Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Obyczaje pogańskie w życiu codziennym chrześcijan we wczesnym Bizancjum (IV - VI wiek).

2011/01/B/HS3/01233

Słowa kluczowe:

Historia Bizancjum Historia Starożytna Religie świata starożytnego

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ireneusz Milewski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 62 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2015-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Kilka uwag o antycznej wierze w magiczne znaczenie imienia IF: 5
  Autorzy:
  Ireneusz Milewski
  Czasopismo:
  Christianitas antiqua (rok: 2014, tom: 6, strony: 71-81), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Pogańskie prywatne uroczystości kommemoratywne w okresie wczesnobizantyńskim IF: 5
  Autorzy:
  Ireneusz Milewski
  Czasopismo:
  Byzantina Lodziensia (rok: 2016, tom: 24, strony: 44939), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Kilka uwag o paramedycznym zastosowaniu oliwy przez chrześcijan w okresie wczesnobizantyńskim IF: 5
  Autorzy:
  Ireneusz Milewski
  Czasopismo:
  Vox Patrum (rok: 2014, tom: 62, strony: 357 - 364), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 4. Pogańskie zwyczaje kommemoratywne praktykowane przez chrześcijan w świetle późnoantycznych kościelnych tekstów normatywnych IF: 5
  Autorzy:
  Ireneusz Milewski
  Czasopismo:
  Przegląd Religioznawczy (rok: 2014, tom: 254/4, strony: 147-159), Wydawca: Polskie Towarzystwo Religioznawcze
  Status:
  Opublikowana
 5. Panegyris. Kilka uwag o ludycznych i ekonomicznych aspektach świąt męczenników w okresie wczesnobizantyńskim IF: 5
  Autorzy:
  Ireneusz Milewski
  Czasopismo:
  Przegląd Nauk Historycznych (rok: 2016, tom: 15/1, strony: 44936), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Złożona
 6. Antyczne prywatne uroczystości kommemoratywne praktykowane przez chrześcijan w okresie wczesnobizantyńskim IF: 5
  Autorzy:
  Ireneusz Milewski
  Czasopismo:
  Christianitas antiqua (rok: 2014, tom: 6, strony: 212-225), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. Wiara w omeny w relacjach późnoantycznych autorów chrześcijańskich IF: 5
  Autorzy:
  Ireneusz Milewski
  Czasopismo:
  Klio (rok: 2014, tom: 30(3), strony: 125-134), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/KLIO.2014.049 - link do publikacji
 8. Antyczne prywatne uroczystości kommemoratywne a święta ku czci męczenników w okresie wczesnobizantyńskim IF: 5
  Autorzy:
  Ireneusz Milewski
  Czasopismo:
  Textus et Studia (rok: 2015, tom: 2, strony: 44942), Wydawca: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 9. "Łapy wilka i łeb żaby". Fylakteriony i ich funkcja w życiu codziennym chrześcijan w okresie wczesnobizantyńskim. IF: 5
  Autorzy:
  Ireneusz Milewski
  Czasopismo:
  Christianitas antiqua (rok: 2014, tom: 6, strony: 121-134.), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 10. Oıonomanteía w wybranych relacjach późnoatycznych greckich autorów chrześcijańskich IF: 5
  Autorzy:
  Ireneusz Milewski
  Czasopismo:
  Przegląd Nauk Historycznych (rok: 2015, tom: 14/2, strony: 209-220), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/1644-857X.14.02.07 - link do publikacji
 1. bd.
  Autorzy:
  Ireneusz Milewski
  Książka:
  Asebeia. Obyczaje pogańskie w życiu codziennym chrześcijan w epoce wczesnobizantyńskiej (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Złożona