Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie mechanizmu elektrochemicznego utleniania azotku tytanu wytworzonego metodą azotowania jarzeniowego stopu tytanu w aspekcie wytworzenia nowej generacji biomateriałów tytanowych

2011/01/B/ST5/06363

Słowa kluczowe:

utlenianie elektrochemiczne azotek tytanu ditlenek tytanu azotowanie jarzeniowe aktywność biologiczna

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Sobiecki 

Liczba wykonawców projektu: 17

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 675 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Nowoczesny zasilacz do elektrochemicznego utleniania tytanu i jego stopów zarówno przy niskich jak i wysokich potencjałach. Za kwotę 60 000 PLN
 2. System dozowania gazów do komory roboczej w której będą realizowane procesy azotowania jarzeniowego tytanu. Za kwotę 25 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Corrosion properties of anodically oxidised and alkaline treated titanium nitride
  Autorzy:
  Agnieszka Brojanowska, Konrad Kowalczyk, Dominika Sadłowska, Jerzy Robert Sobiecki
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2015, tom: 227, strony: 467-470), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP.227.467 - link do publikacji
 2. Corrosion properties of plasma oxidized titanium nitride for biomedical applications
  Autorzy:
  Jerzy Robert Sobiecki, Agnieszka Brojanowska, Konrad Kowalczyk
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2015, tom: 227, strony: 471-474), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP.227.471 - link do publikacji
 3. Corrosion Properties of Oxide Layers Produced on Titanium Nitride by Means of Plasma Electrolytic Oxidation of Various Duration
  Autorzy:
  Konrad Kowalczyk, Agnieszka Brojanowska, Jerzy Robert Sobiecki
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2015, tom: 227, strony: 475-478), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP.227.475 - link do publikacji
 1. Odporność korozyjna w roztworze Ringera stopu tytanu Ti6Al4V azotowanego jarzeniowo.
  Autorzy:
  Agnieszka Brojanowska, Karol Popławski, Michał Tarnowski, Jerzy Robert. Sobiecki, Tadeusz Wierzchoń.
  Konferencja:
  XL Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2012, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza
  Data:
  konferencja 24-27.09.
  Status:
  Opublikowana
 2. Odporność korozyjna w roztworze Ringera utlenianego elektrochemicznie azotku tytanu
  Autorzy:
  Agnieszka Brojanowska, Konrad Kowalczyk, Jerzy Robert Sobiecki
  Konferencja:
  XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2013, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza
  Data:
  konferencja 24-27.09.2013
  Status:
  Opublikowana