Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania kompleksów ekscytonowych w zero-wymiarowych strukturach nowego typu z wykorzystaniem spektroskopii korelacyjnej w zakresie bliskiej podczerwieni powyżej 1 μm.

2011/01/B/ST3/02379

Słowa kluczowe:

spektroskopia korelacyjna spektroskopia rozdzielona w czasie kropki kwantowe

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Grzegorz Sęk 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 972 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Licznik pojedynczych fotonów (wg.Wniosku tj. konwerter czas-amplituda+ analizator wielokanałowy). Za kwotę 40 000 PLN
 2. Stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem do obsługi układu i analizy wyników. Za kwotę 10 000 PLN
 3. Zestaw dwóch detektorów nadprzewodzacych wraz z wyposażeniem. Za kwotę 240 000 PLN
 4. monochromatory siatkowe i detektor wielokanałowy (2 szt.). Za kwotę 300 000 PLN
 5. Optomechanika (5 szt.). Za kwotę 70 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Effect of Confinement Anisotropy on Excitonic Properties in InAs/InP Quantum Dashes IF: 0,53
  Autorzy:
  P. Mrowiński, A. Musiał, G. Sęk, J. Misiewicz, S. Höfling, A. Somers, S. Hein, A. Forchel
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2013, tom: 124, strony: 801-804), Wydawca: Institute of Physics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPol.124.801 - link do publikacji
 2. Impact of wetting-layer density of states on the carrier relaxation process in low indium content self-assembled (In,Ga)As/GaAs quantum dots IF: 3,767
  Autorzy:
  M. Syperek, M. Baranowski, G. Sęk, J. Misiewicz, A. Löffler, S. Höfling, S. Reitzenstein, M. Kamp, A. Forche
  Czasopismo:
  Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. (rok: 2013, tom: 87, strony: 125305-1 - 125305-7), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.87.125305 - link do publikacji
 3. Exciton and biexciton dynamics in single self-assembled InAs/InGaAlAs/InP quantum dash emitting near 1.55 um IF: 3,794
  Autorzy:
  Ł. Dusanowski, M. Syperek, W. Rudno-Rudzinski, P. Mrowinski, G. Sęk, J. Misiewicz,A. Somers, J. P. Reithmaier, S. Hofling, and A. Forchel
  Czasopismo:
  APPLIED PHYSICS LETTERS 103, 253113 (2013) (rok: 2013, tom: 103, strony: 253113), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4852736 - link do publikacji
 4. Single photon emission in the red spectral range from a GaAs-based self-assembled quantum dot IF: 3,794
  Autorzy:
  Ł. Dusanowski, A. Golnik, M. Syperek, M. Nawrocki, G. Sęk, J. Misiewicz, T. W. Schlereth, C. Schneider, S. Höfling, M. Kamp, A. Forchel
  Czasopismo:
  Appl. Phys. Lett.101, 103108 (rok: 2012, tom: 101, strony: 103108-1 - 103108-4), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4750241 - link do publikacji
 5. Single photon emission at 1.55 um from charged and neutral exciton confined in a single quantum dash IF: 3,794
  Autorzy:
  Ł. Dusanowski, M. Syperek, P. Mrowiński, W. Rudno-Rudziński, J. Misiewicz, A. Somers, S. Heffling, M. Kamp, J. P. Reithmaier, G. Sęk
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2014, tom: 105, strony: 021909-1-4), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4890603 - link do publikacji
 6. Single photon emission up to liquid nitrogen temperature from charged excitons confined in GaAs-based epitaxial nanostructures IF: 3,794
  Autorzy:
  Ł. Dusanowski, M. Syperek, A. Maryński, L. H. Li, J. Misiewicz, S. Höfling, M. Kamp, A. Fiore, G. Sęk
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2015, tom: 106, strony: 233107), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4922455 - link do publikacji
 1. Optical properties of quantum dashes
  Autorzy:
  G. Sęk,A. Musiał , P. Mrowiński , A. Maryński , J. Andrzejewski , J. Misiewicz , A. Somers , A. Forchel , A. Höfling
  Konferencja:
  Second Asia Conference on Physics and Technology of Nanostructured Materials (rok: 2014, ), Wydawca: Trans Tech Publications
  Data:
  konferencja Sierpień 20-27, 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Properties of InGaAlAs/AlGaAs quantum dots for single photon emission in the near infrared and visible spectral range
  Autorzy:
  Ł. Dusanowski, A. Golnik, M. Syperek, J. Suffczyński, M. Nawrocki, G. Sęk, J. Misiewicz, T. W. Schlereth, C. Schneider, S. Höfling, M. Kamp and A. Forchel
  Konferencja:
  International Conference on the Physics of Semiconductors – ICPS (rok: 2013, ), Wydawca: American Institute of Physics
  Data:
  konferencja 29 lipca – 3 sierpnia
  Status:
  Opublikowana