Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie elektrochemicznych właściwości stopów palladu z rutenem

2011/01/N/ST4/02285

Słowa kluczowe:

pallad ruten stop właściwości elektrochemiczne elektrosorpcja wodoru

Deskryptory:

 • ST4_1: Chemia fizyczna
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia mikrostrumieni (mikrofluidyka)
 • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Hubkowska-Kosińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 96 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Hydrogen electrosorption into Pd-rich Pd-Ru alloys IF: 2,871
  Autorzy:
  K. Hubkowska, U. Koss, M. Łukaszewski, A. Czerwiński
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2013, tom: 704, strony: 45217), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2013.06.004 - link do publikacji
 2. Pd-Ru electrodeposits with high hydrogen absorption capacity IF: 4,425
  Autorzy:
  K. Hubkowska, M. Łukaszewski, A. Czerwiński
  Czasopismo:
  Electrochemistry Communications (rok: 2012, tom: 20, strony: 175-177), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.elecom.2012.04.022 - link do publikacji
 3. Thermodynamics of hydride formation and decomposition in electrodeposited Pd-rich Pd–Ru alloys IF: 4,287
  Autorzy:
  K. Hubkowska, M. Łukaszewski, A. Czerwiński
  Czasopismo:
  Electrochemistry Communications (rok: 2014, tom: 48, strony: 40-43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.elecom.2014.08.009 - link do publikacji
 4. Characterization and electrochemical behavior of Pd-rich Pd-Ru alloys IF: 4,086
  Autorzy:
  K. Hubkowska, M. Łukaszewski, U. Koss, A. Czerwiński
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2014, tom: 132, strony: 214-222), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2014.03.149 - link do publikacji
 1. Charakterystyka i właściwości bogatych w pallad stopów palladu z rutenem (komunikat konferencyjny)
  Autorzy:
  K. Hubkowska, U. Koss, M. Łukaszewski, A. Czerwiński
  Konferencja:
  II Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2014, ), Wydawca: Dział Wydawnictw Naukowo-Dydaktcznych Politechniki Łódzkiej (książka abstraktów)
  Data:
  konferencja 7-8 maja 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Elektrochemiczne i fizykochemiczne właściwości stopów palladu z rutenem (komunikat konferencyjny)
  Autorzy:
  K. Hubkowska, U. Koss, M. Łukaszewski, A. Czerwiński
  Konferencja:
  VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 25-27 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Stopy pallad-ruten - charakterystyka elektrochemiczna i fizykochemiczna (komunikat konferencyjny)
  Autorzy:
  K. Hubkowska, A. Czerwiński
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Pomiędzy Naukami - Zjazd Fizyków i Chemików (rok: 2014, ), Wydawca: HARIT (książka abstraktów)
  Data:
  konferencja 26 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Właściwości elektrochemiczne stopów palladu z rutenem (komunikat konferencyjny)
  Autorzy:
  K. Hubkowska, U. Koss, M. Łukaszewski, A. Czerwiński
  Konferencja:
  29 Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej PTChem (rok: 2012, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 18-22 kwietnia 2012
  Status:
  Opublikowana
 5. Zastosowanie elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej do badań właciwości stopów palladu z rutenem (komuniakt konferencyjny)
  Autorzy:
  K. Hubkowska, U. Koss, A. Czerwiński
  Konferencja:
  VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 19-21 czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Hydrogen-induced stresses in palladium-ruthenium alloys
  Autorzy:
  K. Hubkowska, U. Koss, A. Czerwiński
  Książka:
  PhD Interdisciplinary Journal (ISBN 978-83-60779-28-6) (rok: 2014, tom: 1, strony: 37-47), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Status:
  Opublikowana