Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Między tradycją Romów a europejskim governance. Perspektywy emic i etic w dyskursywnej artykulacji kulturowych postulatów polskich Romów w Unii Europejskiej.

2011/01/D/HS5/01560

Słowa kluczowe:

governance Romowie mniejszości kulturowe analiza dyskursu

Deskryptory:

 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Maciej Witkowski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 65 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2015-07-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. "10 praktycznych sposobów na integrację Romów", czyli analiza współczesnej sytuacji społeczności romskich z perspektywy antropologii darów IF: 9
  Autorzy:
  Maciej Witkowski
  Czasopismo:
  Studia Humanistyczne AGH (rok: 2014, tom: 3, strony: 145-164), Wydawca: AGH Kraków
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Nowe możliwości - stare problemy. Przemiany w polityce wobec Romów po 1989 roku i ich społeczne konsekwencje IF: 6
  Autorzy:
  Ewa Nowicka, Maciej Witkowski
  Czasopismo:
  Studia Romologica (rok: 2013, tom: 6, strony: 97-126), Wydawca: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie
  Status:
  Opublikowana
 3. RETORYKA ANTYDYSKRYMINACYJNA W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ RELACJACH SPOŁECZEŃSTWA WIĘKSZOŚCIOWEGO Z ROMAMI. PRZYPADEK BERGITKA ROMA WE WSI KARPACKIEJ IF: 15
  Autorzy:
  Ewa Nowicka, Maciej Witkowski
  Czasopismo:
  Studia Socjologiczne (rok: 2013, tom: 4, strony: 143-164), Wydawca: IFiS PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. monografia
  Autorzy:
  Maciej Witkowski
  Książka:
  Polityka i antropologia: praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce (rok: 2016, tom: 1, strony: 280), Wydawca: NOMOS
  Status:
  Opublikowana