Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Chrystus vs Mahomet. Chrystologia mozarabska w świetle źródeł liturgicznych rytu hiszpańskiego

2011/01/D/HS1/00712

Słowa kluczowe:

chrystologia ryt mozarabski adopcjanizm,

Deskryptory:

 • HS1_15: Teologia moralna, teologia pastoralna, liturgika
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Roszak 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 109 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-14

Zakończenie projektu: 2014-12-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. La fe: entre manifestación y secreto. En torno a la eucología hispano-mozárabe
  Autorzy:
  Piotr Roszak
  Czasopismo:
  Scripta Theologica (rok: 2014, tom: 46/1, strony: 39-58), Wydawca: Universidad de Navarra
  Status:
  Opublikowana
 2. Beato z Liebany i mozarabskie komentarze do Apokalipsy
  Autorzy:
  Piotr Roszak
  Czasopismo:
  Biblistica et Patristica Toruniensia (rok: 2012, tom: 5, strony: 125-147), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana
 3. Mozarabowie a iberyjskie doświadczenie graniczności
  Autorzy:
  Piotr Roszak
  Czasopismo:
  Polonia Sacra (rok: 2014, tom: 2 (35), strony: 149-175), Wydawca: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowana
 4. Mystery in Hispanic-mozarabic Rite: from litrgical epistemology to ecclesiological praxis IF: 0,589
  Autorzy:
  Piotr Roszak
  Czasopismo:
  Cauriensia: revista anual de las ciencias eclesiasticas (rok: 2014, tom: IX, strony: 461-474), Wydawca: Servicio de Publicaciones - UPSA, Universidad de Extremadura
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Piotr Roszak
  Książka:
  Mozarabowie i ich liturgia. Chrystologia rytu hiszpańsko-mozarabskiego (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana
 2. Zapomniana teologia
  Autorzy:
  Piotr Roszak
  Książka:
  U źródeł pamięci. O zapominaniu w historii, teologii i literaturze (rok: 2013, tom: 1, strony: 54-79 (zwł. 62-64)), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana