Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i badania właściwości kompleksotwórczych nowych związków makrocyklicznych z wbudowanym układem lipofilowym.

2011/01/B/ST5/06613

Słowa kluczowe:

układy makrocykliczne etery koronowe kompleksy matali związki policykliczne

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_22: Chemia supramolekularna
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jarosław Romański 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 240 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-12-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Bezpośrednia synteza azydków i tioli organicznych pochodnych glikolu etylenowego w zmodyfikowanej reakcji Appela; Direct synthesis of organic azides and thiols derived from ethylene glycol via modified Appel reaction
  Autorzy:
  M. Stefaniak*, M. Jasiński, K. Urbaniak, J. Romański, P. Seliger, N. Gutowska
  Czasopismo:
  CHEMIK (rok: 2014, tom: 7, strony: 592-599), Wydawca: ZW Chempress - SITPChem
  Status:
  Opublikowana
 2. Application of Click" Cycloaddition for Synthesis of New Sulfur-Containing Oligomeric System IF: 0,601
  Autorzy:
  Jarosław Romański, Monika Stefaniak
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements (rok: 2013, tom: 188 (4), strony: 496-498), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2012.736106 - link do publikacji
 3. Synthesis of Sulfur-rich Crown Ethers via Azide-alkyne Macrocyclization of alpha,omega-Diazido- and alpha,omega-Dipropargyl Sulfide Derivatives IF: 2,463
  Autorzy:
  M. Stefaniak, M. Jasiński, J. Romański
  Czasopismo:
  Synlett (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Georg Thieme Publishers KG
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Electrospray mass spectrometric exploration of the complexation behaviour of birdcage-derived crown thioether with selected cations IF: 2,642
  Autorzy:
  N. Gutowska, P. Seliger, M. Stefaniak, J. Romański
  Czasopismo:
  Rapid Communications in Mass Spectrometry (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Złożona
 5. Investigation on silver complexes of novel 1,2,3-triazole linked crown ethers by NMR analysis IF: 1,329
  Autorzy:
  P. Seliger, N. Gutowska, M. Stefaniak, J. Romański
  Czasopismo:
  Central European Journal of Chemistry (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 6. 'Click' [3+2]-Cycloaddition Approach to Novel Cookson's Birdcage-Derived Thiacrown Ethers IF: 2,5
  Autorzy:
  Monika Stefaniak, Marcin Jasinski, Jarosław Romański
  Czasopismo:
  Synthesis (rok: 2013, tom: 45(16), strony: 2245-2250), Wydawca: Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1055/s-0033-1338490 - link do publikacji
 7. Application of 'Click' Cycloaddition for Synthesis of New Sulfur Containing Oligomeric System IF: 0,601
  Autorzy:
  Jarosław Romański, Monika Stefaniak
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements (rok: 2012, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1080/10426507.2012.736106 - link do publikacji
 1. Bezpośrednia Synteza Azydków i Tioli organicznych z Zastosowaniem Zmodyfikowanej Reakcji Appela
  Autorzy:
  Jarosław Romański, Monika Stefaniak
  Konferencja:
  56 Zjazd PTChem i SITPChem w Siedlcach (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza Nowych Układów Makrocyklicznych z Zastosowaniem Cykloaddycji Typu 'Klik'
  Autorzy:
  Jarosław Romański, Monika Stefaniak
  Konferencja:
  55 Zjazd PTChem i SITPChem w Białymstoku (rok: 2012, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Badania ESI-MS Kompleksów Jonów Metali Z Makrocyklicznymi Pochodnymi Eterów Koronowych z Wbudowanymi Pierścieniami Triazolu
  Autorzy:
  P. Seliger, N. Gutowska, M. Stefaniak, J. Romański
  Konferencja:
  57 Zjazd PTChem i SITPChem w Częstochowie (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Optycznie Czynne Pochodne Diketonu Klatkowego
  Autorzy:
  M. Stefaniak, J. Romański, P. Jaworski, K. Urbaniak
  Konferencja:
  VII Seminarium ,,Postępy w Syntezie Związków Nieracemicznych" Świeradów Zdrój (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Sekcja Chemii Organicznej
  Data:
  konferencja 15-18.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Application of 'Click' Cycloaddition for Synthesis of New Sulfur Containing Oligomeric System
  Autorzy:
  Jarosław Romański, Monika Stefaniak
  Konferencja:
  25th International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur, Częstochowa, Poland (rok: 2012, ), Wydawca: Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Jan Długosz University
  Data:
  konferencja 24-29.06.2012
  Status:
  Opublikowana
 6. Aspekty Mechanistyczne Syntezy Organicznych Tioli i Azydków Pochodnych Glikoli
  Autorzy:
  M. Stefaniak, J. Romański
  Konferencja:
  II Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Chemii UŁ
  Data:
  konferencja 1-8.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Straightforward Synthesis of Organic Azides and Thiols Using Modified Appel Reaction
  Autorzy:
  Monika Stefaniak, Marcin Jasiński, Katarzyna Urbaniak, Jarosław Romański
  Konferencja:
  16th International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" (rok: 2013, ), Wydawca: CBMiM PAN w Łodzi
  Data:
  konferencja 15.11.2013
  Status:
  Opublikowana
 8. Synthesis of Novel Lariat Azacrown Ethers
  Autorzy:
  P. Jaworski, J. Romański
  Konferencja:
  XVIIth International Symposium 'Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds' (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Sekcja Chemii Heteroorganicznej
  Data:
  konferencja 21.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Synthesis of Sulfur Containing Oligomers via 'Click' Cycloaddition
  Autorzy:
  J. Romański, M. Stefaniak, M. Jasiński
  Konferencja:
  '5th International Conference on Advances in Chemistry and Applied Chemistry' Cairo, Egypt (rok: 2014, ), Wydawca: Chemical Industries Research Division, National Research Center, Dokki, Cairo, Egypt
  Data:
  konferencja 21-23.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Application of 'Click' Cycloaddition for Synthesis of Sulfur and Oxygen Containing Oligomeric System
  Autorzy:
  Monika Stefaniak, Marcin Jasiński, Jarosław Romański
  Konferencja:
  15th JCF-Frühjahrssymposium (rok: 2013, ), Wydawca: JungChemikerForum Berlin
  Data:
  konferencja 06-09.03.2013
  Status:
  Opublikowana
 11. Synteza Modyfikowanych Etrów Tiokoronowych z Zastosowaniem Cykloaddycji Typu 'Click
  Autorzy:
  Jarosław Romański, Monika Stefaniak, Marcin Jasiński, Katarzyna Urbaniak, Piotr Seliger
  Konferencja:
  56 Zjazd PTChem i SITPChem w Siedlcach (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 12. Synteza Nowych Siarkowych Układów Makrocyklicznych
  Autorzy:
  M. Stefaniak, J. Romański
  Konferencja:
  57 Zjazd PTChem i SITPChem w Częstochowie (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana