Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwania związków o działaniu przeciwnowotworowym w grupie polifenolobenzotiazynonów oraz ich pochodnych

2011/01/B/NZ4/05005

Słowa kluczowe:

synteza polifenolobenzotiazynony aktywność antyproliferacyjna i cytotoksyczna badania in vitro komórki nowotworowe i prawidłowe

Deskryptory:

 • NZ4_16: Farmacja

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Joanna Matysiak 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 249 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2014-12-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Design, synthesis and antiproliferative activity against human cancer cell lines of novel benzo-, benzofuro-, azolo- and thieno-1,3-thiazinone resorcinol hybrids IF: 3,613
  Autorzy:
  Joanna Matysiak, Monika M. Karpińska, Alicja Skrzypek, Joanna Wietrzyk, Dagmara Kłopotowska, Andrzej Niewiadomy, Paw Beata, Małgorzata Juszczak, Wojciech Rzeski
  Czasopismo:
  Arabian Journal of Chemistry (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.arabjc.2015.05.006 - link do publikacji
 2. New derivative of 2-(2,4-dihydroxyphenyl)thieno-1,3-thiazin-4-one (BChTT) elicits antiproliferative effect via p38-mediated cell cycle arrest in cancer cells IF: 2,923
  Autorzy:
  Małgorzata Juszczak, Katarzyna Walczak, Joanna Matysiak, Marta K. Lemieszek, Ewa Langner, Monika M. Karpińska, Piotr Pożarowski, Andrzej Niewiadomy, Wojciech Rzeski
  Czasopismo:
  Bioorganic & Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 24, strony: 1356-1361), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2016.02.009 - link do publikacji
 3. Synthesis of 2-(2,4-dihydroxyphenyl)thieno-1,3-thiazin-4-ones, their lipophilicity and anticancer activity in vitro IF: 2,08
  Autorzy:
  Joanna Matysiak, Małgorzata Juszczak, Monika M. Karpińska, Ewa Langner, Katarzyna Walczak, Marta Lemieszek, Alicja Skrzypek, Andrzej Niewiadomy, Wojciech Rzeski
  Czasopismo:
  Molecular Diversity (rok: 2015, tom: 19, strony: 725-736), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11030-015-9599-x - link do publikacji
 4. Synthesis, characterization, and pharmacological evaluation of novel azolo- and azinothiazinones containing 2,4-dihydroxyphenyl substituent as anticancer agents IF: 1,131
  Autorzy:
  Joanna Matysiak, Małgorzata Juszczak, Monika M. Karpińska, Ewa Langner, Katarzyna Walczak, Marta Lemieszek, Alicja Skrzypek Wojciech Rzeski, Andrzej Niewiadomy
  Czasopismo:
  Monatshefte für Chemie (rok: 2015, tom: 146, strony: 1315-1327), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00706-015-1453-4 - link do publikacji
 1. Synteza oraz aktywność antyproliferacyjna pirazolo[1,3]tiazynonów sfunkcjonalizowanych modyfikowanym układem 2,4-dihydroksyfenylowym
  Autorzy:
  Joanna Matysiak, Małgorzata Juszczak, Monika Karpińska, Ewa Langner, Marta Lemieszek, Katarzyna Walczak, Wojciech Rzeski, Andrzej Niewiadomy
  Konferencja:
  XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Data:
  konferencja 18-21 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Synthesis of 2-(2,4-dihydroxyphenyl)thieno[1,3]thiazin-4-ones and their cytotoxic activity against cancer cell lines
  Autorzy:
  J. Matysiak, M. Juszczak, Monika M. Karpińska, E. Langner, K. Walczak, M. Lemieszek, W. Rzeski, A. Niewiadomy
  Konferencja:
  IX Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Farmaceutyczny
  Data:
  konferencja 12 maja - 14 maja
  Status:
  Opublikowana
 3. Synteza oraz właściwości antyproliferacyjne nowego analogu 2-(2,4-dihydroksyfenylo)-4H-tieno[3,2-d][1,3]tiazyn-4-onu – badania in vitro
  Autorzy:
  3.J. Matysiak, M. Juszczak, M. Karpińska, E. Langner, M. Lemieszek, K. Walczak, W. Rzeski, A. Niewiadomy, A. Skrzypek
  Konferencja:
  , Konferencja naukowa Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 10-12 wrzesnia
  Status:
  Opublikowana