Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki (Wyżyna Częstochowska) na tle uwarunkowań paleośrodowiskowych

2011/01/N/HS3/01299

Słowa kluczowe:

paleolit osady jaskiniowe fauna plejstoceńska

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • ST10_5: Geologia, tektonika, sedymentologia
 • ST10_6: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Sudoł 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 238 850 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Garmin GPSMap 62 st. Za kwotę 1 000 PLN
 2. Tablet Wacom Intuos4 L + akcesoria. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Notebook Samsung 700G7A i 7-2670QM/16GB/128+750/7HP64 z oprogramowaniem. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Around the Biśnik Cave – the area of human penetration during the Palaeolithic
  Autorzy:
  M. Sudoł, K. Cyrek, M. Krajcarz, M.T. Krajcarz
  Czasopismo:
  Anthropologie (rok: 2016, tom: LIV, strony: 49-68), Wydawca: Moravské Zemské Muzeum
  Status:
  Opublikowana
 2. Wyniki badań sondażowych w Schronisku w Górze Smoleń II oraz Schronisku w Smoleniu III, województwo śląskie
  Autorzy:
  M. Sudoł, M. Krajcarz
  Czasopismo:
  Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2011-2012 (rok: 2014, tom: 14, strony: 13-21), Wydawca: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 3. Loess in a cave – Lithostratigraphic and correlative value of loess and loess-like horizons in caves of Kraków-Częstochowa Upland (Poland) IF: 2,06
  Autorzy:
  Krajcarz M.T., Cyrek K., Krajcarz M., Mroczek P., Sudoł M., Szymanek M., Tomek T. Madeyska T.
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2015, tom: online 26 Sep., strony: 44579), Wydawca: Elsevier Ltd and the International Union for Quaternary Research (INQUA)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2015.08.069 - link do publikacji
 4. Ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu w Udorzu II (Udórz, gm. Żarnowiec, woj. śląskie)
  Autorzy:
  M. Sudoł, K. Adamczak, M.T. Krajcarz, M. Krajcarz
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Nikolai Copernici, Archeologia (rok: 2013, tom: 33, strony: 53-68), Wydawca: UMK w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/AUNC_ARCH.2013.003 - link do publikacji
 5. Osadnictwo paleolityczne na Wyżynie Ryczowskiej (środkowa część Wyżyny Częstochowskiej)
  Autorzy:
  M. Sudoł, K. Cyrek
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Nikolai Copernici, Archeologia (rok: 2014, tom: 34, strony: 44588), Wydawca: UMK w Toruniu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. From far or from near? Sources of Kraków-Częstochowa banded and chocolate silicite raw material used during the stone age in Biśnik Cave (Southern Poland)
  Autorzy:
  Krajcarz M. T., Krajcarz M., Sudoł M., Cyrek K.
  Czasopismo:
  Anthropologie (rok: 2012, tom: L/4, strony: 411-425), Wydawca: Moravské Zemské Muzeum
  Status:
  Opublikowana
 7. Malacofauna of cave deposits from the rock shelter in Smoleń in the Wodąca Valley (Częstochowa Upland)
  Autorzy:
  Szymanek Marcin, Krajcarz Maciej T., Krajcarz Magdalena, Sudoł Magdalena
  Czasopismo:
  Folia Malacologica (rok: 2013, tom: 21, strony: 202), Wydawca: ASSOCIATION OF POLISH MALACOLOGISTS
  Status:
  Opublikowana
 8. Human activity traces from Shelter in Smoleń III (central part of Kraków-Częstochowa Upland) from the last centuries of antiquity
  Autorzy:
  Sudoł M., Bokiniec E., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Majewska A., Grafka O.
  Czasopismo:
  Przegląd Archeologiczny (rok: 2015, tom: 63, strony: 44579), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 9. Badania sondażowe w Schronisku w Udorzu II, województwo śląskie
  Autorzy:
  M. Sudoł
  Czasopismo:
  Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2011-2012 (rok: 2014, tom: 14, strony: 48-53), Wydawca: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 10. Isotopic variability of cave bears (d15N, d13C) across Europe during MIS 3 IF: 2,06
  Autorzy:
  Magdalena Krajcarz, Martina Pacher, Maciej T. Krajcarz, Lana Laughlan, Gernot Rabeder, Martin Sabol, Piotr Wojtal, Herve Bocherens
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2016, tom: 131, strony: 51-72), Wydawca: Elsevier Ltd and the International Union for Quaternary Research (INQUA)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 11. On the Trail of the Oldest Domestic Cat in Poland. An Insight from Morphometry, Ancient DNA and Radiocarbon Dating IF: 1,296
  Autorzy:
  Krajcarz M., Makowiecki D., Krajcarz M.T., Masłowska A., Baca M., Panagiotopoulou H., Romańska A. Bednarczyk J., Gręzak A., Sudoł M.
  Czasopismo:
  International Journal of Osteoarchaeology (rok: 2015, tom: 44784, strony: 44569), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/oa.2471 - link do publikacji
 12. Stanowisko późnoczwartorzędowych osadów jaskiniowych - Schronisko nad Jaskinią Zegar w Skałach Zegarowych (Wyżyna Częstochowska)
  Autorzy:
  M. Krajcarz, M. Sudoł, M. Krajcarz, K. Cyrek
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2012, tom: vol. 60, nr 10, strony: 546-553), Wydawca: Państwowy Insytut Geologiczny
  Status:
  Opublikowana
 1. Badania kopalnych ekosystemów towarzyszących osadnictwu paleolitycznemu na stanowisku Jaskinia Perspektywiczna (Wyżyna Częstochowska) w oparciu o analizy izotopowe szczątków zwierzęcych
  Autorzy:
  M.Krajcarz, M.T.Krajcarz, M.Sudoł, H.Bocherens
  Konferencja:
  Konferencja Sprawozdawcza IAUW (rok: 2014, ), Wydawca: IAUW
  Data:
  konferencja 01-03.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Holocene cave sediments of Częstochowa Upland : record of paleoclimate, paleoecology and human settlement
  Autorzy:
  M. Krajcarz, M. Krajcarz, M. Szymanek, M. Sudoł
  Konferencja:
  Paleoecological reconstructions: lacustrine, peat and cave sediments, 22-24.05.2013, Białka Tatrzańska, Poland (rok: 2013, ), Wydawca: Institute of Geological Sciences PAS
  Data:
  konferencja 22-24.05.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Malakofauna osadów jaskiniowych Schroniska w Smoleniu w Dolinie Wodącej (Wyżyna Częstochowska)
  Autorzy:
  M. Szymanek, M. Krajcarz, M. Krajcarz, M. Sudoł
  Konferencja:
  Problemy współczesnej malakologii 2013: XXXIX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Świnoujście (rok: 2013, ), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Data:
  konferencja 16-19.04.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. New data on palaeoenvironment of MIS 3-2 recorded in cave sediments of Częstochowa Upland
  Autorzy:
  M. Krajcarz, M. Krajcarz, M. Szymanek, M. Sudoł
  Konferencja:
  World of Gravettian Hunters, Kraków, Poland (rok: 2013, ), Wydawca: Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie
  Data:
  konferencja 25-28.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Paleoekologia kopalnej fauny z jaskiń Jury Polskiej (Jaskinia Perspektywiczna i Jaskinia Nietoperzowa) na podstawie badań izotopowych
  Autorzy:
  M.T. Krajcarz, M. Krajcarz, M. Sudoł, P. Wojtal, H. Bocherens
  Konferencja:
  48. Sympozjum Speleologiczne (rok: 2014, ), Wydawca: Sekcja Speleo. PTP im. Kopernika
  Data:
  konferencja 16-19.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Jaskinia Perspektywiczna: nowe stanowisko paleolityczne w Dolinie Udorki (Wyżyna Częstochowska); Perspektywiczna Cave : a new Paleolithic w Dolinie Udorki (Częstochowa Upland)
  Autorzy:
  M. Sudoł, M. Krajcarz, M. Krajcarz
  Konferencja:
  47. Sympozjum Speleologiczne, Olsztyn, 17-20.10 2013 r. (rok: 2013, ), Wydawca: Sekcja Speleo. PTP im. Kopernika
  Data:
  konferencja 17-20.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Possible Holocene abrupt climatic changes recorded in mollusk assemblages from cave sediments (mid-southern Poland)
  Autorzy:
  Szymanek M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Sudoł M.
  Konferencja:
  Third Geoarchaeological Conference in Warsaw. Impact of the Holocene rapid climate events (8.2, 5.9, 4.2 ka and others) on past cultures and civilizations (rok: 2014, ), Wydawca: UKSW
  Data:
  konferencja 28-29.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Schronisko w Smoleniu III (gm. Pilica, woj. śląskie) – nowe wielokulturowe stanowisko archeologiczne w Dolinie Wodącej
  Autorzy:
  Sudoł M., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Szymanek M.
  Konferencja:
  49. Sympozjum Speleologiczne (rok: 2015, ), Wydawca: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
  Data:
  konferencja 22-25.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Wokół Jaskini Biśnik : potencjalna przestrzeń penetrowana przez człowieka w paleolicie
  Autorzy:
  M. Sudoł, K. Cyrek, M. Krajcarz, M. Krajcarz
  Konferencja:
  Artefakt w przestrzeni: krzemienica, skupienie, stanowisko, region: 10. warsztaty krzemieniarskie SKAM (rok: 2013, ), Wydawca: UMK w Toruniu
  Data:
  konferencja 23-25.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 10. Paleolithic inventory of Perspektywiczna Cave from the point of view of use wear analysis
  Autorzy:
  Sudoł M., Osipowicz G.
  Konferencja:
  12th SKAM Lithic Workshop Stone reading - between theory and practice" (rok: 2015, ), Wydawca: IA UW
  Data:
  konferencja 15–16 October 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Wychodnie krzemienia pasiastego na Wyżynie Ryczowskiej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)
  Autorzy:
  Krajcarz M.T., Sudoł M., Krajcarz M., Cyrek K.
  Książka:
  Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach (rok: 2014, tom: 1, strony: 319-338), Wydawca: Muzeum Hist.-Archeo. w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Status:
  Opublikowana