Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza i modelowanie wieloskalowe zjawisk zachodzących w warstwie wierzchniej narzędzi do kucia

2011/01/B/ST8/02056

Słowa kluczowe:

zjawiska zużycia zużycie ścierne zmęczenie cieplno- mechaniczne modelowanie MES CAFE metamodel

Deskryptory:

 • ST8_8: Technologia maszyn (kształtowanie, obróbka, montaż, demontaż)
 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_10: Inżynieria produkcji, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zbigniew Gronostajski 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 670 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2014-12-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Elementy systemu pomiarowego do mierzenia rzeczywistych warunków kucia - czujniki tensometryczne, pirometr. Za kwotę 19 987 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. A review of the degradation mechanisms of the hot forging tools IF: 1,331
  Autorzy:
  Z. Gronostajski, M. Kaszuba , M. Hawryluk, M. Zwierzchowski
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2014, tom: 4, strony: 528-539), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.acme.2014.07.002 - link do publikacji
 2. Modelling of the die wear in the hot forging process using the Archard model
  Autorzy:
  Marek Wilkus, Sławomir Polak, Zbigniew Gronostajski, Marcin Kaszuba, Łukasz Rauch, Maciej Pietrzyk
  Czasopismo:
  Computer Methods in Materials Science (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Publishing House AKAPIT
  Status:
  Złożona
 3. Poprawa trwałości narzędzi do kucia na gorąco przez zastosowanie warstw hybrydowych
  Autorzy:
  Gronostajski Z.,Hawryluk M.,Kaszuba M.,Marciniak M.,Smolik J., Maciej Zwierzchowski
  Czasopismo:
  Rudy i Metale Nieżelazne (rok: 2013, tom: 11, strony: 659-663), Wydawca: Sigma NOT
  Status:
  Opublikowana
 4. Propozycja wykorzystania automatów komórkowych do modelowania inicjacji i propagacji pęknięć w wyniku zmęczenia cieplnego, Rudy i Metale Nieżelazne, 58(11), 737–742, 2013.
  Autorzy:
  Łukasz RAUCH, Paweł Nowak, Lechosław TRĘBACZ, Marcin Marciniak, Maciej PIETRZYK
  Czasopismo:
  Rudy i Metale Nieżelazne (rok: 2013, tom: 58, strony: 737–742), Wydawca: Sigma-NOT
  Status:
  Opublikowana
 5. Modelowanie mechanizmów zużycia narzędzi kuźniczych
  Autorzy:
  Zbigniew Gronostajski, Tomasz Będza, Marcin Kaszuba, Marcin Marciniak, Sławomir Polak
  Czasopismo:
  Obróbka Plastyczna Metali (rok: 2014, tom: XXV, strony: 301-315), Wydawca: INOP
  Status:
  Opublikowana
 6. Zjawiska występujące w warstwie wierzchniej matryc stosowanych w procesie kucia koła czołowego
  Autorzy:
  Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Marcin Kaszuba, Maciej Zwierzchowski
  Czasopismo:
  Inżyniera Powierzchni (rok: 2014, tom: 3, strony: 38-48), Wydawca: INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
  Status:
  Opublikowana
 7. Cellular Automata model for prediction of crack initiation and propagation in hot forging tools IF: 1,331
  Autorzy:
  Lukasz Rauch, Adrian Chmura, Zbigniew Gronostajski, Slawomir Polak, Maciej Pietrzyk
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2015, tom: brak, strony: ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 8. Modelowanie numeryczne procesu zużycia ściernego matryc do kucia na gorąco
  Autorzy:
  Zbigniew Gronostajski, Sławomir Polak, Jakub Krawczyk
  Czasopismo:
  Mechanik (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: SIMP
  Status:
  Złożona
 9. The wear of the dies used for the hot forging IF: 1,418
  Autorzy:
  Z. Gronostajski, M. Kaszuba , M. Zwierzchowski, J. Smolik
  Czasopismo:
  International Journal of Material Forming (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Springier
  Status:
  Złożona
 10. Wpływ temperatury i warunków pracy na zachowanie się warstwy wierzchniej matryc do kucia na gorąco
  Autorzy:
  Zbigniew Gronostajski, Maciej Zwierzchowski, Marcin Kaszuba, Marcin Marciniak
  Czasopismo:
  Obróbka Plastyczna (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: INOP
  Status:
  Złożona
 1. Chosen aspects of forging production in automotive industry
  Autorzy:
  Zbigniew Gronostajski, Marek Hawryluk, Marcin Kaszuba, Maciej Zwierzchowski
  Konferencja:
  AutoMetForm (rok: 2014, ), Wydawca: Freiberg
  Data:
  konferencja 3 - 5 listopada 2014
  Status:
  Opublikowana