Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza anizotropii absorpcji promieniowania X - holograficzne obrazowanie lokalnej struktury atomowej w warunkach laboratoryjnych

2011/01/B/ST3/00506

Słowa kluczowe:

optyka rentgenowska obrazowanie struktury atomowej holografia rentgenowska promieniowanie synchrotronowe rentgenowskie fale stojące struktura subtelna absorpcji rentgenowskiej (XAFS)

Deskryptory:

 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów
 • ST2_16: Metrologia i metody pomiarowe

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Paweł Korecki 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 175 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2013-05-31

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie Matlab + Toolbox'y. Za kwotę 8 542 PLN
 2. Precyzyjny stolik obrotowy (goniometr). Za kwotę 13 823 PLN
 3. Sprzęt komputerowy (3 szt.). Za kwotę 10 164 PLN
 4. Karta akwizycji detektora 2D. Za kwotę 6 016 PLN
 5. Krzemowy detektor dryfowy. Za kwotę 40 110 PLN
 6. Monochromator HOPG. Za kwotę 3 000 PLN
 7. Karta liczników. Za kwotę 1 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Wavelet analysis of white beam x-ray fluorescence holograms: determination of lattice sites and imaging of local atomic structure IF: 4,063
  Autorzy:
  D. T. Dul, P. Korecki
  Czasopismo:
  New Journal of Physics (rok: 2012, tom: 14, strony: 113044), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/14/11/113044 - link do publikacji
 2. X-ray imaging inside the focal spot of polycapillary optics using the coded aperture concept IF: 3,546
  Autorzy:
  K.M. Dabrowski, D. T. Dul, P. Korecki
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2013, tom: 21, strony: 2920 -2928), Wydawca: Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.21.002920 - link do publikacji
 3. K.M. Dabrowski, D. T. Dul, T. P. Roszczynialski, P. Korecki IF: 3,767
  Autorzy:
  Element sensitive holographic imaging of atomic structures using white x-rays
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2013, tom: 87, strony: 64111), Wydawca: Americal Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.87.064111 - link do publikacji
 4. X-ray microlaminography with polycapillary optics IF: 3,794
  Autorzy:
  K.M. Dabrowski, D. T. Dul, A. Wrobel, P. Korecki
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2013, tom: 102, strony: 224104), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4809583 - link do publikacji
 5. Correction for beam attenuation and indirect excitation in x-ray fluorescence holography IF: 2,26
  Autorzy:
  D.T. Dul, K.M. Dabrowski, P. Korecki
  Czasopismo:
  EPL (Europhysics Letters) (rok: 2013, tom: 104, strony: 66001), Wydawca: EPL Association, European Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1209/0295-5075/104/66001 - link do publikacji
 6. Laboratory-based recording of holographic fine structure in x-ray absorption anisotropy using polycapillary optics IF: 1,266
  Autorzy:
  K. M. Dabrowski, P. Korecki
  Czasopismo:
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms (rok: 2012, tom: 285, strony: 94-101), Wydawca: Elsevier Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nimb.2012.05.026 - link do publikacji