Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizmy przyczyniające się do rozwoju zakrzepicy u pacjentów z niedoborem β-syntazy cystationiny.

2011/01/B/NZ1/03417

Słowa kluczowe:

zakrzepica niedobór β-syntazy cystationiny (CBS) hiperhomocysteinemia N-homocysteinylacja białek

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka
 • NZ1_2: Biochemia

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Hieronim Jakubowski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 813 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2014-12-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Plasma total homocysteine is a determinant of carotid intima-media thickness and circulating endothelial progenitor cells in patients with newly diagnosed hypertension. IF: 2,995
  Autorzy:
  Bogdanski P, Miller-Kasprzak E, Pupek-Musialik D, Jablecka A, Lacinski M, Jagodzinski PP, Jakubowski H.
  Czasopismo:
  Clin Chem Lab Med. (rok: 2012, tom: 50, strony: 1107-13), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/cclm-2011-0856. - link do publikacji
 2. Identification of N-homocysteinylation sites in plasma proteins IF: 3,91
  Autorzy:
  Sikora M, Marczak Ł, Kubalska J, Graban A, Jakubowski H
  Czasopismo:
  Amino Acids (rok: 2013, tom: 46(1), strony: 235-44), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00726-013-1617-7 - link do publikacji
 3. Metabolism and neurotoxicity of homocysteine thiolactone in mice: protective role of bleomycin hydrolase IF: 3,653
  Autorzy:
  Borowczyk K, Tisończyk J, Jakubowski H.
  Czasopismo:
  Amino Acids (rok: 2012, tom: 43, strony: 1339-48), Wydawca: springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00726-011-1207-5. - link do publikacji
 4. Paraoxonase 1 and hyperhomocysteinemia modulate the expression of mouse proteins involved in liver homeostasis. IF: 1,595
  Autorzy:
  Suszyńska-Zajczyk J, Jakubowski H.
  Czasopismo:
  Acta Biochim Pol (rok: 2014, tom: 61(4), strony: 815-23), Wydawca: Acta Biochimica Polonica
  Status:
  Opublikowana
 5. The mechanism and consequences of homocysteine incorporation into protein in humans IF: 0,661
  Autorzy:
  Jakubowski H
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements (rok: 2013, tom: 188, strony: 384-395), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
 6. Metabolism and neurotoxicity of homocysteine thiolactone in mice: evidence for a protective role of paraoxonase 1. IF: 3,612
  Autorzy:
  Borowczyk K, Shih DM, Jakubowski H.
  Czasopismo:
  J Alzheimers Dis. (rok: 2012, tom: 30, strony: 225-31), Wydawca: IOS Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3233/JAD-2012-111940. - link do publikacji
 7. Paraoxonase 1 deficiency and hyperhomocysteinemia alter the expression of mouse kidney proteins involved in renal disease. IF: 3,004
  Autorzy:
  Suszyńska-Zajczyk J, Sikora M, Jakubowski H.
  Czasopismo:
  Mol Genet Metab. (rok: 2014, tom: 113, strony: 200-206), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ymgme.2014.07.011 - link do publikacji
 8. Bleomycin hydrolase and hyperhomocysteinemia modulate the expression of mouse proteins involved in liver homeostasis IF: 3,91
  Autorzy:
  Suszyńska-Zajczyk J, Wróblewski J, Utyro O, Łuczak M, Marczak Ł, Jakubowski H.
  Czasopismo:
  Amino Acids (rok: 2013, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 9. Hyperhomocysteinemia and bleomycin hydrolase modulate the expression of mouse brain proteins involved in neurodegeneration IF: 4,17
  Autorzy:
  Suszyńska-Zajczyk J, Łuczak M, Marczak Ł, Jakubowski H
  Czasopismo:
  J Alzheimer's Dis (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: IOS Press
  Status:
  Opublikowana
 10. Inactivation of the Paraoxonase 1 Gene Affects the Expression of Mouse Brain Proteins Involved in Neurodegeneration. IF: 3,612
  Autorzy:
  Suszyńska-Zajczyk J, Luczak M, Marczak L, Jakubowski H.
  Czasopismo:
  J Alzheimers Dis. (rok: 2014, tom: 42, strony: 247-260), Wydawca: IOS Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3233/JAD-132714 - link do publikacji
 11. Methionine-induced hyperhomocysteinemia and bleomycin hydrolase deficiency alter the expression of mouse kidney proteins involved in renal disease. IF: 3,004
  Autorzy:
  Suszyńska-Zajczyk J, Utyro O, Jakubowski H.
  Czasopismo:
  Mol Genet Metab (rok: 2014, tom: 112, strony: 339-46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ymgme.2014.05.010 - link do publikacji
 1. N-homocysteinylation as a mechanism of connective tissue impairment in hyperhomocysteinemia due to cystathionine β-synthase deficiency
  Autorzy:
  Joanna Perła-Kajan, Hieronim Jakubowski
  Konferencja:
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics "BIO 2014" Warsaw 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochmica Polonica
  Data:
  konferencja 9-12.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Identification of 2-pyridoxyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, novel metabolite of vitamin B6 and cysteine in human plasma
  Autorzy:
  Rafał Głowacki, Monika Wyszczelska-Rokiel, Hieronim Jakubowski
  Konferencja:
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics "BIO 2014" Warsaw 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica
  Data:
  konferencja 9-12.09
  Status:
  Opublikowana
 3. Identification of specific N-homocysteinylated lysine residues in human plasma albumin and fibrinogen from cystathionine β-synthase-deficient patient
  Autorzy:
  Marta Sikora, Łukasz Marczak, Hieronim Jakubowski
  Konferencja:
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics "BIO 2014" Warsaw 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica
  Data:
  konferencja 9-12.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Inactivation of the bleomycin hydrolase (Blmh) gene affects the expression of glyoxalase domain-containing protein 4 (Glod4) gene in mice
  Autorzy:
  Olga Utyro, Hieronim Jakubowski
  Konferencja:
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics "BIO 2014" Warsaw 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica
  Data:
  konferencja 9-12.09
  Status:
  Opublikowana
 5. Histones are targeted for N-homocysteinylation in human endothelial cells
  Autorzy:
  Dorota Gurda, Łukasz Marczak, Hieronim Jakubowski
  Konferencja:
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics "BIO 2014" Warsaw 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochmica Polonica
  Data:
  konferencja 9-12.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Properties of fibrin clots formed from plasma of cystathionine β-synthase-deficient patients and their unaffected family members
  Autorzy:
  Izabela Bielińska, Marta Sikora, Joanna Perła-Kajan, Michał Ząbczyk, Hieronim Jakubowski
  Konferencja:
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics "BIO 2014" Warsaw 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica
  Data:
  konferencja 9-12.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Cystathionine-β synthase deficiency changes expression of major urinary proteins in mice
  Autorzy:
  Jacek Wróblewski, Joanna Perła-Kaján, Monika Wyszczelska-Rokiel, Hieronim Jakubowski
  Konferencja:
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics "BIO 2014" Warsaw 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochmica Polonica
  Data:
  konferencja 9-12.09
  Status:
  Opublikowana
 8. Inactivation of the paraoxonase 1 gene affects the expression of mouse brain proteins involved in neurodegeneration
  Autorzy:
  Joanna Suszyńska-Zajczyk, Magdalena Łuczak, Łukasz Marczak, Hieronim Jakubowski
  Konferencja:
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics "BIO 2014" Warsaw 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica
  Data:
  konferencja 9-12.09
  Status:
  Opublikowana
 9. Hyperhomocysteinemia and bleomycin hydrolase modulate the expression of mouse brain proteins involved in neurodegeneration
  Autorzy:
  Joanna Suszyńska-Zajczyk, Magdalena Łuczak, Łukasz Marczak, Hieronim Jakubowski
  Konferencja:
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics "BIO 2014" Warsaw 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica
  Data:
  konferencja 9-12.09
  Status:
  Opublikowana
 1. Homocysteine in Protein Structure/Function and Human Disease - Chemical Biology of Homocysteine-containing Proteins
  Autorzy:
  Hieronim Jakubowski
  Książka:
  Homocysteine in Protein Structure/Function and Human Disease - Chemical Biology of Homocysteine-containing Proteins (rok: 2013, tom: 1, strony: XIII, 166 p. 49 illus., 9 illus. in color.), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Transfer RNA Synthetase Editing of Errors in Amino Acids
  Autorzy:
  Hieronim Jakubowski
  Książka:
  Encyclopedia od Life Sciences (eLS) (rok: 2014, ), Wydawca: John Wiley & Sons Ltd
  Status:
  Przyjęta do publikacji