Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie monokryształów nowych nadprzewodników typu AFe2As2 (A=Ca, Eu) oraz badania ich struktury krystalicznej i właściwości nadprzewodzących i magnetycznych.

2011/01/B/ST5/06397

Słowa kluczowe:

pniktydki żelaza monokryształy nadprzewodnictwo magnetyzm

Deskryptory:

 • ST3_8: Nadprzewodnictwo
 • ST3_11: Magnetyzm

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Zbigniew Bukowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 295 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2015-03-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. notebook DELL. Za kwotę 3 000 PLN
 2. drukarka do komputera. Za kwotę 1 000 PLN
 3. licencja MOLP OfficePlus2010.
 4. przenośne stanowisko próżniowe z pompą turbomolekularną. Za kwotę 44 895 PLN
 5. piec rurowy z programatorem. Za kwotę 36 900 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Tuning Superconductivity in Eu(Fe0.81Co0.19)2As2 with Magnetic Fields IF: 3,691
  Autorzy:
  V. H. Tran, T. A. Zaleski, Z. Bukowski, L. M. Tran, A. J. Zaleski
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2012, tom: 85, strony: 052502 1-4), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB85.052502 - link do publikacji
 2. The Electronic Phase Diagram of the Eu(Fe0.81Co0.19)2As2 Superconductor IF: 4,177
  Autorzy:
  V. H. Tran, Z. Bukowski, L. M. Tran, A. J. Zaleski
  Czasopismo:
  New Journal of Physics (rok: 2012, tom: 14, strony: 073052 1-22), Wydawca: IOP Publishing Ltd and Deutsche Physikalische Gesellschaft
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/14/7/073052 - link do publikacji
 3. Magnetic structure of superconducting Eu(Fe0.82Co0.18)2As2 as revealed by single-crystal neutron diffraction IF: 3,691
  Autorzy:
  W. T. Jin, S. Nandi, Y. Xiao, O. Zaharko, Z. Guguchia, Z. Bukowski, S. Price, W. H. Jiao, G. H. Cao, Th. Brückel
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2013, tom: 88, strony: 214516-1 214516-7), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.88.214516 - link do publikacji