Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Chemia katalitycznego utleniania sadzy na nanostrukturalnych układach tlenkowych promowanych alkaliami

2011/01/B/ST4/00574

Słowa kluczowe:

katalizator sadza dopalanie kataliza tlenki ferryty alkalia

Deskryptory:

 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST4_12: Kataliza
 • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Kotarba 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 466 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw zaworów dozujących. Za kwotę 22 000 PLN
 2. Reaktor grawimetryczno-kalorymetryczny. Za kwotę 240 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Surface versus bulk alkali promotion of cobalt-oxide catalyst in soot oxidation IF: 2,915
  Autorzy:
  Tomasz Jakubek, Wojciech Kaspera, Piotr Legutko, Paweł Stelmachowski, Andrzej Kotarba
  Czasopismo:
  Catalysis Communications (rok: 2015, tom: 71, strony: 37-41), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catcom.2015.08.014 - link do publikacji
 2. How to efficiently promote transition metal oxides by alkali towards catalytic soot oxidation IF: 2,624
  Autorzy:
  T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Czasopismo:
  Topics in Catalysis (rok: 2015, tom: bd, strony: bd), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 3. Boosting the catalytic activity of magnetite in soot oxidation by surface alkali promotion IF: 3,32
  Autorzy:
  Piotr Legutko, Wojciech Kaspera, Paweł Stelmachowski, Zbigniew Sojka, Andrzej Kotarba
  Czasopismo:
  Catalysis Communications (rok: 2014, tom: 56, strony: 139-142), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catcom.2014.07.020 - link do publikacji
 4. Influence of the surface potassium species in Fe–K/Al2O3 catalysts on the soot oxidation activity in the presence of NOx IF: 6,007
  Autorzy:
  M.E. Gálvez, S. Ascaso, P. Stelmachowski, P. Legutko, A. Kotarba, R. Moliner, M.J. Lázaro
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2014, tom: 152-153, strony: 88-98), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2014.01.041 - link do publikacji
 5. Soot oxidation over K-doped manganese and iron spinels — How potassium precursor nature and doping level change the catalyst activity IF: 2,915
  Autorzy:
  Piotr Legutko, Tomasz Jakubek, Wojciech Kaspera, Paweł Stelmachowski, Zbigniew Sojka, Andrzej Kotarba
  Czasopismo:
  Catalysis Communications (rok: 2014, tom: 43, strony: 34-37), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catcom.2013.08.021 - link do publikacji
 6. Influence of potassium and NO addition on catalytic activity in soot combusion and surface properties of iron and manganese spinels IF: 2,624
  Autorzy:
  Piotr Legutko,Wojciech Kaspera, Tomasz Jakubek, Paweł Stelmachowski, Andrzej Kotarba
  Czasopismo:
  Topics in Catalysis (rok: 2013, tom: 56, strony: 745-749), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11244-013-0026-1 - link do publikacji
 7. Wpływ obecności tlenków azotu na aktywność promowanych potasem katalizatorów spinelowych utleniania sadzy
  Autorzy:
  P.Legutko, W.Kaspera, T.Jakubek, G.Maniak, P.Stelmachowski, Z.Sojka, A.Kotarba
  Czasopismo:
  Chemik (rok: 2012, tom: 66, strony: 210), Wydawca: ChemPress
  Status:
  Opublikowana
 8. Role of Electronic Factor in Soot Oxidation Process Over Tunnelled and Layered Potassium Iron Oxide Catalysts IF: 2,624
  Autorzy:
  P. Legutko, P. Stelmachowski, M. Trębala, Z. Sojka, A. Kotarba
  Czasopismo:
  Topics in Catalysis (rok: 2013, tom: 56, strony: 489-492), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11244-013-0003-8 - link do publikacji
 9. Density Functional Theory Modeling and Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometric and X-ray Photoelectron Spectroscopic Investigations into Mechanistic Key Events of Coronene Oxidation: Toward Molecular Understanding of Soot Combustion IF: 4,835
  Autorzy:
  Filip Zasada, Witold Piskorz, Paweł Stelmachowski, Piotr Legutko, Andrzej Kotarba, Zbigniew Sojka
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2015, tom: 119, strony: 6568-6580), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp512018z - link do publikacji
 10. Opracowanie nowej fazy aktywnej K-Fe-O do monolitycznych filtrów katalitycznego spalania cząstek sadzy
  Autorzy:
  A.Kotarba, P.Legutko, M. Trębala, P.Stelmachowski, W.Piskorz, F. Zasada, Z.Sojka
  Czasopismo:
  Chemik (rok: 2012, tom: 66, strony: 172), Wydawca: ChemPress
  Status:
  Opublikowana
 1. Ceria as an active promoter and support for transition metal oxide catalyst for soot combustion and N2O decomposition
  Autorzy:
  P. Legutko, G. Grzybek, P. Stelmachowski, F. Zasada, W. Piskorz, A. Kotarba, Z. Sojka
  Konferencja:
  Fundamentals and Applications of Cerium Dioxide in Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: University of Udine
  Data:
  konferencja 11-14.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ rodzaju prekursora potasu na efektywność promocji spinelu żelazowego i manganowego w reakcji dopalania sadzy
  Autorzy:
  T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba
  Konferencja:
  XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2013, ), Wydawca: IKFP PAN
  Data:
  konferencja 13-15.03.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Cryptomelane nanorods: TEM/STEM/EELS
  Autorzy:
  Paulina Indyka, Joanna Gryboś, Piotr Legutko, Paweł Stelmachowski, Andrzej Kotarba, Zbigniew Sojka
  Konferencja:
  COST Action CM1104 Reducible oxide chemistry,structure and functions, 3rd General Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Chemistry, Universitat de Barcelona
  Data:
  konferencja 12-14.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Diesel engine soot combustion catalytic tests of potassium nanostructured iron and manganese oxides
  Autorzy:
  P. Legutko, S. Castillo, P. Stelmachowski, S. Bensaid, D. Fino, A. Kotarba
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. How to efficiently promote transition metal oxides by alkali towards catalytic soot oxidation
  Autorzy:
  T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Konferencja:
  Tenth International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (rok: 2015, ), Wydawca: Université libre de Bruxelles
  Data:
  konferencja 28-30 października
  Status:
  Opublikowana
 6. Influence of potassium and NO addition on catalytic activity in soot combustion and surface properties of iron and manganese spinels
  Autorzy:
  P. Legutko, W. Kaspera, T. Jakubek, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Konferencja:
  15th Nordic Symposium on Catalysis (rok: 2012, ), Wydawca: Finnish Catalysis Society
  Data:
  konferencja 10-12 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 7. Powierzchniowa i strukturalna promocja potasem tlenków żelaza(II,III) i manganu(II,III)
  Autorzy:
  Piotr Legutko, Wojciech Kaspera, Tomasz Jakubek, Paweł Stelmachowski, Zbigniew Sojka, Andrzej Kotarba
  Konferencja:
  I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (rok: 2012, ), Wydawca: Wydział Chemii UJ
  Data:
  konferencja 6-8 Grudzień
  Status:
  Opublikowana
 8. Soot combustion over K-M3O4 and KxMO2 (M = Mn, Fe, Co) catalytic systems
  Autorzy:
  P. Legutko, T. Jakubek, W. Kaspera, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba
  Konferencja:
  International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 1-5.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Strong Enhancement of deSoot Activity of Transition Metal Oxides by Alkali Doping – Surface Promotion versus Intercalation
  Autorzy:
  Jakubek T., Kaspera W., Legutko P., Zasada F., Piskorz W., Stelmachowski P., Indyka P., Grybos J., Sojka Z., Kotarba A.
  Konferencja:
  12th European Congress on Catalysis – EuropaCat-XII (rok: 2015, ), Wydawca: Russian Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 30 sierpnia – 4 września
  Status:
  Opublikowana
 10. Mieszane tlenki typu KxMyOz (M = Mn, Fe, Co) jako efektywne katalizatory dopalania sadzy
  Autorzy:
  P. Legutko, W. Kaspera, T. Jakubek, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 7-10.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 11. Nanostructured iron oxides as model catalytic materials for soot combustion
  Autorzy:
  P. Legutko, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba
  Konferencja:
  COST - Reducible oxide chemistry, structure and functions (rok: 2013, ), Wydawca: COST European Cooperation in Science and Technology
  Data:
  konferencja 21-22.03.2013
  Status:
  Opublikowana
 12. Nanostructurization of iron and manganese oxides by alkali ions - Redox properties, activity and stability
  Autorzy:
  P. Legutko, P. Stelmachowski, P. Indyka, J. Grybos, Z. Sojka, A. Kotarba
  Konferencja:
  COST Action CM1104 Reducible oxide chemistry,structure and functions, Working Group Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: Zaragoza Scientific Center for Advanced Modeling
  Data:
  konferencja 28-30.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 13. Synteza i właściwości katalityczne w dopalaniu sadzy promowanych alkaliami tlenków metali przejściowych
  Autorzy:
  P. Legutko, W. Kaspera, T. Jakubek, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 14. Potassium nanostructuration of manganese and iron spinels as an efficient method to develop soot oxidation catalyst
  Autorzy:
  P. Legutko, T. Jakubek, W. Kaspera, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba
  Konferencja:
  6th International Annual Meeting of GDRI (rok: 2013, ), Wydawca: ICHF PAN
  Data:
  konferencja 9-13.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 15. The role of electronic factor in soot oxidation process over tunneled and layered potassium iron oxide catalysts
  Autorzy:
  P. Stelmachowski, P. Legutko, M. Trębala, W. Bieniasz, Z. Sojka, A. Kotarba
  Konferencja:
  9th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (rok: 2012, ), Wydawca: Chimie Physique des Materiaux
  Data:
  konferencja 29-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 16. Wpływ struktury nanocząstek sadzy na efektywność ich spalania na wybranych modelowych katalizatorach tlenkowych
  Autorzy:
  P. Legutko, M. Obłoza, J. Wojas, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba
  Konferencja:
  XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2013, ), Wydawca: IKFP PAN
  Data:
  konferencja 13-15.03.2013
  Status:
  Opublikowana
 17. Zmiana stopnia pokrycia potasem jako sposób aktywacji powierzchni β-K2Fe22O34 do katalitycznego dopalania cząstek sadzy
  Autorzy:
  M. Trębala, P. Legutko, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba
  Konferencja:
  XLIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 14-16 marca
  Status:
  Opublikowana
 18. EF-TEM studies of cryptomelane nanorod catalyst for soot combustion
  Autorzy:
  P. Indyka, J. Gryboś, P. Legutko, P. Stelmachowski, A. Kotarba, Z. Sojka
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 19. Tlenki metali przejściowych jako efektywne katalizatory do dopalania sadzy
  Autorzy:
  T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 1. Catalytic activity of promoted spinel oxides (Mn, Fe, Co) in soot combustion – effect of NO addition
  Autorzy:
  P. Stelmachowski, P. Legutko, T. Jakubek, W. Kaspera, Z. Sojka, A. Kotarba
  Książka:
  Catalysis for Polluting Emissions Aftertreatment and Production of Renewable Energies (rok: 2013, tom: 1, strony: 17-20), Wydawca: Centre of Polymer and Carbon Matreials Polish Academy of Sciences Zabrze
  Status:
  Opublikowana