAWINSKIEGO 5B, 02-106 WARSAW, POLAND
  Status:
  Opublikowana
 1. AN ALGEBRAIC INTERMITTENCY MODEL ADDED TO THE k-ω RANS MODEL FOR TRANSITION SIMULATION
  Autorzy:
  Slawomir Kubacki, Bartosz Górecki, Erik Dick
  Konferencja:
  11th EUROPEAN TURBOMACHINERY CONFERENCE (ETC) (rok: 2015, ), Wydawca: Madrid, Spain European Turbomachinery Society 2015, ISSN: 2410-4833
  Data:
  konferencja March 23-27
  Status:
  Opublikowana
 2. HYBRID RANS/LES OF FLOW IN A RIB-ROUGHENED ROTATING CHANNEL
  Autorzy:
  Slawomir Kubacki, Jacek Rokicki, Erik Dick
  Konferencja:
  ASME Turbo Expo 2014 Conference (rok: 2014, ), Wydawca: ASME, ISBN: 978-0-7918-4571-4
  Data:
  konferencja June 16-20
  Status:
  Opublikowana