Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przydatność torfowisk dolinnych do rekonstrukcji zdarzeń paleohydrologicznych w świetle wybranych analiz paleoekologicznych

2011/01/B/ST10/04905

Słowa kluczowe:

torfowiska dolinne paleoekologia zalewy powodziowe rozwój dolin rzecznych holocen

Deskryptory:

 • ST10_6: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • ST10_5: Geologia, tektonika, sedymentologia
 • ST10_13: Paleontologia, stratygrafia, ewolucja Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dominik Pawłowski 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 285 010 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2015-10-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat fotograficzny wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 6 500 PLN
 2. Oprogramowanie specjalistyczne, w tym do analiz paleoekologicznych (4 szt.). Za kwotę 4 000 PLN
 3. Kamera mikroskopowa.
 4. Odbiornik GPS Mobile Mapper. Za kwotę 4 500 PLN
 5. Laptop wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 3 500 PLN
 6. Ręczny zestaw wiertniczy do sondowania i poboru rdzeni torfowych. Za kwotę 22 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. A reconstruction of the palaeohydrological conditions of a flood-plain: a multi-proxy study from the Grabia River valley mire, central Poland IF: 2,383
  Autorzy:
  Dominik Pawłowski, Grzegorz Kowalewski, Krystyna Milecka, Mateusz Płóciennik, Michał Woszczyk, Tomasz Zieliński, Daniel Okupny, Wojciech Włodarski, Jacek Forysiak
  Czasopismo:
  Boreas (rok: 2015, tom: 44, strony: 543-562), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/bor.12115 - link do publikacji
 2. Younger Dryas flood events: A case study from the middle Warta River valley (Central Poland). IF: 2,062
  Autorzy:
  Petera-Zganiacz Joanna, Dzieduszyńska Danuta A., Twardy Juliusz, Pawłowski Dominik, Płóciennik Mateusz, Lutyńska Monika, Kittel Piotr
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2015, tom: 386, strony: 55-69), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2014.09.074 - link do publikacji
 3. Palaeoecological record of natural changes and human impact in a small river valley in Central Poland IF: 2,128
  Autorzy:
  Dominik Pawłowski, Krystyna Milecka, Piotr Kittel, Michał Woszczyk, Waldemar Spychalski
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2015, tom: 370, strony: 44923), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2014.06.033 - link do publikacji
 4. Spatial variability of selected physicochemical parameters within peat deposits in small valley mire: a geostatistical approach IF: 1,34
  Autorzy:
  Dominik Pawłowski, Daniel Okupny, Wojciech Włodarski, Tomasz Zieliński
  Czasopismo:
  Geologos (rok: 2014, tom: 20 (4), strony: 269-288), Wydawca: Wyd. Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/logos-2014-0020 - link do publikacji
 5. The response of flood-plain ecosystems to the Late Glacial and Early Holocene hydrological changes: A case study from a small Central European river valley. IF: 2,82
  Autorzy:
  Pawłowski Dominik, Borówka Ryszard K., Kowalewski Grzegorz, Luoto Tomi P., Milecka Krystyna, Nevalainen Liisa, Okupny Daniel, Płóciennik Mateusz, Woszczyk Michał, Zieliński Tomasz, Tomkowiak Julita
  Czasopismo:
  Catena , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 6. A multiproxy study of Younger Dryas and Early Holocene climatic conditions from the Grabia River paleo-oxbow lake (central Poland). IF: 2,339
  Autorzy:
  Pawłowski Dominik, Płóciennik Mateusz, Brooks Steve J., Luoto Tomi P., Milecka Krystyna, Nevalainen Liisa, Peyron Odile, Self Angela, Zieliński Tomasz
  Czasopismo:
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (rok: 2015, tom: 438, strony: 34-50), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.palaeo.2015.07.031 - link do publikacji
 1. Cladocera remains in mire sediments - A case study on the mires of the Grabia River valley, central Poland
  Autorzy:
  Dominik Pawłowski
  Konferencja:
  West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present (rok: 2014, ), Wydawca: House of Tomsk University
  Data:
  konferencja 4-17 sierpnia 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Rekonstrukcja warunków hydroklimatycznych w dolinie Grabi w młodszym Dryasie
  Autorzy:
  Pawłowski Dominik, Płóciennik Mateusz, Brooks Steve J., Luoto Tomi P., Milecka Krystyna, Nevalainen Liisa, Peyron Odile, Self Angela, Zieliński Tomasz
  Konferencja:
  VII Konferencji Paleobotaniki Czwartorzędu pt:Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie (rok: 2015, ), Wydawca: Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UŁ, Komitet Badań czwartorzędu PAN, Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
  Data:
  konferencja 10-12 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Sukcesja regionalnych i lokalnych zbiorowisk roślinnych jako wskaźnik zmian środowiskowych w obrębie doliny Grabi (środkowa Polska)
  Autorzy:
  Krystyna Milecka, Dominik Pawłowski, Grzegorz Kowalewski
  Konferencja:
  VI Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu"Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeznych jako źródlo informacji o paleośrodowiskach i klimacie" (rok: 2013, ), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 11-13 czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Cladocera from valley mires sediments, central Poland- a good climate indicator?
  Autorzy:
  Dominik Pawłowski
  Konferencja:
  Paleoecological reconstructions-lacustrine,peat and cave sediments (rok: 2013, ), Wydawca: Institute of Geological Science, Polish Academy of Science
  Data:
  konferencja 22-24 maj 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Traces of human impact on selected mires in the Grabia River valley, Łódź region
  Autorzy:
  Dominik Pawłowski, Krystyna Milecka, Piotr Kittel
  Konferencja:
  Geoarchaeology of river valleys" and workshop/round table of Euro Geoarcheo Panel (rok: 2013, ), Wydawca: Department of Geomorphology, Geoarchaeology and Environmental Management, Institute of Geography, The Jan Kochanowski University in Kielce
  Data:
  konferencja 13-15 maja 2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Rola mchów brunatnych w sukcesji torfowiskowej na przykładzie torfowisk Rzecin i Grabica
  Autorzy:
  Kowalewski Grzegorz
  Konferencja:
  VII Konferencji Paleobotaniki Czwartorzędu pt:Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie (rok: 2015, ), Wydawca: Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UŁ, Komitet Badań czwartorzędu PAN, Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
  Data:
  konferencja 10-12 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. The significance of Cladocera in valley mire sediments
  Autorzy:
  Dominik Pawłowski
  Konferencja:
  14th Czech-Slovak_Polish Paleontological Conference, 9th Polish Micropaleonthological Workshop (rok: 2013, ), Wydawca: The Grzybowski Fundation Special Paper
  Data:
  konferencja 13-15 listopada 2013
  Status:
  Opublikowana