Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego

2011/01/D/HS4/03927

Słowa kluczowe:

zrównoważony rozwój obszary przyrodniczo cenne zarządzanie środowiskowe

Deskryptory:

 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Danuta Guzal-Dec 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 165 370 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-20

Zakończenie projektu: 2015-12-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. książki. Za kwotę 8 000 PLN
 2. materiały biurowe. Za kwotę 5 000 PLN
 3. zakup danych. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (26)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju gmin wiejskich województwa lubelskiego
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (rok: 2012, tom: 42, strony: 73-84), Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Funcional Classification of Rural Areas in the Lubelskie Voivodship Including Their Natural Areas
  Autorzy:
  Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Czasopismo:
  Barometr Regionalny (rok: 2015, tom: 13 nr 1, strony: 67-76), Wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
  Status:
  Opublikowana
 3. Location on natural valuable areas as a condition for the development of enterprises based on the use of natural resources - the Lublin voivodeship (Poland)
  Autorzy:
  Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Czasopismo:
  Acta Regionalia et Environmentalica (rok: 2015, tom: 12 nr 1, strony: 44722), Wydawca: Slovak University of Agriculture in Nitra
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/aree-2015-0002 - link do publikacji
 4. Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego IF: 0,068
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Czasopismo:
  Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection) (rok: 2013, tom: 15, strony: 2925–2941), Wydawca: Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska
  Status:
  Opublikowana
 5. Partnerstwa międzysektorowe Lokalne Grupy Działania jako instrument wykorzystania zasobów lokalnych w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2014, tom: XVI, strony: 109-114), Wydawca: Wieś Jutra sp.z.o.o.
  Status:
  Opublikowana
 6. Supporting Development of Tourism by Local Municipal Self-Governments within the Naturally Valuable Areas of the Lubelskie Voivodship
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Czasopismo:
  Barometr Regionalny (rok: 2014, tom: 3, strony: 111-120), Wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
  Status:
  Opublikowana
 7. Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego
  Autorzy:
  Agnieszka Siedlecka
  Czasopismo:
  Journal of Agribusiness and Rural Development (rok: 2014, tom: 33, strony: 229-240), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 8. Environmental awareness of local authorities as a factor in the development of bio-economy in the natural valuable areas of the Lublin voivodship
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Czasopismo:
  Economic and Regional Studies (rok: 2015, tom: 8 nr 1, strony: 73-91), Wydawca: PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Status:
  Opublikowana
 9. Przedsiębiorczość na obszarach przyrodniczo-cennych województwa lubelskiego
  Autorzy:
  Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2013, tom: XV, strony: 473-479), Wydawca: Wieś Jutra sp.z.o.o.
  Status:
  Opublikowana
 10. Rola aktywności proekologicznej w działalności przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Autorzy:
  Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2014, tom: XVI, strony: 567-572), Wydawca: Wieś Jutra sp.z.o.o.
  Status:
  Opublikowana
 11. Strategie rozwoju lokalnego jako narzędzie zarządzania rozwojem gmin połozonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2015, tom: 17 z. 3, strony: 125-130), Wydawca: Wieś Jutra sp. z.o.o.
  Status:
  Opublikowana
 12. The activity of local government in fostering the development of tourist brand products of natural valuable areas of the Lublin voivodeship
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (rok: 2015, tom: 14 nr 63, strony: 75-86), Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Status:
  Opublikowana
 13. Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa w województwie lubelskim w opinii respondentów
  Autorzy:
  Agnieszka Siedlecka
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2013, tom: XV, strony: 301-305), Wydawca: Wieś Jutra sp.z.o.o.
  Status:
  Opublikowana
 14. Zasoby środowiska przyrodniczego jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstw obszarów cennych przyrodniczo
  Autorzy:
  Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (rok: 2013, tom: 47, strony: 139-149), Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 15. Areas of business activity in the development of environmentally valuable eco-products - as exemplified by the Lublin Voivodeship
  Autorzy:
  Magdalena Zwolińska
  Czasopismo:
  Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia (rok: 2015, tom: 14 (3), strony: 157-166), Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Status:
  Opublikowana
 16. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju gospodarstw ekologicznych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Autorzy:
  Agnieszka Siedlecka
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2015, tom: 17 z. 6, strony: 240-245), Wydawca: Wieś Jutra sp. z.o.o.
  Status:
  Opublikowana
 17. Corporate social responsibility of bioeconomy in the natural valuable areas of the lubelskie voivodship
  Autorzy:
  Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Czasopismo:
  Economic and Regional Studies (rok: 2015, tom: 8 nr 1, strony: 92-111), Wydawca: PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Status:
  Opublikowana
 18. Evaluation of Rural Development Processes in Lublin Region Using Similarity Measures
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec, Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Czasopismo:
  Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis (rok: 2013, tom: 292, strony: 143-153), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 19. Institutions and Organizations in the Development of Organic Farms in the Lubelskie Voivodship
  Autorzy:
  Agnieszka Siedlecka
  Czasopismo:
  Barometr Regionalny (rok: 2015, tom: 13 nr 1, strony: 59-66), Wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
  Status:
  Opublikowana
 20. Możliwości wdrażania koncepcji neoendogenicznego rozwoju wobec problemów rozwojowych obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Czasopismo:
  Studia Regionalne i Lokalne (rok: 2015, tom: 62 nr 4, strony: 98-113), Wydawca: Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7366/1509499546206 - link do publikacji
 21. Ocena wsparcia rolnictwa ekologicznego przez instytucje z otoczenia rolnictwa
  Autorzy:
  Agnieszka Siedlecka
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (rok: 2014, tom: 107, strony: 81-92), Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 22. Przestrzenne zróżnicowanie cenności ekologicznej obszarów wiejskich województwa lubelskiego
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2013, tom: XV, strony: 133-138), Wydawca: Wieś Jutra sp. z.o.o.
  Status:
  Opublikowana
 23. Współpraca przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia w zakresie ochrony środowiska jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych
  Autorzy:
  Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2015, tom: 17 z. 5, strony: 367-372), Wydawca: Wieś Jutra sp.z.o.o.
  Status:
  Opublikowana
 24. Świadomość ekologiczna radnych gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Czasopismo:
  Journal of Agribusiness and Rural Development (rok: 2015, tom: 36 nr 2, strony: 217-224), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17306/JARD.2015.16 - link do publikacji
 25. Rola środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich cennych przyrodniczo w polityce ich rozwoju
  Autorzy:
  Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (rok: 2012, tom: 42, strony: 381-392), Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 26. Selected Problems of Sustainable Development of Environmentally Valuable Areas of the Lubelskie Voivodship
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Czasopismo:
  Barometr Regionalny (rok: 2015, tom: 13 nr 1, strony: 33-40), Wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
  Status:
  Opublikowana
 1. Degree of meeting the needs of households from valuable natural areas of the Lublin voivodeship
  Autorzy:
  Agnieszka Siedlecka
  Konferencja:
  Economic science for rural development (rok: 2015, ), Wydawca: Proceedings of the International Scientific Conferece
  Data:
  konferencja 23-24 kwiecień 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Management and use of natural resources in the development of rural economic functions in Lublin Voivodeship
  Autorzy:
  Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Konferencja:
  Economic science for rural development (rok: 2013, ), Wydawca: Proceedings of the International Scientific Conference
  Data:
  konferencja 25-26 kwiecień 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Application of the model of integrated and sustainable development of rural communities located in natural valuable areas of the Lublin voivodeship
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Konferencja:
  Economic Science for rural Development (rok: 2015, ), Wydawca: Proceedings of the International Scientific Conferece
  Data:
  konferencja 23-24 kwiecień 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Organizational aspects of environmental managment in the municipal offices of the areas of natural value in the Lublin Voivodship (Poland)
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Konferencja:
  International Scientific Conference Legal, Economic, Managerial and Environmental Aspects of Performance Competencies by Local Authorities (rok: 2014, ), Wydawca: Slovak University of Agriculture in Nitra
  Data:
  konferencja 1.08.2014-7.08.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Supporting enterprises as a manifestation of local governments' competing in the natural valuable areas of the Lublin Voivodship (Poland)
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec, Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Konferencja:
  International Scientific Conference Legal, Economic, Managerial and Environmental Aspects of Performance Competencies by Local Authorities (rok: 2014, ), Wydawca: Slovak University of Agriculture in Nitra
  Data:
  konferencja 1.08-7.08.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Cooperation of Local government in Supporting tourism Development in Natural Valuable Areas of the Lubelskie Voivodship
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Konferencja:
  FORWARD - Innovative Approaches to rural Areas Development (rok: 2015, ), Wydawca: Slovak University of Agriculture
  Data:
  konferencja 4-6 grudnia 2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Definition and measurement of objective quality of life for assessing the level of sustainable development of rural communities
  Autorzy:
  Agnieszka Siedlecka
  Konferencja:
  Economic science for rural development (rok: 2013, ), Wydawca: Proceedings of the International Scientific Conferece
  Data:
  konferencja 25-26 kwiecień 2013
  Status:
  Opublikowana
 8. The influence of natural valuable areas on the development of entrepreneurship : (based on the exemple of Lublin Voivodeship)
  Autorzy:
  Magdalena Zwolińśka-Ligaj
  Konferencja:
  Economic science for rural development (rok: 2015, ), Wydawca: Proceedings of the International Scientific Conferece
  Data:
  konferencja 23-24 kwiecień 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Determinanty świadomości ekologicznej w kontekście budowania jakości kapitału ludzkiego rolników z obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
  Autorzy:
  Agnieszka Siedlecka
  Książka:
  Kapitał ludzki : stan i perspektywy rozwoju (rok: 2015, tom: -, strony: 139-148), Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Agnieszka Siedlecka
  Książka:
  Środowiskowe aspekty funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego (rok: 2015, tom: -, strony: 298), Wydawca: PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec
  Książka:
  Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego (rok: 2015, tom: -, strony: 402), Wydawca: PSW im. Papieża jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Status:
  Opublikowana
 4. -
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec, Agnieszka Siedlecka, Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Książka:
  Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego (rok: 2015, tom: -, strony: 310), Wydawca: PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Status:
  Opublikowana
 5. -
  Autorzy:
  Danuta Guzal-Dec, Agnieszka Siedlecka, Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Książka:
  Wspieranie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo. Poradnik dla władz samorządowych, przedsiębiorców i rolników (rok: 2015, tom: -, strony: 48), Wydawca: PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Status:
  Opublikowana
 6. -
  Autorzy:
  Magdalena Zwolińska-Ligaj
  Książka:
  Integracja funkcji gospodarczych i środowiskowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Perspektywa przedsiębiorstw (rok: 2015, tom: -, strony: 387), Wydawca: PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Status:
  Opublikowana