Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe optycznie czynne ciecze jonowe ze stereogenicznym heteroatomem lub atropoizomerycznymi elementami chiralności zawierającymi hyperwalentny heteroatom.

2011/01/B/ST5/06304

Słowa kluczowe:

ciecze ionowe chiralność stereogeniczne heteroatomy polaczenia hyperwalentne

Deskryptory:

 • ST5_7: Ciecze jonowe
 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Józef Drabowicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 275 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2015-03-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. One-Step Synthesis of Unsymmetrical Sulfides Bearing Hexafluorocumyl Moiety IF: 1,008
  Autorzy:
  A. Zając, J. Drabowicz
  Czasopismo:
  Synthetic Communications (rok: 2013, tom: 43, strony: 3287 - 3293), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00397911.2013.774018 - link do publikacji
 2. The self-disproportionation of the enantiomers (SDE) of methyl n-pentyl sulfoxide via achiral, gravity-driven column chromatography: a case study IF: 3,456
  Autorzy:
  A. Wzorek, K. D. Klika, J. Drabowicz, A. Sato, J. L. Aceña, V. A. Soloshonok
  Czasopismo:
  Organic & Biomolecular Chemistry (rok: 2014, tom: 2014, strony: 44954), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ob00831f - link do publikacji
 3. Triphenylmethanethiol as a Precursor for the Simultaneous Formation of Bis (Triphenylmethyl) Sulfide, Bis(Triphenylmethyl) Trisulfide, and Bis(Triphenylmethyl) Peroxide: Crystal Structures and Hirshfeld Surface Analyses IF: 0,601
  Autorzy:
  E. Rozycka-Sokolowska, B. Marciniak, G. Kowalczyk, M. Deska, W.Ciesielski, J. Drabowicz, J. Gawronski
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, Silicon and Relat. Elem (rok: 2013, tom: 188, strony: 462-468), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2012.745544 - link do publikacji
 4. Chirality of Hypervalent Chalcogenuranes IF: 2,456
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Krasowska, J. Chrzanowski
  Czasopismo:
  Current Organic Chemistry (rok: 2016, tom: 20, strony: 146-154), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
 1. FUNCTIONALIZED MULTIWALLED CARBON NANOTUBES/STARCHES SYSTEMS
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, B. Dudziński, M. Opiłka, W. Ciesielski
  Konferencja:
  57. Zjazd PTChem. i SITPChem. (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 2. SOLE Ω-SULFINYLOALKILOAMONIOWE JAKO CHIRALNE CIECZE JONOWE
  Autorzy:
  M. Deska, S. Miroshnychenko, J. Drabowicz
  Konferencja:
  57. Zjazd PTChem. i SITPChem. (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Wybrane optycznie czynne zwiazki fluoroorganiczne z tetrakoordynacyjnym lub hyperwalentnym stereogenicznym heteroatomem lub chiralnoscia osiową jako potencjalne ciecze jonowei/lub katalizatory organiczne
  Autorzy:
  J. Drabowicz, A. Zając, B. Bujnicki, P. Pokora- Sobczak
  Konferencja:
  56 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-60988-15-2
  Data:
  konferencja 16-20 wrzesnia 2013
  Status:
  Opublikowana
 4. FUNCTIONALIZED MULTIWALLED CARBON NANOTUBES/Β–CYCLODEXTRIN SYSTEMS
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, B. Dudziński, W. Ciesielski
  Konferencja:
  57. Zjazd PTChem. i SITPChem. (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 5. N-ALKIL-(L)-N-METHYLEPHEDRINIUM BROMIDES AS PRECURSORS OF CHIRAL IONIC LIQUIDES CONTAINING A STEREOGENIC HETEROATOM: AN IMPROVED PROTOCOL FOR THEIR PREPARATION AND SELECTED SULFINYLATION REACTIONS
  Autorzy:
  M. Deska, S. Zdanowska, N. Niewiadomska, J. Drabowicz
  Konferencja:
  XIXth INTERNATIONAL SEMINAR ON PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (ISPCS) and advanced materials (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział matematyczno-Przyrodniczy AJD w Częstochowie, ISBN 978-83-7455-313-1
  Data:
  konferencja 12-15 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 6. 1.Stereochemia heteroatomów: ponad wiek historii i polskie w niej ślady
  Autorzy:
  J. Drabowicz, K. Krasowska, A. Zając, P. Wach – Panfiłow. P. Pokora- Sobczak, B. Bujnicki, D. Kulawik, S. Miroshnichenko, P. Nestori
  Konferencja:
  Chiralność: od cząstki elementarnej do Uniwersum (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM Poznań
  Data:
  konferencja 7 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 7. Optically active organofluorine compounds with tetracoordinated or hypervalent stereogenic heteroatom or axial chirality as potential chiral ionic liquides and/or organocatalysts
  Autorzy:
  J. Drabowicz, A. Zając, D. Krasowska, B. Bujnicki, P. Pokora- Sobczak
  Konferencja:
  International Symposium on Fluorous Technology (ISoFT' 13), (rok: 2013, ), Wydawca: The Etvos Workshop in Science Series ISBN 978-963-9970-34-2
  Data:
  konferencja 2-5. 06. 2013, Budapeszt, Węgry
  Status:
  Opublikowana
 8. IONIC LIQUIDES DERIVED FROM COMPOUNDS CONTAINING A STEREOGENIC OR ACHIRAL HETEROATOM
  Autorzy:
  M. Deska1, S. Miroshnychenko, S. Zdanowska1 D. Krasowska, J.Drabowicz
  Konferencja:
  26International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur(ISOCS26) (rok: 2014, ), Wydawca: Istambul Technical University
  Data:
  konferencja August 24-29
  Status:
  Opublikowana
 9. Physicochemical properties of MWCNTfunctionalized by compounds containing S and P heteroatoms
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Kulawik, S. Zdanowska, M. Pyzalska, M. Opiłka, W. Ciesielski
  Konferencja:
  57. Zjazd PTChem. i SITPChem. (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 10. Some Heteroatom–containing Compounds Based on the Bidentate Hexafluorcumyl Ligand: Synthesis, Structure and Reactivity
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Krasowska, J. Chrzanowski, P. Pokora- Sobczak, G. Mielniczak
  Konferencja:
  1st International Symposium on Halogen Bonding (ISXB-1), Porto- Cesareo (Italy) (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnica di Milano
  Data:
  konferencja June 18-22
  Status:
  Opublikowana
 11. ZMIANY NADMIARU ENANCJOMERYCZNEGO OPTYCZNIE CZYNNEGO SULFOTLENEKU n-OKTYLOWO p-TOLILOWEGO TOWARZYSZĄCE CZĘŚCIOWEJ KRYSTALIZACJI JEGO CIEKŁYCH PRÓBEK
  Autorzy:
  D. Kulawik, J. Drabowicz
  Konferencja:
  56 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ISBN 978-83-60988-15-2
  Data:
  konferencja 16-20.09. 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Hypervalent Selenium Derivatives
  Autorzy:
  J. Drabowicz, P. Kielbasinski, A. Zajac, P. Pokora- Sobczak
  Książka:
  Organoselenium Chemistry Between Synthesis and Biochemistry (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 120-145), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana